Salaris medewerker

Je legt het salaris vast als een bedrag of op basis van een loonschaal. Als je een contract-, rooster- of functieregel toevoegt, zal Profit automatisch een salarisregel toevoegen met de begindatum van de contract-, rooster- of functieregel. De nieuwe regel is in die situatie een kopie van de voorgaande. Als je de gekoppelde contract-, rooster- of functieregel verwijdert, dan verwijder je ook de salarisregel die automatisch was toegevoegd.

Inhoud

Salaris wijzigen in InSite

Als het salaris van een medewerker per een bepaalde datum wijzigt of als je een verkeerd salaris hebt vastgelegd, dan wijzig je dit in InSite.

Je legt het fulltime salaris vast, Profit zal dit automatisch omrekenen op basis van de parttime factor van de medewerker. Het is overigens ook mogelijk om het salaris parttime vast te leggen, dan vindt geen omrekening plaats. De keuze hiervoor leg je vast in de eigenschappen van de werkgever.

Het salaris wordt gebruikt in de verloning in Profit Payroll. Als een periode meerdere salarisregels bevat, kan Profit een gemiddelde waarde berekenen op basis van de gewogen periodeberekening. Je kunt ook besluiten deze berekening niet toe te passen, dan geldt per periode waarde op de laatste dag van die periode.

Let op: 

Bij uurloners voert Profit de gewogen berekening alleen toe als het veld Rooster toepassen in Payroll aangevinkt is.

Als de medewerker in een periode wisselt van vast- of schaalsalaris naar een uurloon (waarbij Rooster toepassen in Payroll is aangevinkt), dan levert de gewogen berekening niet het juiste resultaat op. Dergelijke overgangen moeten  altijd aan het begin van een periode ingaan.

Je kunt een periodesalaris of een schaalsalaris invullen. Als je een schaalsalaris invult, moet de betreffende loonschaal ingericht zijn in Profit. Je kunt via de Salarisverwerkingscockpit in Profit Payroll elke periode een nieuwe periodiek toekennen.

Netto salaris

Je kunt een netto salaris vullen voor de medewerker. Vink hierna het veld Netto salaris aan. Profit bruteert dit netto salaris. Hierbij maakt het niet uit wat de samenstelling is van uren gewerkt, uitbetaalde verlofuren etc.

Bij het bruteren wordt er geen rekening gehouden met eventuele bijtelling. Wanneer je vakantiedagen periodiek laat uitbetalen, dan zal Profit ook deze uren meenemen in de brutering. Wil je de periodieke vakantiedagen er dus toch bovenop uitbetalen, dan is het aanraden om over te gaan naar een brutoloonafspraak.

Salaris wijzigen:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: HRM.
 3. Klik op: Salaris wijzigen.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 4. Selecteer de medewerker.
 5. Vul eventueel de Ingangsdatum mutatie. Als je dit veld vult (en de datum komt niet overeen met de huidige begindatum), voegt Profit een nieuwe regel met de mutatie toe. Als je dit veld niet vult, wijzig je de huidige regel.
 6. Het is mogelijk dat dit veld via het profiel onzichtbaar is gemaakt. In dat geval ben je nu de huidige regel aan het wijzigen.
 7. Vul het nieuwe salaris in.

  De velden Soort loonschaal vanuit functie en Loonschaal vanuit functie zijn informatieve velden die de actuele waarde ophalen uit de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde, type functie/schaal.

  Deze velden worden niet getoond in Profit en alleen in InSite.

 8. Klik op: Proefberekening om een berekening te maken.

  Om inzicht te krijgen in de gevolgen van een aanvraag of wijziging kan de medewerker gebruik maken van de Proefberekening. Met een proefberekening ziet de medewerker direct wat het verwachte resultaat is. Meer informatie hierover vind je hier.

 9. Klik op: Aanmaken.

Werkwijze

Zie ook