thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Openstaande posten bewerken voor aanmaningen

Je kunt een openstaande post uitsluiten van aanmaningen of het aanmaningsnummer verlagen. Deze stap gebruik je alleen in uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld als je afspraken hebt gemaakt met de debiteur.

Je hebt de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt een openstaande post uitsluiten van aanmaningen, zodat deze nooit in een aanmaning zal worden opgenomen.
 • Je kunt ervoor zorgen dat in de volgende run een andere (minder strenge) aanmaning wordt opgenomen.

Openstaande posten bewerken:

 1. Ga naar: Financieel / Debiteur / Overzicht / Openstaande posten.
 2. Open de eigenschappen van de gewenste openstaande post.
 3. Vink Aanmanen uit als je geen aanmaningen voor deze openstaande post wilt versturen.
 4. In Aantal aanmaningen staat het aantal al afgedrukte aanmaningen. Op basis hiervan zal Profit de volgende ('strengere') aanmaningslay-out selecteren. Door dit nummer te verlagen, zal een minder strenge lay-out worden gebruikt.

  Let op:

  Als je het veld Aantal aanmaningen wilt verhogen, kan Profit melden dat het aantal keer aangemaand niet verhoogd mag worden. Het verhogen van dit veld kan niet altijd bij facturen (bijvoorbeeld geïmporteerde facturen). Dit is in Profit afgeschermd omdat normaliter geen aanmaning overgeslagen mag worden. Vaak wordt in een aanmaningsbrief verwezen naar eerdere aanmaningen en die zijn er dan niet (dossier).

 5. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Aanmaningen
 2. Aanmaningen inrichten
 3. Aanmaningsinstellingen per debiteur vastleggen
 4. Openstaande posten bewerken voor aanmaningen
 5. Aanmaningsrun toevoegen
 6. Checklist aanmaningsopdracht
 7. Aanmaningsrun controleren en bewerken
 8. Aanmaningen definitief maken en afdrukken
 9. Aanmaningen via openstaande posten raadplegen
 10. Rente op creditnota's

Process

Aanmaning

Work area

Financieel