thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Saldilijst raadplegen

De saldilijst is een lijst van debiteuren of crediteuren met een openstaand saldo. Per debiteur of crediteur wordt het saldo getoond.

Deze beschrijving geldt voor zowel debiteuren als crediteuren.

Weergave raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Overzicht / Saldilijst (of Financieel / Crediteur / Overzicht / Saldilijst).

  Je ziet een weergave van alle debiteuren (of crediteuren) met een openstaand saldo.

  Als een organisatie een debiteur en crediteur is dan kun je ook het saldo van de bijbehorende crediteur/debiteur te zien bij Saldo bijbehorende crediteur en Saldo bijbehorende debiteur. In dat geval toont Saldo debiteur-crediteur het bedrag van Saldo debiteur minus het bedrag van Saldo bijbehorende crediteur)

  Let op:

  De saldilijst debiteur bevat twee velden saldo van de debiteur: het saldo van de huidige administratie (Saldo admin.) en het saldo van het totaal van alle administraties (Saldo debiteur). Het veld Saldo bijbehorende crediteur en Saldo debiteur-crediteur zijn altijd ten op zichte van alle administraties. Dit geldt ook voor de saldilijst crediteur.

 2. Je kunt de sortering van de weergave wijzigen, bijvoorbeeld door te sorteren op de kolom Bedrag (hoogste bovenaan) of door te filteren op Bedrag (bijvoorbeeld als je alleen saldi hoger dan 100,- euro wilt zien).
 3. Als je de onderliggende facturen wilt raadplegen, selecteer je eerst de debiteur. Klik daarna op Bijbehorende facturen.

  Profit toont een weergave met alle facturen waaruit het saldo is opgebouwd. Via de eigenschappen van de factuur kun je meer gegevens over de factuur raadplegen.

 4. Vanuit de saldilijst kun je ook de eigenschappen van de geselecteerde debiteur of crediteur opvragen met een actie.

Rapport raadplegen:

 1. Ga naar: Financieel / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport: Saldilijst debiteuren (of Saldilijst crediteuren).
 3. Bepaal eventueel de debiteuren die je wilt zien door grenswaarden in te vullen.
 4. Bepaal het gebruik van de peildatum:
  • Als je Peildatum gebruiken niet aanvinkt, worden alle openstaande posten meegeteld in de saldilijst. Dit zijn vervallen en niet-vervallen openstaande posten.
  • Als je Peildatum gebruiken aanvinkt, worden alleen vervallen openstaande posten meegeteld in de saldilijst. Dit zijn openstaande posten die betaald hadden moeten zijn op of voor de Peildatum.
 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Debiteurenbewaking
 2. Status debiteurenbewaking' instellen of raadplegen
 3. Betalingsgedrag raadplegen
 4. Kredietlimiet instellen of raadplegen
 5. Openstaande posten raadplegen
 6. Openstaande posten debiteur met G-rekening
 7. Saldilijst raadplegen
 8. Ouderdomsanalyse raadplegen
 9. Dossieritem vastleggen
 10. Facturen raadplegen
 11. Debiteurenkaart raadplegen
 12. Financiële omzet per debiteur raadplegen
 13. Historisch overzicht debiteuren

Process

Debiteur Verkooprelatie

Work area

Financieel