thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Serienummers toevoegen en wijzigen

Je voegt aan een serieartikel serienummers toe. Je kunt ze automatisch genereren, als je dit hebt ingesteld, of handmatig toevoegen.

Inhoud

Serienummers automatisch genereren

Je kunt automatisch serienummers genereren voor het serie-artikel in inkooporders/ontvangsten en in productieorders/productiebonnen.

Serie-artikel instellen voor autonummering:

 1. Ga naar:
  • Ordermanagement / Item / Artikel
  • Ordermanagement / Item / Samenstelling.
 2. Open de eigenschappen van het serie-artikel.
 3. Ga naar het tabblad: Artikeltype.

  Item_Serienummer autonummering wijzigen (10)

 4. Vink Autonummering serienummer aan.
 5. Klik op: OK.

Profit voegt een eigen autonummering toe voor dit artikel. Deze zal nummers genereren als: 00000001, 00000002, etc.

Autonummering serienummer wijzigen:

Profit zal standaard automatisch serienummers genereren vanaf 1, met voorloopcijfers, namelijk: 00000001, 00000002. Je kunt zelf een afwijkende autonummering instellen. Dat wordt bijvoorbeeld 4P-001, 4P-002.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Nummerinstellingen / Autonummering en open de eigenschappen van de autonummering die bij het serie-artikel hoort.

  of

 2. Klik in de artikeleigenschappen op de actie: Autom. serienummer.

  Item_Serienummer autonummering wijzigen (20)

 3. Stel de afwijkende nummering in.
 4. Klik op: OK.

Automatisch serienummers obv autonummering genereren in het inkoopproces:

 1. Ga naar:
  • Ordermanagement /Inkoopproces / Inkooporder
  • Ordermanagement / Inkoopproces / Ontvangst
 2. Voeg een inkooporder of ontvangst toe.
 3. Voeg de regel met het serienummerartikel toe.

  Vervolgens verschijnt het scherm met de serienummer regels.

 4. Klik op de actie: Serienummers genereren.

  Profit genereert nu de nummers volgens de autonummering instelling.

 5. Klik op: Voltooien.

Automatisch serienummers obv autonummering genereren in de productie:

 1. Ga naar:
  • Ordermanagement / Productie / Productieorder
  • Ordermanagement / Productie / Productiebon.
 2. Voeg de productieorder/productiebon toe.
 3. Voeg de regel met de samenstelling van type serienummer-artikel toe.

  Bij voltooien van de regel zie je eerst de onderdelen van de samenstelling.

 4. Klik op: OK.
 5. Voltooi de productieorder/productiebon.

  Vervolgens verschijnt het scherm Serienummer regels.

 6. Klik op: Serienummers genereren.

  Profit genereert de serienummers voor het maakartikel.

 7. Klik op: Voltooien.
Serienummer handmatig aan serie-artikel toevoegen

Een serienummer hoeft niet uniek te zijn in de database maar moet wel een unieke combinatie vormen met het artikel, het kan bij een artikel dus maar één keer voorkomen.

Het is raadzaam de weergave op het tabblad Serienummers uit te breiden met de volgende velden: Is besteld, Is gereserveerd, Op voorraad en verkocht. Hiermee verbeter je het inzicht.

Serienummers toevoegen aan serieartikel:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Overzicht / Serieartikel.
 2. Open de eigenschappen van het serieartikel.
 3. Ga naar het tabblad: Serienummers.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul het Serienummer in.
 6. Vul de overige velden in.
 7. Klik op: Voltooien.
Serienummer wijzigen

Je kunt op eenvoudige wijze een serienummer te wijzigen.

Serienummer wijzigen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Item / Overzicht / Serieartikel.
 2. Open de eigenschappen van het serie-artikel.
 3. Selecteer het serienummer dat je wilt wijzigen.
 4. Klik op de actie: Wijzigen serienummer.

  Je ziet het huidige serienummer, je kunt dit veld niet aanpassen.

 5. Vul een waarde in bij Nieuw serienummer.
 6. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Serie-artikel
 2. Inrichten
 3. Serieartikel toevoegen
 4. Serie-artikel raadplegen
 5. Serienummers automatisch genereren
 6. Serienummers handmatig toevoegen aan serieartikel
 7. Serienummer wijzigen
 8. Serienummer in inkooporder
 9. Serienummer in ontvangst
 10. Serienummer in verkooporder
 11. Serienummer in pakbon
 12. Dossieritem toevoegen aan serienummer
 13. Serie-artikel retourneren

Process

Artikelbeheer

Work area

Ordermanagement