thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Een verkooporder e-mailen

Een verkooporder kun je e-mailen, waarbij de order wordt opgeslagen als pdf-bestand en meegestuurd als bijlage van het e-mailbericht.

Profit verstuurt het e-mailbericht naar de algemene contactpersoon tenzij er een specifieke contactpersoon voor orders is ingesteld in de eigenschappen van de verkooprelatie. Je kunt van deze instelling nog afwijken in de kop van de order. Het contact dat je in de order gebruikt komt dan in plaats van het contact uit de eigenschappen van de verkooprelatie.

Je kunt één order e-mailen via de actie E-mailen. Je kunt ook een groot aantal offertes massaal e-mailen/afdrukken via de Output-actie.

Eén verkooporder e-mailen:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Verkoopproces / Verkooporder.
 2. Selecteer de order die je wilt e-mailen.
 3. Klik op de actie: E-mailen.

  Profit geeft aan naar wie de e-mail verstuurd is.

 4. Klik op: OK

Je kunt de verzonden e-mailberichten controleren.

Let op: 

Profit verstuurt het e-mailbericht naar het adres E-mail werk dat is vastgelegd bij het contact voor de order.

Heeft het contact geen adres E-mail werk of is er geen contact geselecteerd, dan wordt het adres E-mail werk van de betreffende organisatie/persoon gebruikt. Is er ook geen adres E-mail werk aanwezig bij de organisatie/persoon, dan meldt Profit dat er geen geldig e-mailadres is gevonden.

Direct naar

 1. Verkooporder verstrekken
 2. Verkooporders massaal verstrekken en in dossier opslaan via Output-wizard
 3. Een verkooporder e-mailen
 4. Verzonden e-mailberichten controleren
 5. Verkooporder afdrukken
 6. Afwijkend contactpersoon gebruiken

Process

Verkooporder

Work area

Ordermanagement