Itembeheer

In Profit maak je gebruik van Items. De term Item is een verzamelnaam voor onderstaande itemtypen:

  • artikelen (ook: samenstellingen, serie- en partijartikelen)
  • kosten
  • werksoorten
  • tekst

Deze itemtypen lijken op elkaar en daarom kun je ze in Profit centraal vastleggen.

Het gebruik van artikelen, kosten en werksoorten komt in grote lijnen overeen. Het belangrijkste verschil is dat je van artikelen voorraad kunt bijhouden en van kosten en werksoorten niet. Verder geldt dat je bij artikelen voor het ordertraject aan de inkoop- en de verkoopkant veel aanvullende informatie vast moet leggen.

Je gebruikt artikelen, kosten, eenheden en werksoorten in het order- en factureringsproces. Voor vaste teksten die je op verkooporders en facturen wilt opnemen gebruik je tekstartikelen, kortweg Tekst. Teksten hebben geen voorraad of prijs.

ITEMS

 

 

Voorraad

Prijs

Gebruik voornamelijk in:

Omschrijving

Voorbeeld

Artikel*

Ja (niet verplicht)

Ja

Inkoop en verkoop

Tastbare goederen die je in- en verkoopt.

Monitor, Geheugenkaart, Laptop

Werksoort

Nee

Ja

Voorcalculatie, nacalculatie, facturering

Gebruik je om uren te boeken die je eventueel factureert.

Zegt iets over om wat voor werk of activiteit het gaat.

Support, Projectbegeleiding, Consultancy, etc.

Kosten

Nee

Ja

Voorcalculatie, nacalculatie, facturering

Voor zaken die je wilt doorbelasten.

Lunchkosten, gemaakte kilometers, etc.

Tekst

Nee

Nee

Verkoop, facturering

Herbruikbare tekstregel op verkoopoffertes, -facturen, etc.

Tussen kerst en 2 januari zijn wij gesloten.

* Ook artikelen zijn: samenstellingen, serie-artikel, partijartikel, verpakking

Inhoud

Voorbereiding

  • Inrichting

    Je moet bij een aantal Items onderdelen inrichten voordat je ze kunt gebruiken.

Werkwijze

Zie ook