thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Abonnementen factureren

Met Profit Abonnementen kun je eenvoudig automatisch facturen genereren voor periodiek te factureren bedragen. De abonnementen die voor facturering in aanmerking komen, stelt Profit automatisch voor op grond van de ingestelde cyclus.

Video

Beschrijving

Om te bepalen welke abonnementen in aanmerking komen voor facturering kijkt Profit in eerste instantie naar de regels van het abonnement. Dat betekent dat als minimaal één regel van het abonnement in aanmerking komt voor facturering, je het abonnement (als geheel) in de wizard voor het factureren naar voren ziet komen.

Met behulp van de pro forma facturering kun je pro forma facturen genereren en analyseren, zodat altijd duidelijk is welke abonnementen Profit zal factureren.

Abonnementsfacturen kun je na het genereren direct verstrekken aan de verkooprelaties, hetzij als e-mail, hetzij als afdruk.

Peildatum

Voor het moment van factureren zijn er verschillende mogelijkheden: je factureert vooraf voor de (volgende) cyclus, tijdens de cyclus of achteraf. Dit doe je met behulp van de Peildatum. Meestal zul je vooraf factureren.

Sub_Abonnementen factureren

Bij maandfacturering en een factuurrun op 15 januari met een peildatum van 15 februari factureer je het maandbedrag van februari vooruit.

Profit houdt bij de Peildatum ook rekening met het Aantal dagen vooraf dat is ingevuld in het abonnement.

Profit bepaalt de periode waarover je factureert altijd in dagen. Dus het aantal dagen vanaf de datum in Factureren vanaf tot aan de Begindatum factuurcyclus of de einddatum in de regel.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Abonnementsfactuur

Work area

Abonnementen