Tijdelijke/persoonlijke autorisatierol via workflow

Tijdelijke en persoonlijke rollen kunnen via InSite (via een workflow) worden aangevraagd en gewijzigd. Je kunt deze rollen ook beheren via de eigenschappen medewerker in Profit.

Er zijn workflows beschikbaar voor het aanmaken en aanpassen van tijdelijke en persoonlijke rollen. Deze moeten uiteraard ingericht zijn, en InSite moet hiervoor aangepast zijn.

 • MSS-workflows waarmee een manager een aanvraag voor medewerkers van zijn eigen afdeling kan insturen.
 • ESS-workflows waarmee een medewerker een aanvraag voor zichzelf kan insturen.
 • MSS-workflows en ESS-workflows om een tijdelijke of persoonlijke rol te wijzigen. Je kunt dan alleen de begin- en einddatum van de rol wijzigen.

Als je een aanvraag (flow) instuurt, kun je één rol toekennen. Wil je meer rollen toekennen, dan moet je dus per rol een aanvraag insturen.

Als een medewerker uit dienst treedt, wordt zijn tijdelijke of persoonlijke rol niet beëindigd. Treedt de medewerker daarna in dienst bij een andere werkgever, dan blijft de tijdelijke of persoonlijke rol actief. Mocht dit niet gewenst zijn, vul dan de einddatum van de rol.

Let op:

Je kunt alleen gebruikersgroepen op basis van functie selecteren EN bij de betreffende gebruikersgroep moet het veld Tijdelijk gebruikersgroep op medewerker toestaan aangevinkt zijn.

Direct naar

 1. Gebruikersgroepen autorisatie inrichten
 2. Standaard gebruikersgroepen
 3. Gebruikersgroep toevoegen en handmatig vullen met gebruikers
 4. Gebruikersgroep o.b.v. functie of persoonlijke rol inrichten
 5. Gebruikersgroep toevoegen en vullen o.b.v. selectie
 6. Gebruikersgroep verwijderen
 7. Gebruikersgroep importeren
 8. Code van een gebruikersgroep wijzigen
 9. Gebruikersgroep samenvoegen met een andere groep
 10. Leden van een gebruikersgroep raadplegen