thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorraad terminologie

In Profit worden verschillende termen gebruikt in verband met de voorraad. Het gaat dan om voorraadbegrippen, voorraadberekeningen en voorraadinstellingen. Hier vind je daarvan een overzicht.

Onderstaande tabel kun je daarbij ter referentie gebruiken.

Artikel

Voorraad

Gereser- veerd

In
bestelling

Economische
voorraad

Minimum voorraad

Te bestellen

5200

0

20

0

-20

2

22

5005

0

5

0

-5

4

9

Voorraadaantal (in Voorraadoverzicht) = fysieke voorraad.

Beschikbare voorraad = Voorraad -/- Totaal gereserveerd op voorraad -/- Backorder -/- Voorraad gereserveerd op bestelling

Gereserveerd op voorraad (o.a. bij de functie Prijs per verkooprelatie) = het aantal dat via verkooporders (of Productieorder) is gereserveerd op de voorraad van het artikel.

 • Het aantal Gereserveerd op voorraad is het deel van de totale reservering dat rechtstreeks gereserveerd is op de fysieke voorraad, maar nog niet is geleverd.
 • Neem je een (gedeelte) van de order over naar een pakbon, dan neemt het aantal Gereserveerd op voorraad af, evenals het aantal Op voorraad.

  Let op: 

  Het veld Totaal gereserveerd kan andere waarden tonen, want dat is een optelling van Gereserveerd op voorraad en Gereserveerd op bestelling.

 • Het veld Gereserveerd op voorraad vult Profit alleen als bij het artikel de voorraadcontrole op Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon) staat. Dit kun je terugvinden via Ordermanagement / Item / Artikel, eigenschappen artikel / tabblad Voorraad'.  
 • Gereserveerd op bestelling: het aantal toegewezen aan een inkooporder. Stel ik bestel 100 artikelen en wijs daarvan 10 aan een order toe is de waarde 10.
 • Deellevering: Klant besteld 100 artikelen en er kunnen er maar 70 uitgeleverd worden. Hiermee wordt de waarde bij backorder 30.
 • Op het moment dat je de instelling wijzigt naar Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon) zal Profit voor de aantallen die gereserveerd staan in de openstaande verkooporderregels het veld Gereserveerd op voorraad vullen. Profit kijkt dus niet naar de instelling zoals deze was bij opvoer van de orderregel, maar naar de instelling van het artikel.

  Let op: 

  Het veld Beschikbare voorraad dat je kunt opnemen in de boekingslay-out of in de weergave van de artikelcockpit werkt alleen goed als je Controle op vrije voorraad (verkooporder en pakbon) hanteert. Als je bijvoorbeeld werkt met Geen voorraadcontrole neemt Profit het Aantal gereserveerd niet mee in de berekening voor de beschikbare voorraad.

Economische voorraad = De voorraad waarover je per artikel prijsrisico loopt.

Economische voorraad = actueel Voorraad aantal + aantal In bestelling (inkooporder) - aantal Totaal gereserveerd (verkooporder)

In bestelling = Het aantal in bestelling van het artikel, dus de aantallen in de inkooporders.

Minimum voorraad = Voorraad bij een artikel die minimaal aanwezig moet zijn.

Dit is van toepassing als je inkoopt via het Bestelvoorstel en daar bij Voorraadaanvulling hebt bepaald dat de voorraad tot het minimum voorraad aantal moet worden aangevuld.

Voorraadinstelling per artikel en/of magazijn.

Virtuele voorraad = De huidige fysieke voorraad omgerekend in een andere eenheid.

De basiseenheid van het artikel frisdrank is bijvoorbeeld Stuks. Je kunt dit standaard laten omrekenen en tonen als Sixpack met als inhoud 6 stuks.

Artikel

Omschrijving

Voorraad aantal

Virtuele voorraad

5200

Frisdrank Ziss

24

4

In welke eenheid en met welke aantallen Profit een basiseenheid moet omrekenen, stel je in bij het artikel in tabblad Eenheid per item. Hier voeg je een nieuwe (afwijkende) eenheid toe en stel je in hoeveel basiseenheden in één afwijkende eenheid passen. De vink Voorraad tonen zorgt ervoor dat je de voorraad bij het artikel in de afwijkende eenheid ziet als Virtuele voorraad.

Vrije voorraad

Vrije voorraad = aantal Op voorraad - aantal Gereserveerd op voorraad

Vrije voorraad (10)

In feite zie je bij Vrije voorraad wat er beschikbaar is voor een artikel, inclusief wat er misschien al wel op verkooporders is gereserveerd, maar daar nog wel weggehaald mag worden. Je hebt namelijk bij dat artikel als voorraadcontrole niet ingesteld dat de verkooporder en pakbon buiten de vrije voorraad vallen.

Bij artikel 1003 is er een actieve verkooporder, maar de voorraadcontrole zegt dat de reservering daarvoor niet vrij is (controle verkooporder en pakbon). Artikel 3310 heeft ook een actieve verkooporder, maar de voorraadcontrole daarbij zegt dat alleen wat gereserveerd is op de pakbon buiten de vrije voorraad valt. Daar kun je eventueel de voorraad uit die verkooporder aan een andere verkooporder toewijzen.

Bij Totaal gereserveerd zit ook de voorraad gereserveerd voor verkooporders inbegrepen.

Bij Economische voorraad zie je wat nergens voor gereserveerd is (Voorraad -/- Totaal gereserveerd) en al wel besteld is (+ in bestelling). (Zie artikel 1805 in de afbeelding).

Voorraad bij Voorcalculatie =

Als je een definitieve voorcalculatie hebt met daarin artikelen met voorraadcontrole, dan worden bij het definitief maken de voorraadvelden ook bijgewerkt.
Een definitieve voorcalculatie is qua voorraad vergelijkbaar met een verkooporder.

Het veld Aantal wachtorder (en dus bestelvoorstel) wordt alleen groterdan 0 als er op het moment van definitief maken onvoldoende voorraad voor het artikel is (uiteraard moet je het artikel dan wel hebben ingericht voor het bestelvoorstel).

Als er wel voldoende voorraad is, maar de voorcalculatie is nog niet afgehandeld of geleverd, dan wordt Totaal gereserveerd voor het artikel gevuld met het aantal uit die voorcalculatie.

Direct naar

 1. Voorraad
 2. Inrichting
 3. Voorraad terminologie
 4. Voorraadoverzicht
 5. Artikeldimensies
 6. Handmatig voorraad muteren
 7. Voorraad verplaatsen tussen magazijnen
 8. Voorraadcontrole
 9. CBS-aangifte
 10. Inventarisatie
 11. Jaarovergang Ordermanagement

Process

Voorraad Voorraadadministratie

Work area

Ordermanagement