thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Itembeheer

In Profit maak je gebruik van Items. De term Item is een verzamelnaam voor artikelen, werksoorten, kosten, samenstellingen en serie- en partijartikelen. De overeenkomsten tussen deze itemsoorten zijn groot en daarom kun je deze in Profit centraal vastleggen.

Artikelen, kosten en werksoorten hebben verschillende overeenkomsten, waardoor het gebruik hiervan in grote lijnen overeenkomt. Het belangrijkste verschil is dat je van artikelen voorraad kunt bijhouden en van kosten en werksoorten niet. Verder geldt dat je bij artikelen voor het ordertraject aan de inkoop- en de verkoopkant veel aanvullende informatie vast moet leggen.

Je gebruikt artikelen, kosten, eenheden en werksoorten in het order- en factureringsproces. Voor vaste teksten die je op facturen wilt opnemen gebruik je tekstartikelen, kortweg Tekst. Teksten hebben geen voorraad of prijs.

ITEMS

 

 

Voorraad

Prijs

Omschrijving

Voorbeeld

Artikel*

Ja (niet verplicht)

Ja

Tastbare goederen die je in- en verkoopt.

Monitor, Geheugenkaart, Laptop

Werksoort

Nee

Ja

Gebruik je om uren te boeken die je eventueel factureert.

Zegt iets over wat voor werk of activiteit het gaat.

Support, Projectbegeleiding, Consultancy, etc.

Kosten

Nee

Ja

Voor zaken die je wilt doorbelasten.

Lunchkosten, gemaakte kilometers, etc.

Tekst

Nee

Nee

Herbruikbare tekstregel op verkoopoffertes, -facturen, etc.

Tussen kerst en 2 januari zijn wij gesloten.

* Ook artikelen zijn: samenstellingen, serie-artikel, partijartikel, verpakking

Voorbereiding

  • Inrichting

    Je moet bij een aantal Items onderdelen inrichten voordat je ze kunt gebruiken.

Werkwijze

Zie ook

Process

Artikelbeheer

Work area

Ordermanagement