thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Financiële omzet per debiteur raadplegen

Je raadpleegt een rapport met de financiële omzet per debiteur. De omzet wordt berekend op basis van financiële mutaties met een subrekening van het type 'Debiteur' en een grootboekrekening van het type 'Opbrengst'.

Let op:

In de eigenschappen van een rapport kun je bij de definitie onder andere een toelichting van het rapport zien waarop de tellingen of gegevens zijn gebaseerd en wie dit rapport als laatste heeft geraadpleegd.

Financiële omzet per debiteur jaar (/periode) raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport: 
  • Financiële omzet per debiteur per jaar (Profit)
  • Financiële omzet per debiteur jaar/periode (Profit)
  • Financiële omzet per crediteur per jaar (Profit)
  • Financiële omzet per crediteur jaar/periode (Profit)
 3. Vul eventueel het filter in.

  Bij het opvragen van het rapport vul je in het veld Bedrag +/- een negatief bedrag in (met een minteken). Het overzicht zal wel positieve bedragen tonen.

Voorbeeld: Financiële omzet per debiteur jaar omzet >= xxx Euro

Als je een overzicht wilt van debiteuren met een omzet groter dan of gelijk aan 25.000 Euro dan stel je het filter als volgt in:

 • Vul het betreffende jaar in bij Jaar
 • Vul =< -25000 in bij Bedrag debet

Zie ook

Direct naar

 1. Debiteurenbewaking
 2. Status debiteurenbewaking' instellen of raadplegen
 3. Betalingsgedrag raadplegen
 4. Kredietlimiet instellen of raadplegen
 5. Openstaande posten raadplegen
 6. Openstaande posten debiteur met G-rekening
 7. Saldilijst raadplegen
 8. Ouderdomsanalyse raadplegen
 9. Dossieritem vastleggen
 10. Facturen raadplegen
 11. Debiteurenkaart raadplegen
 12. Financiële omzet per debiteur raadplegen
 13. Historisch overzicht debiteuren

Process

Debiteur Verkooprelatie

Work area

Financieel