Van UBL naar e-factuur (verkoop) (ook SETU)

Je kunt in Profit de facturen aan je verkooprelaties verstrekken als e-factuur. Dit houdt in dat de verkooprelatie/debiteur twee bestanden ontvangt: een pdf-bestand en een UBL-bestand. De verkooprelatie/debiteur kan de e-verkoopfactuur direct als inkoopfactuur inlezen in zijn financiële administratie en verwerken.

In de onderstaande tabellen wordt per UBL-element van de e-factuur (verkoopfactuur) toegelicht:

  • welke informatie in het element gevuld wordt;
  • waar de betreffende informatie vandaan komt.

Aan de hand van onderstaande tabellen kun je zien hoe Profit de UBL van de e-factuur (verkoopfactuur) opbouwt. De tabellen geven een overzicht van de velden die in de UBL staan én vanuit welke bron deze velden worden gevuld.

De SETU-standaard voor de uitzendbranche wordt ook ondersteund. De specifieke velden daarvan hebben per onderdeel in de kolom Voorwaarde de vermelding 'SETU'. Daarnaast is er een specifiek onderdeel voor de SETU.

Inhoud

Begin, algemene factuurgegevens, (overige) referenties

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cbc:UBLVersionID

 

2.1

 

 

 

cbc:CustomizationID

 

 

 

Normaal

 

 

 

SETU CustomizationID: urn:cen.eu:en16931:2017 #compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0 #compliant#urn:fdc:setu.nl:invoice:v2.1

 

Setu

 

 

 

Normaal CustomizationID: urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0

 

 

 

cbc:ProfileID

 

urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0

 

 

 

cbc:ID

 

 

Fb.Sin.OrNu

 

Factuurnummer

cbc:IssueDate

 

 

Fb.Sin.OrDa

 

Factuurdatum

cbc:DueDate

 

 

Fb.Sin.DuDa

 

Vervaldatum

cbc:InvoiceTypeCode

 

 

 

 

 

 

 

380

 

Fb.Sin.AmIn >= 0

Factuur

 

 

384

 

Fb.Sin.AmIn < 0

Creditfactuur

cbc:Note

 

 

Fb.Sin.Re

 

Opmerking

cbc:DocumentCurrencyCode

 

 

Fb.Sin.CuId

 

Valuta

cbc:AccountingCost

 

 

Pt.Dcl.CcSr

Setu

Kostenplaats uit declaratieregel indien uniek

 

 

 

 

 

 

cac:OrderReference

 

 

Fb.Sin.SoOr

 

Bijbehorende order
Bij projectfacturen: Opdrachtnummer/referentie.

 

 

 

Fb.Sin.RfCs

België

Referentie of Factuurnummer

 

 

 

Pt.Dcl.RfCs

Setu

Referentie uit declaratieregel indien uniek

cac:BillingReference

 

 

 

Fb.Sin.AmIn < 0

Factuurbedrag negatief

cac:InvoiceDocumentReference

 

 

 

Fb.Sin.AmIn < 0

 

cbc:ID

 

 

Fb.Sin.CrIn

Fb.Sin.AmIn < 0

Gecrediteerde factuur

Bijlagen

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:AdditionalDocumentReference

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

 

 

Filenaam PDF

cbc:DocumentType

 

 

 

 

 

cac:Attachment

 

 

 

 

Bijlage codering base64

cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject

filename

???

 

 

Filenaam PDF

 

mimeCode

application/pdf

 

 

 

cac:AdditionalDocumentReference

 

 

 

Setu

 

cbc:ID

 

 

Pt.Dcl.PlCo

 

Plaatsingscontract indien uniek

cbc:DocumentType

 

Assignment

 

 

 

Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het UBL-onderdeel Bijlagen (AdditionalDocumentReference).

Verwijzing naar project

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:ProjectReference

 

 

Pt.Dcl.PrId

Setu

Project uit declaratie indien uniek

cbc:ID

 

 

Pt.Dcl.RfCs

Setu

Project of referentie opdrachtgever

cbc:ID

 

 

Fb.Sin.PrId

 

Project

Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het UBL-onderdeel Verwijzing naar project (ProjectReference).

Afzender factuur

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:AccountingSupplierParty

 

 

 

 

 

cac:Party

 

 

 

 

 

cac:PartyIdentification

 

 

 

 

 

cbc:EndpointID

schemeID

9925

Fi.Unp.Tax

België

Btw-identificatienummer

 

schemeID

0106

Kn.Unp.KvK

Nederland

Nummer KvK

cac:PartyName

 

 

 

 

 

cbc:Name

 

 

Kn.Unp.Name

 

Naam

cac:PostalAddress

 

 

 

 

 

cbc:StreetName

 

Postbus

Kn.Bad.Ad + Kn.Bad.HmNr

 

Straatnaam of postbus + huisnummer

cbc:CityName

 

 

Kn.Bad.Rs

 

Woonplaats

cbc:PostalZone

 

 

Kn.Bad.ZpCd

 

Postcode zonder spaties

cac:Country

 

 

 

 

 

cbc:IdentificationCode

 

 

Kn.Cou.ISA2

 

Landcode ISO-Alpha-2

cac:PartyTaxScheme

 

 

 

 

 

cbc:CompanyID

 

 

Fi.Unp.Tax

 

Btw-identificatienummer

cac:TaxScheme

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

VAT

 

 

 

cac:PartyLegalEntity

 

 

 

 

 

cbc:RegistrationName

 

 

Kn.Unp.Name

 

Naam

cbc:CompanyID

schemeID

0106

Kn.Unp.Kvk

Nederland

Nummer KvK

cac:Contact

 

 

 

 

 

cbc:Telephone

 

 

Kn.Unp.Phon

 

Telefoon

cbc:ElectronicMail

 

 

Kn.Unp.EmSe

 

E-mail adres

Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het UBL-onderdeel Afzender factuur (Accounting SupplierParty).

Ontvanger factuur

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:AccountingCustomerParty

 

 

 

 

 

cbc:SupplierAssignedAccountID

 

 

Fb.Sin.FaTo

 

Factureren aan debiteur

cac:Party

 

 

 

 

 

cbc:EndpointID

 

 

 

 

 

 

schemeID

9925

Kn.SRe.VaId

België

Btw-identificatienummer

 

 

 

 

 

 

 

schemeID

0190

Kn.SRe.OINr

Nederland

OIN nummer

 

 

 

 

 

 

 

schemeID

0106

Kn.Bcn.CcNr

Nederland

Nummer KvK

cac:PartyName

 

 

 

 

 

cbc:Name

 

 

Kn.SRe.DbNm

 

Debiteurnaam

cac:PostalAddress

 

 

 

 

 

cbc:StreetName

 

Postbus

Kn.Bad.Ad + Kn.Bad.HmNr

 

Straatnaam of postbus + huisnummer

cbc:CityName

 

 

Kn.Bad.Rs

 

Woonplaats

cbc:PostalZone

 

 

Kn.Bad.ZpCd

 

Postcode zonder spaties

cac:Country

 

 

 

 

 

cbc:IdentificationCode

 

 

Kn.Cou.ISA2

 

Landcode ISO-Alpha-2

cac:PartyLegalEntity

 

 

 

 

 

cbc:RegistrationName

 

 

Kn.SRe.DbNm

 

Naam

cbc:CompanyID

schemeID

9925

Kn.SRe.VaId

België

Btw-identificatienummer

 

 

 

 

 

 

cbc:CompanyID

schemeID

0190

Kn.SRe.OINr

Nederland

OIN nummer

 

 

 

 

 

 

 

schemeID

0106

Kn.Bcn.CcNr

Nederland

Nummer KvK

cac:Contact

 

 

 

 

 

cbc:Name

 

 

KnSRe.DbNm

 

Debiteurnaam alleen bij BuyerCustomerParty

cbc:Telephone

 

 

Kn.Bcn.TeNr

 

Telefoon

cbc:ElectronicMail

 

 

KnCdt.EmAd

 

E-mail adres van voorkeur contact debiteur

 

 

 

Kn.Bcn.EmAd

 

E-mail adres van organisatie van debiteur

Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het UBL-onderdeel Ontvanger factuur (Accounting CustomerParty).

Debiteur

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:BuyerCustomerParty

 

 

 

 

 

cbc:SupplierAssignedAccountID

 

 

Fb.Sin.DbId

DbId <> FaTo

Debiteur ongelijk aan Factureren aan debiteur

verder zie Ontvanger factuur

 

 

 

 

 

Afleveradres

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:Delivery

 

 

 

 

 

cbc:ActualDeliveryDate

 

 

Fb.Sin.DaPr

 

Toegezegde leverdatum

 

 

 

Fb.Sin.OrDa

 

Factuurdatum

Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het UBL-onderdeel Afleveradres (Delivery).

Betalingsmethode en -conditie

Payment (zonder G-rekening)

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:PaymentMeans

 

 

Fb.Sin.PaTp

 

Betaalwijze

cbc:PaymentMeansCode

 

 

Fb.Sin.Coll

 

Incasseren

 

 

57

 

Overig (non-setu)

Contractueel vastgelegd

 

 

58

 

Setu

SEPA bankoverschrijving

 

 

59

 

Setu

SEPA Incasso

 

 

ZZZ

 

 

Onbekend

cbc:PaymentID

 

 

Fb.Sin.OrNu

 

Factuurnummer / Factureren aan

 

 

 

FbSin.FaTo

 

 

cac:PayeeFinancialAccount

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

Kn.Ban.Iban

 

IBAN nummer

 

 

 

Kn.Ban.BgNr

 

Banknummer

cac:FinancialInstitutionBranch

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

Kn.Ban.Bic

 

BIC/SWIFT-adres

cac:PaymentTerms

 

 

 

 

 

cbc:Note

 

 

Fb.Sin.PaCd

 

Betaalvoorwaarde

Payment (met G-rekening)

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:PaymentMeans

 

 

Fb.Sin.PaTp

 

Betaalwijze

cbc:ID

 

GACCOUNT

 

 

 

cbc:PaymentMeansCode

 

 

Fb.Sin.Coll

 

Incasseren

 

 

57

 

Overig (non-setu)

Contractueel vastgelegd

 

 

58

 

Setu

SEPA bankoverschrijving

 

 

59

 

Setu

SEPA Incasso

 

 

ZZZ

 

 

Onbekend

cbc:PaymentID

 

 

Fb.Sin.OrNu

 

Factuurnummer / Factureren aan

 

 

 

FbSin.FaTo

 

 

cac:PayeeFinancialAccount

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

Kn.Ban.Iban

 

IBAN nummer

 

 

 

Kn.Ban.BgNr

 

Banknummer

cac:FinancialInstitutionBranch

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

Kn.Ban.Bic

 

BIC/SWIFT-adres

cac:PaymentTerms

 

 

 

 

 

cbc:PaymentMeansID

 

GACCOUNT

 

 

 

cbc:Amount

currencyID

Fb.Sil.CuId

Fb.Sil.GaAm

 

Bedrag G-Rekening

 

 

 

 

 

 

cbc:Note

 

 

Fb.Sin.PaCd

 

Betaalvoorwaarde

cac:PaymentMeans

 

 

Fb.Sin.PaTp

 

Betaalwijze

cbc:ID

 

BENEFICIARY

 

 

 

cbc:PaymentMeansCode

 

 

Fb.Sin.Coll

 

Incasseren

 

 

57

 

Overig (non-setu)

Contractueel vastgelegd

 

 

58

 

Setu

SEPA bankoverschrijving

 

 

59

 

Setu

SEPA Incasso

 

 

 

 

 

 

cbc:PaymentID

 

 

Fb.Sin.OrNu

 

Factuurnummer / Factureren aan

 

 

 

FbSin.FaTo

 

 

cac:PayeeFinancialAccount

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

Kn.Ban.Iban

 

IBAN nummer

 

 

 

Kn.Ban.BgNr

 

Banknummer

cac:FinancialInstitutionBranch

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

Kn.Ban.Bic

 

BIC/SWIFT-adres

cac:PaymentTerms

 

 

 

 

 

cbc:PaymentMeansID

 

BENEFICIARY

 

 

 

cbc:Amount

currencyID

Fb.Sil.CuId

Fb.Sil.RsAm

 

Bedrag resterend

Zie ook:

Factuurtotalen

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

cac:LegalMonetaryTotal

 

 

 

 

 

cbc:LineExtensionAmount

currencyID

Fb.Sin.CuId

Fb.Sil.AmXS

 

Som van de regelbedragen excl. BTW

cbc:TaxExclusiveAmount

currencyID

Fb.Sin.CuId

Fb.Sin.AmXS

 

Totaal bedrag excl. BTW

cbc:TaxInclusiveAmount

currencyID

Fb.Sin.CuId

Fb.Sin.AmIn

 

Factuurtotaal

cbc:PayableAmount

currencyID

Fb.Sin.CuId

Fb.Sin.AmIn

 

Factuurtotaal

Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het UBL-onderdeel Factuurtotalen (LegalMonetaryTotal).

Factuurregels

Er kunnen zowel verdichte als onverdichte factuurregels in de UBL staan.

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

Begin loop

 

 

 

 

 

cac:InvoiceLine

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

volgnummer

 

 

cbc:InvoicedQuantity

unitCode

EA

Fb.Sil.QuUn

 

Aantal eenheden

 

 

 

 

 

 

cbc:LineExtensionAmount

currencyID

Fb.Sil.CuId

Fb.Sil.AmXS

 

Regelbedrag excl. BTW

cac:InvoicePeriod

 

 

 

Abonnement

 

cbc:StartDate

 

 

Fb.Sil.DaSt

Abonnement

Datum vanaf

cbc:EndDate

 

 

FbSil.DaEb

Abonnement

Datum t/m

cbc:AccountingCost

 

 

Pt.Dcl.CcSr

Setu

Kostenplaats

cac:DespatchLineReference

 

 

 

 

 

cbc:LineID

 

 

PtReaId

Setu

Nacalculatienummer

cac:DocumentReference

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

PtDclDcCo

Setu

Declaratienummer

cac:AllowanceCharge

 

 

 

 

 

cbc:ChargeIndicator

 

true of false

 

Fb.Sil.PRDc > 0

Korting of toeslag

cbc:AllowanceChargeReason

 

Korting

 

 

 

cbc:Amount

currencyID

Fb.Sil.CuId

Fb.Sil.ARDc

 

Bedrag regelkorting

cac:TaxTotal

 

 

 

 

 

cbc:TaxAmount

currencyID

Fb.Sil.CuId

 

 

Bedrag grondslag

cac:TaxSubtotal

 

 

 

 

 

cbc:TaxableAmount

currencyID

Fb.Sil.CuId

 

 

Bedrag BTW

cbc:Percent

 

 

 

 

BTW percentage

cac:TaxCategory

 

 

 

 

 

cbc:ID

schemeID

UNCL5305

 

 

BTW code

 

 

AE, B, E, Z, AA, S

 

 

Speciale omrekening

cbc:Percent

 

 

 

 

BTW percentage

cac:TaxScheme

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

VAT

 

 

cac:Item

 

 

 

 

 

cbc:Description

 

 

Fb.Sil.Ds

 

Omschrijving

cbc:Name

 

 

Fb.Sit.Code

Setu

SETU-itemsoort code

 

 

Regular

 

Setu

Werksoort

 

 

Other deviant invoicing

 

Setu

Kostensoort

 

 

 

Fb.Sil.Ds

 

Omschrijving

cac:BuyersItemIdentification

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

Fb.Icc.ItCu

 

Itemcode debiteur

cac:SellersItemIdentification

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

Fb.Sil.BiId

 

Interne itemcode

cac:ClassifiedTaxCategory

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

AE, B, E, Z, AA, S

Fb.Sil.VaId

 

Speciale omrekening

cbc:Percent

 

 

 

 

 

cac:TaxScheme

 

 

 

 

 

cbc:ID

 

 

VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

cac:Price

 

 

 

 

 

cbc:PriceAmount

currencyID

Fb.Sil.CuId

berekend

 

 

cbc:BaseQuantity

unitCode

ZZ

Fb.Sil.PcUn

 

Aantal per eenheid

End Loop

 

 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie over de opbouw van het UBL-onderdeel Factuurregels (InvoiceLines).

Flex (SETU)

UBL-element

Attribuut

Waarde

Veld

Voorwaarde

Omschrijving

SETU UITBREIDINGEN (FLEX)

 

 

 

Setu

 

ext:UBLExtensions

 

 

 

 

 

ext:ExtensionContent

 

 

 

 

 

setu:InvoiceExtension

 

 

 

 

 

setu:AdditionalItemProperty

 

 

 

 

 

cbc:Name

 

Total Hours

 

 

 

cbc:Value

 

 

Pt.Dcl.ToHr

 

Totaal aantal uren

setu:AdditionalItemProperty

 

 

 

Weekfactuur

 

cbc:Name

 

Werkweeknummer

 

 

 

cbc:Value

 

 

Pt.Dcl.PeId

 

Weeknummer

Zie ook:

Direct naar

  1. E-factuur inrichten (verkoopfactuur)
  2. Inrichting facturering
  3. E-mailserver en afzender instellen
  4. Berichtsjabloon inrichten
  5. Bankrekeningnummer e-factuur instellen
  6. Neem contact op met verkooprelatie voor toestemming en juiste UBL-versie
  7. Verkooprelatie voor e-facturering inrichten
  8. E-factuur via e-Verbinding inrichten (inkoopfactuur en verkoopfactuur)