Journaalposten genereren voor vaste journaalposten

Je genereert journaalposten (mutaties) op basis van de vaste journaalposten. Profit genereert in elke periode één journaalpost, rekeninghoudend met de geldigheidstermijn van de vaste journaalposten én de periode die je bij het genereren opgeeft.

Voorbeeld:

Je hebt al vaste journaalposten gegenereerd t/m juni. Je start het genereren opnieuw om journaalposten te genereren t/m september. Profit houdt rekening met de reeds gegenereerde journaalposten, en genereert journaalposten voor juli, augustus en september.

Als in de eigenschappen van een vaste journaalpost een geldigheid is opgegeven t/m augustus, genereert Profit alleen journaalposten voor juli en augustus.

Mutaties genereren:

 1. Ga naar: Financieel / Boeken / Vaste journaalpost.
 2. Vink de vaste journaalposten aan.
 3. Klik op: ActiesGenereren journaalpost.
 4. Vul het boekjaar en de periode in.
 5. Klik op: Voltooien.

  Profit genereert de journaalposten.

Direct naar

 1. Vaste journaalposten
 2. Inrichting
 3. Vaste journaalpost toevoegen
 4. Projectboeking van vaste journaalpost
 5. Geldigheidstermijn wijzigen
 6. Regels wijzigen
 7. Vaste journaalposten controleren
 8. Journaalpost genereren
 9. Historie raadplegen