Rapport raadplegen

Je raadpleegt een rapport op het scherm en drukt dit eventueel af.

Inhoud

Rapport opvragen en afdrukken

Profit bevat functies voor het raadplegen voor alle rapporten, dit wordt in dit onderwerp toegelicht.

Er zijn ook andere manieren om rapporten te raadplegen, bijvoorbeeld via een actie in een specifieke weergave of in een eigenschappenscherm.

Rapport raadplegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Rapport.

  Deze functie biedt toegang tot alle rapporten. Elk product-specifiek Startmenu bevat echter ook een eigen menukeuze met alleen de rapporten van het betreffende product:

  • CRM / Uitvoer / Rapport
  • Financieel / Uitvoer / Rapport
  • Fiscaal / Uitvoer / Rapport EN
  • Abonnementen / Uitvoer / Rapport
  • HRM / Uitvoer / Rapport HRM
  • HRM / Uitvoer / Rapport Payroll
  • Ordermanagement / Uitvoer / Rapport
  • Projecten / Uitvoer / Rapport

  Je ziet de rapporten die je kunt raadplegen (de rapporten waarvoor je geautoriseerd bent). Bepaalde rapporten (zoals aanmaningsrapporten) zijn niet beschikbaar, omdat deze voor specifieke doelen gebruikt worden. Deze rapporten moeten via een specifieke functie in Profit worden opgestart. Je kunt deze rapporten wel beheren, maar niet op de hier beschreven wijze raadplegen.

 2. Open het rapport:.

  Je ziet het voorloopscherm verschijnen waarmee je de gegevens in het rapport kunt manipuleren. Som krijg je geen voorloopscherm, dit hangt af van het rapport.

 3. Vul eventueel een filter in, dit kan de performance verbeteren.

  Als je wil filteren op specifieke codes, kun je hiervoor een snelfilter gebruiken. Vraag de tabel op zoals in het onderstaande voorbeeld, en vink de gewenste regels aan.

  Let op: Dit werkt alleen met een snelfilter, niet met een = filter.

 4. Klik op: Voltooien.

Zoeken in het rapport

Je kunt zoeken op alle gegevens die in het rapport staan, bijvoorbeeld naar een naam of adres.

Zoeken in het rapport:

 1. Vraag een afdrukvoorbeeld van het rapport op.
 2. Klik op: de zoekknop (Ctrl+F).

 3. Vul de zoekwaarde in.
 4. Klik op: Volgende.

 5. Gebruik de zoekopties om nauwkeuriger te zoeken:

  Je zoekt bijvoorbeeld op 'betaling':

  • Je hebt Zoek naar volledig woord  niet aangevinkt, waardoor Profit ook woorden als 'Betalingsvoorstel', 'betalingsachterstand', vindt.
  • Je hebt Zoek naar volledig woord  wel aangevinkt, waardoor Profit alleen 'betaling' vindt (maar niet 'Betalingsvoorstel', 'betalingsachterstand', enz).
  • Identieke hoofd/kleine letters. Vink dit veld aan als het zoekresultaat precies overeen moet komen met de tekst die je hebt ingevoerd. Profit houdt rekening met het onderscheid tussen hoofd en kleine letters.

Opslaan in dossier

Je kunt een rapport opslaan als dossieritem bij een medewerker of relatie.

Rapport opslaan in dossier:

 1. Vraag een afdrukvoorbeeld op van het rapport.
 2. Klik op: Opslaan in dossier.

  Het afdrukvoorbeeld wordt gesloten.

 3. Selecteer Type dossieritem, Type en Bestemming.
 4. Doorloop de wizard.

  Het item is toegevoegd aan de gekozen bestemming.

Knoppenbalk rapport gebruiken

Als je een afdrukvoorbeeld van een rapport raadpleegt, beschik je over de volgende knoppen:

Gebruik de knoppen Toon enkele pagina en Toon meerdere pagina's om te bepalen welke pagina's getoond moeten worden.

Met deze knoppen kun je in- en uitzoomen (de tekst groter of kleiner afbeelden).

Bladeren. De pagina-aanduiding geeft weer op welke pagina bent en het totale aantal pagina's (hier: 3).

Rapport met vooringave raadplegen

Sommige rapporten hebben een specifieke vooringave waarin je bepaalt welke gegevens op het rapport worden getoond. Voorbeelden van rapporten met vooringave zijn:  Proef-/saldibalans (Profit), Kolommenbalans (Profit), Ouderdomsanalyse crediteuren (Profit).

Rapport met vooringave raadplegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Rapport.
 2. Open het rapport: Proef-/saldibalans (Profit).
 3. Wijzig de waarden in het selectievenster niet.

  Je ziet hier standaardwaarden waarmee je het rapport direct kunt raadplegen, maar je kunt deze wijzigen.

 4. Klik op: Voltooien.
 5. Bekijk het rapport.
 6. Vraag het rapport opnieuw op, maar experimenteer met de instellingen in de vooringave.

Direct naar

 1. Rapport raadplegen
 2. Rapporten inrichten
 3. Barcode-lettertypen downloaden voor rapporten en documenten
 4. Rapport raadplegen
 5. Rapport opslaan als bestand
 6. Rapporten e-mailen en/of afdrukken en opslaan in dossier
 7. Eén rapport verzenden per e-mail vanuit het afdrukvoorbeeld
 8. Rapport raadplegen via InSite