Raadplegen welke boekingslay-out geldig is

Per functie die je gebruikt moet minstens één boekingslay-out actief zijn. Je kunt nagaan of en zo ja, welke boekingslay-out actief is.

Doorgaans heeft een meegeleverde boekingslay-out dezelfde naam als de functie waarin deze gebruikt wordt. Bijvoorbeeld: de boekingslay-out Verkoopbasisorder (Profit) wordt gebruikt in Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder. Als je een boeking toevoegt verschijnt er een scherm voor het toevoegen van boekingsregels, dit is de boekingslay-out. Je kunt een aparte boekingslay-out gebruiken voor het wijzigen van journaalposten. Door een aparte boekingslay-out te gebruiken voor het wijzigen van journaalposten kun je ervoor zorgen dat bepaalde velden niet meer gewijzigd mogen worden.

Er moet altijd tenminste één boekingslay-out per functie actief zijn (dat wil zeggen: niet geblokkeerd). In een aantal gevallen is er sprake van boekingslay-outs op een dieper niveau. Zoals bij de functies Financieel / Boeken / Dagboek en Financieel / Boeken / Vaste journaalpost.

Raadpleeg welke boekingslay-outs gelden:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
 2. Filter op het betreffende product bijvoorbeeld Ordermanagement of Financieel.

Je ziet nu de boekingslay-outs die gebruikt kunnen worden (geblokkeerde boekingslay-outs kunnen niet gebruikt worden). Er moet altijd één boekingslay-out per functie actief zijn. Deblokkeer één van de boekingslay-outs als er geen enkele actief is.

Er kunnen ook meerdere boekingslay-outs tegelijkertijd actief zijn. In dat geval moet de gebruiker eerst een boekingslay-out selecteren.

Raadpleeg welke boekingslay-out geldt bij Financieel - boeken:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Dagboek.
 2. Open de eigenschappen van het dagboek.
 3. Ga naar het tabblad: Lay-out.
 4. Raadpleeg of bij Boeken, Journaalpost wijzigen, Facturen afletteren en Bankafschrift verwerken boekingslay-outs zijn ingesteld.

Raadpleeg welke boekingslay-out geldt bij Financieel - vaste journaalpost:

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Boeken overig.
 3. Selecteer bij Boekingslay-out een boekingslay-out als daar nog niets geselecteerd is.

Direct naar

 1. Boekingslay-out
 2. Boekingslay-out toevoegen
 3. Algemene instellingen
 4. Kop en voet inrichten
 5. Boekingsregels inrichten
 6. Acties inrichten
 7. Boekingslay-outs InSite
 8. Raadplegen welke boekingslay-out geldig is
 9. Boekingslay-out blokkeren
 10. Vrije velden toevoegen aan een boekingslay-out