Rapporten e-mailen en/of afdrukken

Je verstrekt rapporten (zoals offertes, orders, facturen) aan de relaties via e-mail of je drukt deze af.

App_E-mailen en afdrukken inrichten (Beschr) (10)

Let op: 

Voor het e-mailen en afdrukken van loonstroken en jaaropgaven is een aparte beschrijving beschikbaar.

Beschrijving

Je drukt rapporten af of e-mailt deze aan de relaties. Je kunt rapporten afdrukken via de actie Afdrukken of via de actie Output. Ook kun je op twee manieren e-mailen: via de actie E-mailen en de actie Output.

App_Rapport verstrekken (Beschr) (10)

Het voordeel van de actie Output is dat je meerdere rapporten massaal kunt afdrukken en/of e-mailen op basis van een selectie. Via de actie E-mailen kun je maar één rapport tegelijk verzenden.

Na het uitvoeren van de acties E-mailen en Afdrukken zet Profit de status van het verstrekte rapport alleen op Volledig verwerkt als dat ook de verstrekkingswijze is van de verkooprelatie. Profit kijkt hierbij eerst naar de verstrekkingswijze voor facturen op het tabblad Digitaal. Als daar geen verstrekkingswijze is ingesteld, kijkt Profit naar de verstrekkingswijze op tabblad Algemeen. Als je gekozen hebt voor de actie Output wordt de status van de facturen altijd op Volledig verwerkt gezet.

De Output-wizard kan rekening houden met de voorkeur verstrekkingswijze per relatie (e-mailen, afdrukken). Je kunt hier ook van afwijken door juist alle regels op één manier te verstrekken. Bijvoorbeeld allemaal e-mailen of allemaal afdrukken. Of voor allemaal een afwijkend rapport, en bij e-mailen een afwijkend berichtsjabloon, selecteren.

In de Output-wizard kun je aangeven of je alleen 'niet-verwerkte' regels wilt e-mailen/afdrukken of de hele selectie. Na het uitvoeren via de Output-wizard hebben de regels altijd de status Volledig verwerkt.

Tenslotte kun je het rapport al of niet in het dossier van de relaties op laten slaan.

Je moet, als je deze functie volledig wilt benutten, eerst de voorkeur verstrekkingswijze per relatie, de e-mailinstellingen en eventueel de boekingslay-outs en weergaven inrichten en instellen.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook