thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonmutaties

Je kunt in Profit variabele loonmutaties boeken in het boekingsprogramma Boeken loonmutaties. Vaste loonmutaties leg je vast onder de eigenschappen van een medewerker.

Je kunt vaste en variabele loonmutaties ook door de medewerker laten vastleggen in InSite met Payroll Workflows. Op deze manier wordt de medewerker verantwoordelijk voor het vastleggen en kiezen van bepaalde regelingen en toeslagen.

Beschrijving

Een looncomponent is te vergelijken met een zwarte doos, waarin een gedeelte van de loonberekening plaatsvindt. Om te kunnen rekenen heeft een looncomponent waarden nodig, die noemen wij parameters, en een formule, dat is de rekenregel van de looncomponent. Met behulp van de parameters en de rekenregel berekent de looncomponent zijn waarde.

Profit Payroll heeft een hiërarchische opbouw. Hierbij geldt dat je de gegevens zoveel mogelijk op het hoogste niveau vastlegt. Het hoogste niveau in de salarisverwerking is de Basis CAO of Profit CAO, het tussenniveau is werkgever en het laagste niveau is medewerker. Waarden, die je op een hoog niveau vastlegt, werken automatisch door naar alle onderliggende niveaus.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Je kunt waarden op de volgende niveaus vastleggen:

 • Cao

  De Profit CAO vormt de basis van de loonberekening in Profit. Elke Profit CAO bevat dezelfde basis looninrichting, aangevuld met sectorale- en bedrijfstakregelingen die deel uitmaken van de betreffende cao. AFAS levert de meest voorkomende waarden al uit voor de parameters van de looncomponenten op het niveau Profit CAO. Dit niveau kun je zelf niet wijzigen. Wel kun je veel van deze waarden op Klant-cao-niveau aanpassen wanneer nodig.

 • Werkgever

  Je kunt per werkgever de looncomponenten van gekoppelde cao's aanpassen. De aanpassingen gelden alleen voor medewerkers van de betreffende werkgever die van de betreffende cao gebruik maken.

 • Medewerker

  Je legt looncomponenten vast bij de medewerker als je wilt afwijken van de inrichting op een hoger niveau. Profit zal de ingestelde looncomponenten tijdens de door je ingestelde geldigheidsduur meenemen in de verloning.

 • Boekingsprogramma

  Voor incidentele wijzigingen (zoals een incidentele onkostenvergoeding aan een specifieke medewerker) kun je een variabele loonmutatie boeken.

Voorbeeld:

Niveaus in de looninrichting.

 

Niveau

Percentage pensioenpremie

1.

Cao

 4%

2.

Werkgever X.

 

 

Werkgever Y.

5%

3.

Medewerker J.

6%

4.

Boekingsprogramma

 

 • Op het hoogste niveau is in een looncomponent een pensioenpremie van 4% vastgelegd.
 • Bij één werkgever kun je hier van afwijken, door het percentage te veranderen in 5%. Bij alle medewerkers wordt nu 4% pensioenpremie ingehouden, behalve bij de medewerkers die onder deze specifieke werkgever Y. vallen.
 • Je kunt bij één medewerker een afwijkend percentage instellen, dit geldt uiteraard alleen voor de betreffende medewerker.

De cao en arbeidsvoorwaarde die voor de verloning worden gebruikt, zijn gekoppeld in de contractgegevens van de medewerker. Als de medewerker overgaat op een andere cao of arbeidsvoorwaarde, voeg je hiervoor een nieuwe contractregel toe. Je kunt per medewerker alleen looncomponenten van de gekoppelde cao's muteren.

De medewerkers hebben een contract bij een werkgever. Omdat op alle bovenliggende niveaus waar mogelijk de salarisvariabelen van de looncomponenten een waarde hebben gekregen, hoef je bij de medewerker alleen waarden in te vullen die voor één medewerker specifiek van toepassing zijn.

Voorbeeld:

Bij de looncomponent reiskostenvergoeding zijn de volgende waarden vastgelegd op het hoogste niveau, dus in de cao:

 • Vanaf 01-01-2020 t/m 31-12-2020: € 125,00
 • Vanaf 01-01-2021 : € 130,00

  Je bepaalt aan de hand van de situatie op welk niveau je de waarden vastlegt:

 • Met een medewerker is een vergoeding afgesproken van € 115,00 voor de periode van 01-01-2020 t/m 31-12-2020. Dit is bij de medewerker vastgelegd. Vanaf 01-01-2021 valt de medewerker onder de standaardregeling. Door de einddatum bij de afspraak vast te leggen op het niveau van de medewerker wordt vanaf 01-01-2021 automatisch de waarde (€ 130,00) genomen, die bij de looncomponent in de cao is vastgelegd.
 • Met een medewerker is een vergoeding afgesproken van € 120,00. Dit wordt dan vastgelegd bij de medewerker.
 • Met een medewerker is een maandelijkse vergoeding afgesproken die afhankelijk is van de werkelijk gemaakte reiskosten. Voor deze medewerker wordt iedere maand een loonboeking gemaakt met het te vergoeden bedrag voor die maand.

  Deze werkwijze heeft de voorkeur boven het per medewerker individueel vastleggen van de reiskostenvergoeding. Als in dat geval bijvoorbeeld 25 medewerkers dezelfde vergoeding ontvangen en deze in een nieuw jaar wordt verhoogd, moet ook bij 25 medewerkers het bedrag worden aangepast.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Loonmutaties

Work area

Payroll