thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Gecombineerde wijzigingen van salaris, contract, rooster en functie in InSite

In een workflow is het mogelijk om het salaris, contract, rooster en/of functie gecombineerd te wijzigen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld in een roosterwijziging ook direct de functie en het salaris wijzigen in InSite.

Voordelen:

 • Snellere vastlegging door direct alle onderdelen gecombineerd te wijzigen.
 • Minder te beoordelen workflows.

Inhoud

Video

Beschrijving

In een workflow is het mogelijk om het salaris, contract, rooster en/of functie gecombineerd te wijzigen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld in een roosterwijziging ook direct de functie en het salaris wijzigen in InSite.

Voorbeeld:

Als je voor een medewerker het rooster wijzigt in InSite, dan wil je direct de functie en het salaris van de medewerker aanpassen.

In het profiel voor het aanmaken van de roosterwijziging vink je de aanvullende gegevens aan die je ook wilt wijzigen. Hierdoor kun je naast de roosterwijziging ook direct de functie en het salaris wijzigen in InSite.

De aanvullende gegevens worden als tabblad getoond in InSite:

Ins_Gecombineerde SCORF mutaties inrichten (voorbeeld)

In de volgende profielen kun je gecombineerde mutaties inrichten:

 • Aanmaken contract en contractverlenging

  Je kunt met dit type profiel ook de rooster-, functie- en salarisgegevens wijzigen.

 • Aanmaken roosterwijziging

  Je kunt met dit type profiel ook de functie- en salarisgegevens wijzigen.

 • Aanmaken functiewijziging en overplaatsing

  Je kunt met dit type profiel ook de rooster- en salarisgegevens wijzigen.

Proefberekening

Om inzicht te krijgen in de gevolgen van een aanvraag of wijziging via een workflow kan de medewerker gebruik maken van de Proefberekening. Met een proefberekening ziet de medewerker direct wat het verwachte resultaat is van de in te sturen workflow.

Binnen de volgende functionaliteit in InSite kan de medewerker direct een proefberekening maken:

 • Roosterwijziging
 • Salariswijziging

De mogelijkheid voor het maken van een proefberekening stel je in het profiel in. Dit geldt zowel voor het aanmaak- als het beoordeelprofiel.

Meer informatie vind je hier.

Voorbereiding

Gecombineerde wijziging salaris, contract, rooster en functie in InSite

Ins_Gecombineerde wijziging salaris, contract, rooster en functie in InSite (05)

In InSite kun je een contract verlengen en daarbij ook handmatig nog het rooster, salaris en de functie wijzigen. Je hoeft niet iedere wijziging apart door te voeren.

De combinatie van wijzigingen moet eerst ingericht zijn in het profiel.

Contract wijzigen in InSite:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Ga naar: Mijn InSite.
 3. Open de medewerker van wie contract verlengd moet worden.
 4. Klik op de actie: Contract Verlenging.

  Je ziet het contract met de overige info in de tabbladen Rooster, Functie, Formatieverdeling, Salaris.

 5. Ga naar het tabblad: Contract.

  Je ziet aan de datums en het type contract dat opnieuw een jaarcontract wordt toegevoegd met de juiste begin- en einddatum.

 6. Ga naar het tabblad: Rooster.
 7. Selecteer eventueel een ander rooster.
 8. Ga naar het tabblad: Salaris.
 9. Raadpleeg het salaris.
 10. Klik op: Aanmaken.

Process

Dienstverband

Work area

HRM