Verkooporder toevoegen bij assortimentscontrole

Als je gebruik maakt van assortimentscontrole controleert Profit bij het toevoegen van een verkooporder of de verkoopregels kloppen met het assortiment dat je aan de verkooprelatie hebt gekoppeld.

Als je gebruik wilt maken van deze functie moet je eerst de assortimentscontrole inrichten.

Tijdens het invoeren van verkooporders controleert Profit of artikelen/samenstellingen voorkomen in het aan de verkooprelatie gekoppelde assortiment. Ook wordt gecontroleerd of de orderdatum ligt tussen de begin- en einddatum van het assortiment.

Als je tijdens het invoeren van de order het itemtype artikel of samenstelling invoert, zie je alleen de items die in het assortiment voorkomen; hieruit kun je dan een artikel of samenstelling selecteren. Als je handmatig een code invoert controleert Profit Ordermanagement meteen of deze wel in het assortiment voorkomt. Als dit niet het geval is krijg je meteen een melding. Als bij de verkooprelatie is aangegeven dat je mag afwijken van het assortiment kun je de regel toevoegen, anders moet je een ander artikel selecteren, of het artikel eerst toevoegen aan het assortiment.

Wijzig eventueel de boekingslay-out zodat het veld Type voor het veld Code komt.

Verkooporder toevoegen bij assortimentscontrole:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder .
 2. Klik op: Nieuw
 3. Voeg de order toe.
 4. Selecteer in de regel het Type, namelijk Artikel of Samenstelling.
 5. Selecteer de Code van het artikel of de samenstelling.

  Als je het type al geselecteerd hebt zie je nu alleen de codes die in het assortiment voorkomen.

 6. Als het artikel niet in het assortiment voorkomt, zie je een melding. Selecteer dan opnieuw een artikel.
 7. Voltooi de order.

Direct naar

 1. Verkooporder toevoegen
 2. Verkooporder handmatig toevoegen
 3. Snel verkooporder toevoegen via overnemen regels
 4. Snel basisorder overnemen naar verkooporder
 5. Snel order toevoegen vanuit verkoopbasisorder
 6. Verkooporder overnemen uit offerte
 7. Verkooporder bij meerdere magazijnen toevoegen
 8. Verkooporder toevoegen bij assortimentscontrole
 9. Prijs in regel handmatig wijzigen
 10. Verkooporder toevoegen met Prijsafspraak
 11. Verkooporders importeren