Collectief verwijderen abonnementsfacturen

Je kunt verouderde abonnementsfacturen collectief verwijderen.

Dit is alleen mogelijk bij afgehandelde facturen.

Let op: 

Deze actie is alleen beschikbaar onder Consultancy modus. Stuur hiervoor een incident in bij Support.

Het is niet mogelijk om deze actie ongedaan te maken.

Als je facturen verwijdert, verdwijnt ook het factuurnummer, Profit gebruikt het nummer niet opnieuw. De Belastingdienst eist echter dat factuurnummers doorlopend zijn. Alleen gaten in de factuurnummering die verklaarbaar zijn, zijn toegestaan.

Je raadpleegt de verwijderde facturen via het rapport Verwijderde en geannuleerde facturen (Profit).

Collectief abonnementsfacturen verwijderen:

 1. Ga naar: Abonnementen / Facturering / Facturen.
 2. Klik op: Meer acties / Collectief verwijderen.
 3. Vul de peildatum in.

  Profit zal alle (afgehandelde) facturen verwijderen die voor de opgegeven peildatum liggen.

 4. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu een weergave van alle facturen die je gaat verwijderen. Je kunt een factuur uit de selectie halen door deze uit te vinken.

 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Abonnementen factureren
 2. Factureren van abonnementsfacturen inrichten
 3. Pro forma facturering
 4. Automatisch factureren
 5. Abonnementsfactuur afwijkend incasseren
 6. Facturen verstrekken
 7. Abonnementsfactuur raadplegen
 8. Factuurregels abonnement raadplegen
 9. Opnieuw afdrukken van abonnementsfactuur
 10. Abonnementsfactuur handmatig crediteren
 11. Collectief verwijderen abonnementsfacturen