thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Zorgboodschap OCI-koppeling

In de koppeling met Zorgboodschap worden de volgende onderdelen uitgewisseld:

  • OCI-koppeling (Profit neemt het winkelmandje van de webshop over naar InSite).
  • XML-order (Profit verstuurt de inkooporder in XML-formaat naar de leverancier Zorgboodschap).

Overal waar hierna 'leverancier' staat, kun je Zorgboodschap lezen.

Inhoud

Type koppeling

Type koppeling:

Inkoopaanvraag met Concept ordernummer leverancier, koppeling niet aanpasbaar.

De Profit-gebruiker kan het winkelmandje dat uit de webshop van Zorgboodschap wordt overgenomen naar InSite, niet aanpassen.

Zorgboodschap geeft daarnaast het veld Concept ordernummer leverancier mee. Profit stuurt dit nummer in de XML-order mee terug naar de leverancier.

Op grond van dit veld controleert en koppelt vervolgens de webshop de bestelling, die de webshop ‘vastgehouden’ heeft.

Wijzigingen in inkoopaanvraag vanuit webshop mogelijk?

Regels wijzigbaar qua aantallen:

nee

Regels verwijderbaar:

nee

Regels toe te voegen in de aanvraag in InSite:

nee

Inrichting OCI-profiel

Let op:

Neem altijd contact op met de leverancier om de OCI-koppeling tot stand te brengen. Het kan zijn dat de leverancier in zijn systeem nog aanpassingen moet doen om de OCI-koppeling met jouw organisatie goed te laten werken.

Ook als je al een gebruikersnaam/wachtwoord hebt voor het bestellen via de huidige webshop moet je contact opnemen met de leverancier om te checken of alle instellingen goed staan.

Om de koppeling in gebruik te nemen moet je minimaal één OCI-profiel inrichten. Klik hier voor de algemene inrichting van OCI-profielen.

Voor Zorgboodschap gelden bij de inrichting van het OCI-profiel de volgende aandachtspunten:

Veld

Instelling

Toelichting

URL OCI-koppeling

Niet wijzigbaar

Standaard URL

Test URL beschikbaar

Nee

 

Gebruikersnaam OCI-koppeling

Verplicht

 

Wachtwoord OCI-koppeling

Verplicht

 

URL Export (XML-order)

FTPs

Via een IP-adres

Gebruikersnaam (bij kopje Export)

Verplicht

 

Wachtwoord (bij kopje Export)

Verplicht

 

Debiteurnummer leverancier

Verplicht

Dit veld stuurt Profit mee in de cXML-inkooporder.

LET OP!

Dit veld vul je niet met het debiteurnummer leverancier. Omdat Zorgboodschap dit nummer al weet, gebruiken we dit veld voor andere doeleinden.

Je vult dit veld met het e-mailadres van het OCI-account dat bekend is bij de webshop van Zorgboodschap.

Met dit adres voert Zorgboodschap een extra controle uit als zij de inkooporder uit Profit ontvangen.

Voorkeur artikelgroep

Verplicht

Vanuit de webshop stuurt de leverancier artikelgroepen mee. Deze kun je in het OCI-profiel koppelen aan de artikelgroepen in Profit. Er is altijd één voorkeur artikelgroep nodig, voor het geval er artikelgroepen vanuit de leverancier komen die niet gekoppeld zijn in Profit.

Artikel aanmaken

Profit voegt de artikelen die je besteld hebt in de webshop van de leverancier automatisch in Profit toe en doet dat o.a. als volgt:

Profit-veld

Verplicht/

Optioneel

Toelichting op hoe Profit de waarde voor het artikel bepaalt

XML-veld vanuit leverancier

Itemcode

V

Profit bepaalt de itemcode via Autonummering.

nvt

Omschrijving

V

Neemt Profit over van de webshop van de leverancier.

NEW_ITEM-Description

Eenheid

V

Als er maar één eenheid meekomt uit de webshop, neemt Profit die als eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Basiseenheid bij gebruik meerdere eenheden

nvt

Profit gebruikt dit bij deze leverancier niet. Er wordt altijd gewerkt met één eenheid per artikel.

NEW_ITEM-BasicUnitId

Inkooprelatie

V

Profit neemt de inkooprelatie uit het OCI-profiel over.

nvt

Itemcode inkooprelatie

V

Profit controleert dit veld om te zien of het artikel uit de webshop al in Profit voorkomt.

Raadpleeg dit in het artikel.

NEW_ITEM-VendorMat

Omschrijving itemcode inkooprelatie

V

Profit neemt de omschrijving van het artikel uit de webshop over. De omschrijving van het artikel en Omschrijving itemcode inkooprelatie zijn dus hetzelfde.

NEW_ITEM-Description

Besteleenheid inkooprelatie

V

Dit neemt Profit over uit het Profit-veld ‘Eenheid’. Zie hierboven.

NEW_ITEM-Unit

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die Profit vervolgens als inkoopprijs bij het artikel opslaat.

NEW_ITEM-Price

Land wetgeving

V

Profit bepaalt dit aan de hand van de land wetgeving uit de administratie in de factureringsinstellingen.

nvt

Btw-tariefgroep

V

Profit bepaalt dit op basis van btw-percentage en landwetgeving.

NEW_ITEM-Cust_Field1

Artikelgroep

nvt

Deze leverancier stuurt de artikelgroepen mee. Op basis van de inrichting van de artikelgroepen in het OCI-profiel bepaalt Profit vervolgens de artikelgroep.

NVT

Artikelgroepen

Selecteer bij inrichting van het OCI-profiel bij het veld Voorkeur artikelgroep de artikelgroep waar Profit de artikelen die je via de webshop bestelt, aan moet koppelen. De artikelgroep bepaalt de grootboekrekeningen voor de financiële sturing.

Dit geldt qua artikelgroepen voor deze OCI-koppeling:

Vanuit de webshop worden de artikelgroepen meegestuurd. Als je niet wilt dat alle bestelde artikelen in de voorkeur artikelgroep terechtkomen, maak je een koppeling tussen de productgroepen van de inkooprelatie en je eigen artikelgroepen. Op deze manier bepaal je per artikelgroep in welke andere artikelgroepen de artikelen van de webshop terechtkomen en op welke rekening de kosten (rekening inkoop) geboekt worden.

Zie ook:

Artikelgroepen koppelen qua moment

Inkoopaanvraagregel aanmaken

Vanuit de webshop krijg je de gegevens van de leverancier en Profit maakt de bestelling als inkoopaanvraag in InSite aan. De artikelen die besteld zijn vormen de regels in de inkoopaanvraag. Op de inkoopaanvraagregel worden velden vastgelegd. In onderstaande tabel staan de velden met de belangrijkste aandachtspunten vanuit de koppeling met deze leverancier.

Veld

Verplicht/

optioneel

Toelichting

Veld vanuit leverancier

Vanaf welk niveau

Itemcode

V

Code van het aangemaakte artikel.

 

Vanuit artikel

Eenheid

V

Besteleenheid

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Omschrijving

V

Standaard artikelomschrijving

NEW_ITEM-Description

Vanuit artikel

Aantal

V

Aantal van de bestelde eenheid

NEW_ITEM-Quantity

Vanuit bestelling

Besteleenheid inkooprelatie

V

Wordt overgenomen vanuit de eenheid.

NEW_ITEM-Unit

Vanuit artikel

Prijs per eenheid

V

Vanuit de webshop komt de actuele prijs mee die als inkoopprijs in de regel wordt toegevoegd.

NEW_ITEM-Price

Vanuit bestelling

Custom Field2

V

Niet te wijzigen. Dit veld bevat je echte klantnummer bij Zorgboodschap. Dit weet Zorgboodschap al.

NEW_ITEM-Cust_Field2

Vanuit bestelling

Gewenste leverdatum

O

Opgegeven leverdatum in de webshop

NEW_ITEM-Cust_Field3

Vanuit bestelling

Opmerking

O

In het opmerkingen-veld wordt de toelichting van het artikel getoond.

NEW_ITEM-Longtext

Vanuit bestelling

De kolom ‘Veld vanuit leverancier’ is toegevoegd ten behoeve van technische ondersteuning. De leveranciers sturen de waarde van een specifiek veld mee op dit veld.

Klik hier voor een algemeen voorbeeld van een inkoopaanvraag in InSite.

Velden in de XML-inkooporder

Profit levert orders via XML bij Zorgboodschap aan. De velden in de XML-inkooporder worden op de onderstaande manier gevuld.

Velden:

Head element

Subelement(s)

Field

Toelichting

Bron

Header

 

 

 

 

 

From - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Debiteurnummer van de klant bij de leverancier.

Waarde afkomstig van Zorgboodschap webshop (NEW-ITEM-Cust_Field2).

 

To - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Naam van de inkooprelatie

Naam van de inkooprelatie die is vastgelegd in Profit uit het OCI-profiel.

 

Sender - Credential

 

 

 

 

 

Identity

Provider die de inkooporder verstuurt. Dit zal altijd AFAS zijn.

Vaste waarde in het cXML-bestand.

 

Sender - UserAgent

 

 

 

 

 

UserAgent

Omgeving waar de order vandaan komt.

 

Request

 

 

 

 

 

OrderRequest - OrderRequestHeader

 

 

 

 

 

orderID

Ordernummer van de verstuurde order

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

 

orderDate

Besteldatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

 

requestedDeliveryDate

Gewenste leverdatum

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - Total

 

 

 

 

 

Money

Totale waarde van inkooporder + valuta code. De valuta code zal altijd EUR zijn

Afkomstig uit de orderkop in AFAS

 

OrderRequestHeader - ShipTo

 

 

 

 

\ShipTo - Address

 

 

 

 

 

Address

Het ID en de landcode van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS

 

 

Name

Omschrijving van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS

 

\Address - PostalAddress

 

 

 

 

 

DeliverTo

Naam van afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS

 

 

Street

 

 

 

 

City

 

 

 

 

PostalCode

 

 

 

 

Country

 

 

 

\Address - Email

 

 

 

 

 

Email

E-mail van het bestelaccount

Het veld Debiteurnummer leverancier in het OCI-profiel in AFAS. LET OP! Vul hier het e-mailadres in van het OCI-account dat bekend is bij de Zorgboodschap

 

\Address - Phone

 

 

 

 

\Phone - TelephoneNumber

 

 

 

 

 

CountryCode

Telefoonnummer

Landcode die is gekoppeld aan het ingestelde afleveradres

 

 

AreaOrCityCode

N/A

 

 

 

Number

Telefoonnummer van het afleveradres

Ingestelde afleveradres in AFAS

 

OrderRequest - Extrinsic

 

 

 

 

 

extDebtorNumber

Debiteurnummer van de klant bij de leverancier.

Waarde afkomstig van Zorgboodschap webshop (NEW-ITEM-Cust_Field2)

XML-order

Bij deze OCI-koppeling kunnen inkooporders via XML aangeleverd worden.

Voorbeeld XML-bestand

Raadpleeg hier een voorbeeldbestand van de cXML-inkooporder voor de OCI-koppeling met Zorgboodschap.

Direct naar

  1. Beschrijvingen specifieke OCI-koppelingen

Process

OCI

Work area

Ordermanagement