Gebruikersgroepen autorisatie inrichten

Je deelt de gebruikers in gebruikersgroepen in, waarbij elke gebruiker lid kan zijn van meerdere gebruikersgroepen. Een veelgebruikte aanpak is een groepsindeling die gebaseerd is op de functies in de organisatie. Bij elke functie hoort een bepaald takenpakket. Als je een goede groepsindeling hebt gemaakt, kun je vervolgens volstaan met het toekennen van rechten aan deze groepen (en dus niet aan individuele gebruikers).

Inhoud

Beschrijving

Als een gebruiker bij meerdere groepen hoort, bestaat zijn toegang uit een optelsom van de rechten van de betreffende groepen. Als je bij meerdere groepen rechten op dezelfde functie hebt vastgelegd, gelden de ruimste rechten. Als een gebruiker bijvoorbeeld via de groep Iedereen adressen mag raadplegen en via de groep Administratie adressen mag onderhouden, dan mag deze gebruiker de adressen dus onderhouden.

Je hebt gebruikersgroepen nodig voor de volgende onderdelen van Profit:

 • Autorisatie
 • Sturing van taken in de workflow
 • Autorisatie van documenten in InSite en OutSite
 • Bestemming bij signalen versturen

Gebruikers in een gebruikersgroep plaatsen

Er zjn verschillende manieren om gebruikers in een gebruikersgroep te plaatsen. Je gebruikt per gebruikersgroep één specifieke manier:

 • Handmatig

  Je bepaalt per gebruikersgroep welke gebruikers in de gebruikersgroep thuishoren.

 • Via een selectie

  Als je beschikt over HRM kun je groepen ook automatisch vullen op basis van het organigram. Je kunt ervoor zorgen dat Profit gebruikersgroepen automatisch vult op basis van organisatorische eenheden (afdelingen) uit het organigram. Met andere woorden: als een gebruiker/medewerker bij een bepaalde organisatorische eenheid hoort, is hij automatisch lid van een gebruikersgroep (of meerdere gebruikersgroepen).

 • Op basis van functie

  Een gebruiker wordt geautoriseerd op basis van de functie die hij als medewerker (in Profit HRM) heeft.

 • Persoonlijke rol

  Een gebruiker krijgt een rol die niet functie-gebonden is, zoals OR-lid of BHV'er.

In het schema zie je alle mogelijkheden.

Standaard gebruikersgroepen

Met Profit wordt een volledige set standaard gebruikersgroepen (rollen) met autorisatie meegeleverd. Een deel van de autorisatie kan niet worden gewijzigd, sommige onderdelen kun je wel wijzigen.

De bovenstaande methoden zijn voor zowel eigen gebruikersgroepen als standaard gebruikersgroepen beschikbaar.

Werkwijze

Zie ook