Voorwaarden tonen regel in cyclusfacturering

Je ziet, als je gaat factureren, alleen de abonnementsregels die in aanmerking komen voor facturatie. Je kunt de te factureren regels raadplegen.

Let op: 

Als in het abonnement het veld Niet factureren de waarde 'ja' heeft, komt geen enkele regel in het abonnement voor facturering in aanmerking. Deze abonnementen zie je dus nooit!

Abonnementen met te factureren regels raadplegen:

 1. Ga naar: Abonnementen / Facturering / Facturen.

  De weergave Niet verwerkte abonnementsfacturen toont alle abonnementen die minimaal één te factureren abonnementsregel of samenstellingsregel bevatten.

  Als een abonnement niet getoond wordt kan dat verschillende oorzaken hebben.

Welke abonnementen/abonnementsregels komen voor facturering in aanmerking?

Een abonnement komt in aanmerking voor facturering als het abonnement minimaal één regel bevat die in aanmerking komt.

Van belang hierbij is:

 • De bij facturering opgegeven Peildatum.
 • Bij een nieuwe regel de opgegeven datum Factureren vanaf.
 • Bij een al eerder gefactureerde regel de datum Gefactureerd t/m.
 • De Begindatum factuurcyclus.
 • Eventueel de in de regel opgegeven Einddatum.
 • Eventueel dat je hebt aangegeven dat Profit het gekoppelde verkoopartikel direct moet factureren.

Om te bepalen of er regels zijn die voor facturering in aanmerking komen, analyseert Profit de regels.

Opmerkingen hierbij:

 1. Profit vult het veld Gefactureerd t/m als je een cyclische factuurslag uitvoert. Profit vult het veld niet als er alleen sprake is van een verkoop.Alle regels waarin Gefactureerd t/m niet is ingevuld zijn dus regels waarvoor geldt dat je:
  • Of alleen de verkoop wilt factureren
  • Of zowel de verkoop als de eerste (gedeeltelijke) cyclus wilt factureren
 2. Er spelen drie peildata een rol:
  • Peildatum 1 = Factureren vanaf - Aantal dagen vooraf
  • Peildatum 2 = Begindatum factuurcyclus - Aantal dagen vooraf
  • Peildatum 3 = Gefactureerd t/m - Aantal dagen vooraf + 1 dag

  Let op: 

  De systeemdatum tijdens het factureren in combinatie met de velden Factureren vanaf, Einddatum en Begindatum factuurcyclus zijn bepalend voor het aantal te factureren dagen voor de te factureren regels.

  Ook bepaalt Profit hiermee de datum Gefactureerd t/m in de regels en de Begindatum factuurcyclus in het abonnement.

Hoe en wat wordt gefactureerd?

Profit doorloopt iedere abonnementsregel. De waarde in het veld Begindatum factuurcyclus hoogt Profit tijdens het factureren op met de cyclus als je minimaal één regel van het abonnement factureert waardoor deze indicatie wordt aangezet.

Automatisch factureren alle perioden in het verleden bij nieuw abonnement

Bij het abonnement geef je een begin factuurcyclus mee in de eigenschappen van het abonnement via Abonnementen / Abonnement / Abonnement, op het tabblad Cyclus.

Indien een abonnementsregel een begindatum heeft die vóór de begindatum van de factuurcyclus ligt, dan factureert Profit deze tot de begindatum van de factuurcyclus. Bijvoorbeeld bij een maandabonnement met begin factuurcyclus 01-01 van het huidig jaar en de abonnementsregel gaat in op 01-01 vorig jaar, dan zal Profit direct 12 maanden factureren tot en met 31-12 van het vorig jaar plus eventueel de eerste cyclus vanaf 01-01 dit jaar.

Direct naar

 1. Abonnementen factureren
 2. Factureren van abonnementsfacturen inrichten
 3. Pro forma facturering
 4. Automatisch factureren
 5. Abonnementsfactuur afwijkend incasseren
 6. Facturen verstrekken
 7. Abonnementsfactuur raadplegen
 8. Factuurregels abonnement raadplegen
 9. Opnieuw afdrukken van abonnementsfactuur
 10. Abonnementsfactuur handmatig crediteren
 11. Collectief verwijderen abonnementsfacturen