Orderregels overnemen

Je kunt tijdens het toevoegen van een order orderregels vanuit alle soorten orders overnemen. Zo kun je orderregels van een basisorder, offerte, pakbon of een andere order overnemen naar de toe te voegen order.

Orderregels overnemen:

 1. Ga naar: 
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopofferte
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Pakbon
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Verkoopbasisorder
  • Ordermanagement / Verkoopproces / Balie-/directfactuur.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer een Verkooprelatie.
 4. Klik op de actie: Overnemen orderregels.

  Let op: 

  In de stappen hierna lees je de termen Order en Orderregel. Selecteer je in het veld Type order een andere ordersoort, bijvoorbeeld Pakbon, dan lees je in de stappen hierna i.p.v. Order de term Pakbon en i.p.v. Orderregel de term Pakbonregel. Dit geldt ook voor de ordersoorten Basisverkooporder en Offerte.

  Je ziet nu de filtervelden.

  Standaard zie je de ordersoort waarin je op dit moment bezig bent. Verder is bij Verkooprelatie standaard de verkooprelatie geselecteerd waarvoor je een order aan het toevoegen bent.

 5. Selecteer bij Type order eventueel een andere ordersoort waarvan je de regels over wilt nemen.
 6. Selecteer eventueel bij Nummer direct de order van de huidige relatie, waaruit je de orderregels wilt overnemen.

  Het veld Selectie op debiteur is standaard aangevinkt. Dit betekent dat Profit rekening houdt met wat geselecteerd is bij Verkooprelatie. Als het is uitgevinkt, zie je alle orders voor alle verkooprelaties die voldoen aan het filter.

 7. Selecteer eventueel bij Verkooprelatie een andere verkooprelatie of vink Selectie op debiteur uit om regels uit orders van alle verkooprelaties over te kunnen nemen.
 8. Vul een waarde in bij: Valuta.
 9. Selecteer eventueel bij Datum van en Datum t/m de datumgrenzen.
 10. Klik op: Volgende

  Je ziet nu de orders die binnen de opgegeven selectie vallen.

 11. Vink de orders aan waaruit je de orderregels over wilt nemen.
 12. Klik op: Volgende
 13. Selecteer de regels uit de orders die je wilt opnemen in de nieuwe order.
 14. Klik op: Volgende.
 15. Wijzig eventueel de factor.

  Je kunt het aantal eenheden in de order(s) met een factor beïnvloeden. Profit stelt standaard een factor van 1 voor. Wijzig eventueel de voorgestelde factor, dit mag zowel een positieve als negatieve factor zijn.

  Voorbeeld: 'Factor gebruiken bij overnemen orderregels'

  Vul je bij het overnemen van orderregels bijvoorbeeld een factor in van 2,00, dan vermenigvuldigt Profit het aantal eenheden in de over te nemen orderregel(s) met 2.

  Je kunt deze actie ook gebruiken om snel een creditnota van een order toe te voegen. Gebruik hiervoor de factor -1. De orderregels van de geselecteerde order neem je dan over en Profit vermenigvuldigt de aantallen daarin met -1, waardoor alle aantallen negatief worden.

 16. Vink Prijzen opnieuw bepalen aan om de prijzen in de over te nemen orderregels opnieuw te berekenen op basis van de prijs die geldt voor de verkooprelatie waarvoor je de order toevoegt.

  Vink je dit veld niet aan, dan neemt Profit de prijs uit de bronregel over.

 17. Vink Regelkortingen opnieuw bepalen aan om de kortingen in de over te nemen orderregels opnieuw te berekenen op basis van de (eventuele) korting die geldt voor de verkooprelatie waarvoor je de order toevoegt.

  Let op: 

  Bepaal je de regelkorting niet opnieuw, dan neemt Profit de eventuele regelkorting uit de bronregel over. Hierbij wordt altijd het kortingspercentage overgenomen naar de orderregel en op basis daarvan wordt het kortingsbedrag opnieuw berekend.

 18. Vink Magazijn opnieuw bepalen aan als je de orderregels die je selecteert wilt muteren vanuit de order die je aanmaakt (veld magazijn in de kop van de verkooporder). Als je dit veld niet aanvinkt kunnen er, als je met meerdere magazijnen werkt, voorraadverschillen ontstaan.

  Dit veld bepaalt dus of de orderregels die je selecteert gemuteerd moeten worden vanuit het magazijn van de order die wordt overgenomen of vanuit de order die je aanmaakt.

 19. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Verkooporder toevoegen
 2. Verkooporder handmatig toevoegen
 3. Snel verkooporder toevoegen via overnemen regels
 4. Snel basisorder overnemen naar verkooporder
 5. Snel order toevoegen vanuit verkoopbasisorder
 6. Verkooporder overnemen uit offerte
 7. Verkooporder bij meerdere magazijnen toevoegen
 8. Verkooporder toevoegen bij assortimentscontrole
 9. Prijs in regel handmatig wijzigen
 10. Verkooporder toevoegen met Prijsafspraak
 11. Verkooporders importeren