thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Automatisch abonnementen factureren

Je kunt de abonnementen die voor facturering in aanmerking komen automatisch factureren.

Welke abonnementen in aanmerking komen bepaalt Profit o.a. op basis van een aantal criteria, zoals de peildatum die je invult in het selectiescherm. Ook kijkt Profit naar de velden Verkoop direct factureren en Niet factureren in de abonnementseigenschappen.

Als een abonnement regels die wel en andere die niet voor facturering in aanmerking komen bevat, zie je het abonnement toch in de wizard. Profit drukt dan alleen de te factureren regels op de factuur af.

Een abonnementsfactuur kan één keer worden gegenereerd. Crediteer je de factuur? Dan moet je de factuur handmatig opnieuw aanmaken of het huidige abonnement beëindigen en een nieuw abonnement maken

Let op:

De btw-plicht Afstandsverkoop is niet mogelijk in combinatie met automatisch factureren. Dit geldt voor alle vormen van automatisch factureren: in concepten, projecten, cursussen en abonnementen.

Abonnementsfacturen en pro forma abonnementsfacturen worden gegenereerd via de wachtrij.

Je kunt ook instellen dat je een Verzamelfactuur wilt waarop de factuurregels met die uit de andere modules gecombineerd worden. Dus Abonnementen én Projecten, Cursus, etc. Deze gecombineerde verzamelfactuurregels kun je via de wizard in de module klaarzetten maar niet factureren. Je kunt ze na klaarzetten alleen zien en factureren via Profit Financieel.

Hoe je dit inricht, lees je hier. Lees hier over het genereren van de gecombineerde Verzamelfactuur.

Automatisch abonnementen factureren:

 1. Ga naar:
  • Abonnementen / Facturering / Facturen
  • Uren/Declaraties / Declaratie / Abonnementsfacturen (Accountancy)
 2. Klik op de actie: Automatisch factureren.

  of ga naar Financieel / Facturering / Facturatiecockpit, actie Abonnementen factureren.

 3. Selecteer eventueel een andere Administratie.
 4. Vul eventueel een andere Peildatum in.
 5. Vul eventueel een andere Factuurdatum in.

  Profit telt het aantal dagen van de betalingsvoorwaarde, bijv. 14 dagen, bij de factuurdatum op en komt zo op de vervaldatum (de datum dat de verkooprelatie betaald moet hebben).

 6. Vink eventueel Meenemen te crediteren regels aan als je deze ook in de facturen wilt meenemen. Profit toont dan een extra scherm met te crediteren regels waar je eventueel een selectie kunt maken.
 7. Vink Output-wizard starten na voltooien aan als je de facturen direct wilt e-mailen of afdrukken.

  Let op: 

  Als je kiest voor automatisch factureren genereer je de facturen direct, ook als je besluit de facturen niet te e-mailen of af te drukken via de Output-wizard. Aangezien bij de relaties/deelnemers wel is vastgelegd dat er facturen zijn gemaakt, zijn deze regels hierna niet meer zichtbaar in de functie Automatisch factureren. Je kunt de facturen dan alleen nog e-mailen/afdrukken via de Factureren-weergave.

 8. Vink Alle facturen journaliseren na voltooien aan als je wilt dat het journaliseren van de facturen start direct ná het genereren van de facturen.
 9. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu alle regels die je nog moet factureren.

  Als je voor een verkooprelatie de Verzamelfactuur over onderdelen heen hebt ingericht, zie je de te genereren factuurregels voor deze verkooprelatie hier wel, maar Profit zet ze alleen klaar. De verzamelfactuur genereer je via de functie Verzamelfactuur.

 10. Selecteer de regels waarvoor je een factuur wilt genereren. Met de sneltoets Ctrl+A kun je alle getoonde regels in een keer selecteren. Dit kun je ongedaan maken met de sneltoets Ctrl+D.
 11. Klik eventueel op Volgende. Deze actie heb je als je hebt aangevinkt dat je te crediteren regels wilt meenemen.
 12. Selecteer de regels.
 13. Klik op: Voltooien.

Als je de facturen nu niet verzendt, kun je dat later nog doen via de Output-actie in de weergave Facturen.

Als je hebt aangevinkt dat je de facturen wilt e-mailen of afdrukken via de Output-wizard, dan start deze nu. In de Output-wizard die je start via de automatische facturering kun je geen facturen selecteren.

E-mailen/afdrukken:

 1. Vink Afwijkend verstrekken aan, als je alle regels op dezelfde manier wilt e-mailen of afdrukken en dus geen rekening wilt houden met de Voorkeur verstrekkingswijze die bij de verkoop-/inkooprelaties is ingesteld.
  1. Selecteer de afwijkende verstrekkingswijze die voor alle geselecteerde regels hetzelfde zal zijn, namelijk: Afdrukken, Afdrukken + e-mail PDF of E-mail PDF. Bij facturen heb je ook nog de optie E-mail e-factuur + PDF.
  2. Selecteer een afwijkend rapport (anders dan in het verkoop-/inkooprelatieprofiel is vastgelegd).
  3. Selecteer een berichtsjabloon, als je als afwijkende verstrekkingswijze een van de e-mailopties hebt geselecteerd.
 2. Vink Opslaan in dossier aan, als je de verzonden rapporten wilt opslaan in het dossier van de relatie(s).
 3. Selecteer bij Sortering de manier van sorteren voor afdrukken.
 4. Vink Aflopend aan om de rapporten van hoog naar laag te sorteren.
 5. Klik op: Volgende. Als je de wachtrij gebruikt heb je deze stap niet en kun je geen afdrukvoorbeeld tonen.

  Je ziet nu een overzicht van welke regels op welke manier verzonden zullen worden.

  1. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze Afdrukken en klik op de actie Afdrukvoorbeeld om het rapport te controleren.
  2. Selecteer een regel met als verstrekkingswijze E-mailen en klik op de actie E-mail voorbeeld.
  3. Sluit het voorbeeld.
 6. Klik op: Voltooien.
 7. Klik op: OK bij de melding dat de verwerking gereed is.

  De velden Afgedrukt, Dossier, Gemaild, Voll. verw. en Verstrekt via eVerbinding zijn aangevinkt als je de corresponderende verstrekking hebt gedaan. Deze velden zijn alleen zichtbaar als je deze aan de weergave hebt toegevoegd.

Direct naar

 1. Abonnementen factureren
 2. Factureren van abonnementsfacturen inrichten
 3. Pro forma facturering
 4. Automatisch factureren
 5. Abonnementsfactuur afwijkend incasseren
 6. Facturen verstrekken
 7. Abonnementsfactuur raadplegen
 8. Factuurregels abonnement raadplegen
 9. Opnieuw afdrukken van abonnementsfactuur
 10. Abonnementsfactuur handmatig crediteren
 11. Collectief verwijderen abonnementsfacturen

Process

Abonnementsfactuur

Work area

Abonnementen