Vaste journaalposten toevoegen

Bij het toevoegen van een vaste journaalpost geef je de instellingen én de journaalpost die je wilt genereren op.

Let op:

Je kunt niet direct vanuit de vaste journaalpost een projectboeking maken, omdat Profit de projectboeking dan direct voor iedere boeking maakt.

Je kunt na het toevoegen van de vaste journaalpost wel de gemaakte boeking wijzigen en dan de projectboeking maken.

Vaste journaalpost toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Vaste journaalpost.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vink Autonummering uit om de code voor de vaste journaalpost in te vullen.

  Als dit veld aangevinkt is, zal Profit de code automatisch genereren op basis van autonummering.

 4. Vul de omschrijving in.
 5. Vul het boekjaar en de periode in vanaf wanneer de vaste journaalpost gegenereerd moet worden.

  Vanaf dit boekjaar en deze periode kun je voor elke periode één vaste journaalpost genereren.

  Selecteer eventueel het boekjaar en de periode tot en met wanneer de vaste journaalpost gegenereerd moet worden.

  Het opgeven van de bovengrens is niet verplicht. Als je de bovengrens invult, bepaalt Profit het aantal te genereren journaalposten.

  Voorbeeld:

  Je wilt een vaste journaalpost voor alle afschrijvingsboekingen toevoegen. De bedragen gelden voor het huidige jaar, daarom gebruik je een geldigheidstermijn van januari van het huidige jaar t/m december van het huidige jaar.

  Door nieuwe investeringen wijzigen de bedragen vanaf januari volgend jaar. Daarom voeg je later een nieuwe vaste journaalpost toe voor de afschrijvingen van volgend jaar.

 6. Klik op: Voltooien.

  Profit opent de boekingslay-out voor de vaste journaalpost. 

 7. Vul de journaalpost in, zie verder de toelichting van mutaties.

  Tijdens het genereren van de vaste journaalposten neemt Profit de boekingsregel over zoals je deze hier invult.

 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

 1. Vaste journaalposten
 2. Inrichting
 3. Vaste journaalpost toevoegen
 4. Projectboeking van vaste journaalpost
 5. Geldigheidstermijn wijzigen
 6. Regels wijzigen
 7. Vaste journaalposten controleren
 8. Journaalpost genereren
 9. Historie raadplegen