Ordertraject per dag per type levering (Bakkerijen)

Je kunt orders en pakbonnen per type levering genereren.

Let op: 

Je beschikt alleen over deze functionaliteit als Bakkerijen is geactiveerd in de licentie.

Supermarkten e.d. plaatsen vaak dagelijks bestellingen bij hun leveranciers. Vaak is er dan sprake van een wekelijks terugkerend bestelpatroon. Verder levert in dergelijke situaties de leverancier vaak meerdere keren per dag.

Inhoud

Beschrijving

Om onderscheid te kunnen maken tussen de normale dagelijkse levering en de eventuele nalevering die later op de dag plaats vindt kun je de orders en pakbonnen voorzien van een Type levering.

Bij het invoeren van een orderadvies, een verkooporder of een pakbon wordt gecontroleerd of er voor de combinatie van Verkooprelatie, Leverdatum en Type levering in de kop al een orderadvies, verkooporder c.q. pakbon bestaat. In dat geval  kun je geen nieuw orderadvies, nieuwe order c.q. pakbon aanmaken. Om deze controle eenvoudig te kunnen uitvoeren, worden de velden Verkooprelatie, Leverdatum en Type levering beschikbaar gesteld als selectievelden in de boekingslay-outs. Als de velden daar worden ingevuld en er al een mutatie bestaat voor de ingevulde combinatie, wordt direct het bestaande orderadvies c.q. de verkooporder c.q. de pakbon geopend. Het is dan alleen mogelijk de bestaande mutaties te wijzigen. Als de combinatie nog niet voorkomt, wordt altijd een nieuwe mutatie aangemaakt.

Werkwijze
Zie ook
 • Genereren orderadviezen

  Profit maakt bij het genereren van orderadviezen altijd een complete dag aan, dus voor alle typen levering. Dit leidt dus tot één of meer orderadviezen, namelijk per verkooprelatie één orderadvies per leverdatum en per type levering.

 • Onderhouden verkooporders

  Je kunt via verschillende functies de toegevoegde orders raadplegen.

 • Genereren pakbon

  De wizard voor het genereren van pakbonnen bevat twee velden: Van type levering en T/m type levering. Als je deze velden invult, wordt daar in de selectie voor het genereren van pakbonnen rekening mee gehouden. Indien in het profiel van de verkooprelatie staat dat meerdere orders verzameld kunnen worden op één pakbon, worden de orders verzameld ongeacht het type levering. Als het betreffende veld niet aanstaat, wordt per type levering een pakbon gegenereerd en zie je het type levering in de kop van de pakbon.

 • Dagverwerking

  Profit genereert bij de dagverwerking op basis van de orderadviezen verkooporders. Hiervoor geldt dat voor elke verkooprelatie per dag één verkooporder per type levering wordt aangemaakt