Jaarovergang Ordermanagement

Stock_Jaarovergang logistiek (10)

Wat de ordermanagement processen betreft, kun je te maken hebben met de jaarovergang. Deze stappen zijn niet verplicht, maar hangen samen met hoe je Profit hebt ingericht en met het beleid. Je kunt met de jaarovergang rekening houden met:

 • Factuurtellers en Dagboektellers

  Controleer de tellers als je handmatige tellers voor de inkoop-, verkoop-, abonnements-, project- en/of cursusfacturen gebruikt. Dan moet je voor de jaarovergang de datum aanpassen of een nieuwe teller/reeks toevoegen. Doe dit voor alle genoemde factuurtypen en de dagboektellers. Als je automatische jaartellers gebruikt (jaartal in het voorloopgedeelte van de teller waaraan Profit automatisch een nieuwe reeks met het juiste jaartal toevoegt), dan hoef je niets te doen.

 • Jaren toevoegen aan de periodetabel

  De periodetabel voor Profit Ordermanagement kun je gebruiken als je wilt afwijken van de voor de financiële administratie gebruikte periodes. Bijvoorbeeld om rapportages te maken op basis van vierwekelijkse perioden in plaats van op maand.

  Profit verlengt periodetabellen standaard met één jaar, als het veld Tabel automatisch verlengen in de eigenschappen van de periodetabel is aangevinkt. Hierdoor houd je de omvang van periodetabellen beperkt. Je kunt de periodetabellen echter ook handmatig verlengen.

 • Voorraadinventarisatie

 • Afwijkende boekingsdatum opvoeren inventarisatie

  Bij voorraad journaalposten wordt als datum van journaliseren altijd de datum gebruikt waarop de boeking is toegevoegd. Als je voorraad afboekt op 1 februari dan wordt de journaalpost ook op 1 februari met de VVP van 1 februari gegenereerd. Alleen bij inventarisatie kun je hiervan afwijken door bij het boeken van een inventarisatieregel een 'afwijkende boekingdatum’ te boeken en zo de journaalpost in het voorgaande boekjaar te boeken. Stel je inventariseert op 1 januari. Je constateert een verschil van 10 stuks. Je boekt het voorraadverschil via de inventarisatie op 2 januari, maar je vult als afwijkende boekingsdatum 31 december in. Dan wordt de journaalpost op 31 december van het vorige jaar gegenereerd.

  Zie ook: voorbeeld journaalpost bij voorraad

 • Prijzen

  De jaarovergang is een goed moment om de artikelen en de prijzen ervan onder de loep te nemen en te beoordelen op winstgevendheid, doorlooptijd, etc.

  Gebruik daarbij bijvoorbeeld:

Direct naar

 1. Ordermanagement
 2. Artikelen, kosten, samenstellingen, etc.
 3. Verkoop
 4. Inkoop
 5. Orderplanning
 6. Voorraad
 7. Productie
 8. Journalisering Ordermanagement
 9. Ordermanagement in OutSite
 10. Bakkerij-functies
 11. Jaarovergang Ordermanagement