Vaste journaalposten

Je gebruikt vaste journaalposten voor journaalposten (mutaties) die elke periode hetzelfde zijn. Denk bijvoorbeeld aan afschrijvingen (als het onderdeel Vaste Activa niet wordt gebruikt), huur van het gebouw en apparatuur. Je legt een vaste journaalpost eenmalig vast en vervolgens genereert Profit journaalposten in de door jou gewenste perioden.

Beschrijving

Een vaste journaalpost is een sjabloon voor het genereren van journaalposten in het grootboek. De vaste journaalpost zélf komt niet in het grootboek terecht. Pas bij het genereren voegt Profit de journaalposten toe in het grootboek.

Een vaste journaalpost heeft altijd een beginjaar en -periode. Tijdens het genereren plaatst Profit in elke periode vanaf de 'aanvangsperiode' één journaalpost. Als de financiële periodetabel gebaseerd is op maanden, ontstaat dus elke maand één vaste journaalpost.

Let op:

  • Je kunt alleen grootboekrekeningen gebruiken in de vaste journaalpost. Het is dus niet mogelijk om een factuur op te geven bij het toevoegen van een vaste journaalpost.
  • Je kunt niet direct vanuit de vaste journaalpost een projectboeking maken.
  • Een vaste journaalpost zal maar één keer voor de betreffende periode automatisch gegenereerd worden. Als je een automatisch gegenereerde vaste journaalpost verwijdert, dan zal deze journaalpost niet nog een keer automatisch worden gegenereerd. Je moet deze dan handmatig boeken.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook