thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Conversiemetingen inrichten in OutSite

Bij een conversiemeting test je de effectiviteit en aantrekkelijkheid van de web-pagina's met Google Analytics. De aantrekkelijkheid blijkt bijvoorbeeld uit de gemiddelde tijdsduur dat de bezoekers een pagina bezoeken, of uit het aantal keren dat een bepaald invulformulier daadwerkelijk wordt ingevuld en afgerond.

Inhoud

Beschrijving

Bij een conversiemeting vergelijk je een (originele) web-pagina met alternatieve pagina's. Je moet beschikken over een originele pagina en alternatieve pagina's die allemaal hetzelfde doel hebben. Elke pagina is anders opgezet of ingedeeld. Hierbij kun je denken aan het gebruik van afbeeldingen, kleuren, tekst, de hoeveelheid in te vullen velden, animaties, etc.

Als een bezoeker de pagina opent, krijgt hij de originele pagina of één van de alternatieve pagina's te zien. Je kunt niet bepalen welke pagina getoond wordt en de bezoeker kan dit ook niet. Google Analytics houdt gegevens bij over het bezoek van de pagina's, en je kunt op basis van de informatie in Google Analytics conclusies trekken over de opzet van de website.

Voorbeeld:

Je hebt een invulformulier en twee alternatieven toegevoegd:

 • Origineel invulformulier
 • Invulformulier met overzicht algemene voorwaarden
 • Eenvoudig invulformulier met foto's van tevreden klanten

Als een klant op 'Extra informatie aanvragen' klikt, wordt een van de bovenstaande invulformulieren getoond. Google Analytics houdt op de achtergrond bij hoe lang de gebruikers gemiddeld de pagina's bezoeken. Hieruit blijkt, dat de pagina 'Eenvoudig invulformulier met foto's van tevreden klanten' het beste scoort bij de bezoekers.

Jebeëindigt het experiment en je gebruik de best scorende pagina voortaan op de website.

Experiment toevoegen in Google

Voor het uitvoeren van een conversiemeting voeg je een experiment toe in Google.

Let op:

Bij het toevoegen van het experiment en de conversiemeting moet de site anoniem benaderbaar zijn. Na het voltooien kun je de site weer beveiligen.

Experiment toevoegen in Google:

 1. Ga naar: www.google.nl/analytics.
 2. Klik op: Standaardrapporten.

  Out_Experiment toevoegen in Google - standaardrapporten

 3. Klik op: Inhoud / Experimenten.

  Out_Experiment toevoegen in Google - standaardrapporten

 4. Vul de pagina in die je wilt verbeteren (de originele pagina).

  Out_Experiment toevoegen in Google - standaardrapporten

 5. Klik op: BEGINNEN MET EXPERIMENTEREN.
 6. Vul een naam in voor je experiment.
 7. Vul de URL in van de eerste variant die je wilt testen. Vul ter informatie ook een naam in, deze is niet van belang voor Profit.

  Out_Experiment toevoegen in Google - standaardrapporten

 8. Klik op: Volgende stap.
 9. Klik op: Een nieuw doel maken.

  In een doel geef je aan wat je wilt meten, bijvoorbeeld hoe lang bezoekers op een pagina blijven.

 10. Selecteer het doel.

  Out_Experiment toevoegen in Google - standaardrapporten

  De namen bij de pagina’s zijn niet van belang voor Profit. De pagina mag geen conceptpagina zijn.

 11. Klik op: Volgende stap.
 12. Selecteer Ik voeg de experimentcode zelf toe.

  Google toont de code. Kopieer de hele code naar het klembord. Je hebt in Profit alleen de code nodig die in de afbeelding in het rood wordt aangegeven.

  Out_Experiment toevoegen in Google - standaardrapporten

 13. Klik op: Volgende stap.

  Google valideert de pagina's op de website: hiermee controleert Google of de pagina's de code bevatten en of de pagina's correct werken. Op dit moment is dat niet het geval, want je moet de code nog opnemen in Profit en de website opnieuw publiceren.

 14. Klik op: Validatie overslaan en doorgaan.
Conversiemeting toevoegen

Je voegt een conversiemeting toe in Profit en koppelt twee unieke codes van het experiment uit Google aan deze conversiemeting.

Conversiemeting toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Open de eigenschappen van de site.
 3. Ga naar het tabblad: Google AB metingen.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul de omschrijving in.
 6. Vul de URL van de originele pagina in.
 7. Selecteer de originele pagina.
 8. Vul ook de URL's van de alternatieve pagina's en in selecteer deze pagina's.
 9. Plak de code die je bij het toevoegen van het experiment hebt gekregen, in het veld Code.

  Out_Experiment toevoegen in Google - standaardrapporten

 10. Klik op: Voltooien.
 11. Wacht tot de conversiemeting gepubliceerd is in de site.

  Dit kan enkele minuten duren. In het logboek kun je controleren of de conversiemeting is gepubliceerd.

Experiment voltooien in Google

Bij het voltooien van het experiment controleert Google of de scripts goed in de pagina's staan.

Experiment voltooien in Google:

 1. Ga naar: Google.
 2. Klik op: 'Validatie pages'.

  Google controleert of de scripts goed in de pagina’s van de site staan.

 3. Voltooi de conversiemeting in Google.

Direct naar

 1. Google Universal Analytics, conversie- en rendementsmetingen (OutSite)
 2. Google Tag Manager
 3. Site statistieken inrichten
 4. Conversiemetingen inrichten
 5. Rendementsmetingen inrichten

Process

Beheerder

Work area

InSite/OutSite