thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Country-by-Country uitwerken

De Country-by-Country aangifte wordt altijd gedaan vanuit de Cliënt Vpb. Je start de Country-by-Country aangifte in de cockpit van de cliënt Vpb.

Inhoud

Country-by-Country aangifte uitwerken

 1. Open InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Klik op: Cliënt Vpb.
 5. Selecteer de cliënt die de Country-by-Country aangifte gaat doen.
 6. Klik op: Aangiftejaar als niet het juiste jaar wordt voorgesteld.
 7. Selecteer het juiste jaar.
 8. Klik op: CbCr 20XX.

  Je opent nu de weergave Country-by-Country. Als je de aangifte voor de eerste keer uitwerkt zie je een leeg scherm. Als je al aangiften hebt ingevuld zie je hier onder andere de Verzendstatus en kun je nu de juiste aangifte openen.

 9. Klik op: Nieuw.

  Je kunt ook een bestaande aangifte openen en aanpassen.

  Let op:

  Bij het toevoegen van een nieuwe Country-by-Country aangifte wordt gecontroleerd of er nog een aangifte onderhanden is. Als dit het geval is wordt de meest recente aangifte geopend en wordt geen nieuwe toegevoegd. Er kan alleen een nieuwe Country-by-Country aangifte aangemaakt worden als de Verzendstatus van de aanwezige aangifte 6 (Ontvangen door Belastingdienst) of hoger is.

 10. Vul nu de gegevens in die je naar de Belastingdienst moet sturen.

  De volgende items kun je gebruiken ter ondersteuning bij het invullen:

 11. Zet, na het invullen van een onderdeel, het veld Akkoord op Ja.
 12. Klik op: Opslaan.
 13. Ga, als de aangifte klaar is en verzonden kan worden, naar Status en voortgang.
 14. Vink Aangifte gereed voor verzending aan.
 15. Klik op: Sluiten.

  Bij het afsluiten van de aangifte wordt bij Aangifte gecontroleerd en akkoord de systeemdatum ingevuld.

  Je kunt de Country-by-Country aangifte nu afdrukken.

 16. Na het toevoegen van het elektronisch bericht en het Verzenden/ontvangen wordt de Country-by-Country aangifte naar de Belastingdienst verstuurd.

Country-by-Country (startscherm)

Het scherm Country-by-Country is opgedeeld in de secties Gegevens vennootschap en Algemene gegevens. Sommige velden worden automatisch overgenomen uit de stamgegevens van de cliënt Vpb en deze kun je hier niet aanpassen. Als je iets wilt wijzigen of toevoegen aan deze gegevens klik je in de cockpit van de cliënt Vpb op Aanpassen.

Als je iets wijzigt of toevoegt bij de gegevens van de cliënt Vpb wordt dit niet automatisch bijgewerkt in de geopende aangifte. Sluit de aangifte en klik daarna weer op CbCr 20XX.

Identificerende aangiftecode algemeen

Elke Country-by-Country aangifte heeft een Identificerende aangiftecode algemeen. Deze code is uniek per aangifte en wordt door Profit gegenereerd. Als een nieuwe versie van de aangifte wordt verstuurd genereert Profit een nieuwe code.

De code wordt door de Belastingdienst gebruikt om de verschillende versies van de Country-by-Country aangifte te onderscheiden.

Overige identificerende nummers

Als het van belang is andere identificerende nummers aan te geven bij de Belastingdienst vul je de specificatie Overige identificerende nummers in. Je hebt de mogelijkheid om meerdere specificatieregels met Overige identificerende nummers op te geven. Bijvoorbeeld het Global Entity Identification Number (EIN).

Valuta

Bij Valuta geef je de valuta van de moedermaatschappij op. Via de dropdown achter het veld open je een overzicht van de beschikbare valuta.

Let op:

De valuta die je hier opgeeft is bepalend voor de hele Country-by-Country aangifte. Alle gegevens in de verschillende landen moeten worden aangeleverd in de valuta die je hier kiest. Zo nodig reken je de bedragen dus om naar de juiste valuta.

Boekjaar

De velden Boekjaar van en Boekjaar t/m worden automatisch gevuld uit de stamgegevens van de Cliënt Vpb. De waarde van het veld Boekjaar van wordt ook meegestuurd in het elektronisch bericht. Je geeft hier aan wanneer de periode waarover aangegeven wordt precies begonnen is.

Als er sprake is va een afwijkend boekjaar is het noodzakelijk om de Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren in te vullen. Je kunt in dit tekstveld de lengte van het boekjaar aangeven.

Voorbeeld:

Als het boekjaar van een cliënt Vpb begint op 1 mei en eindigt op 31 december, vul je bij de Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren in dat de lengte van het boekjaar acht maanden is.

Land toevoegen

Je voegt landen aan de Country-by-Country aangifte toe met de actie Nieuw land.

Let op:

Ben je bij het selecteren van landen op zoek naar stateless? Selecteer dan bij de keuze voor een land de optie Onbekend. De optie Onbekend is als gevolg van de specificaties van de Belastingdienst alleen beschikbaar bij de keuze voor een land.

Elke vennootschap die je invoert onder het type Onbekend krijgt automatisch ook de landcode mee die hoort bij de optie Onbekend. Via de Afwijkende belastingjurisdictie in de specificatie van de vennootschap kan hiervan afgeweken worden.

Land toevoegen:

 1. Klik op: Nieuw land.

  Het scherm is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

 2. Selecteer bij Gegevens land het juiste land.
 3. Geef aan welk Soort gegevens je voor het land aanlevert.

  Je kunt meerdere Country-by-Country aangiften per jaar toevoegen voor een cliënt. Bij een vervolgaangifte in hetzelfde jaar ben je verplicht om mee te sturen welke gegevens veranderd zijn. Daarom geef je aan welk Soort gegevens je voor het land aanlevert. Je kunt kiezen uit:

  • Nieuwe of gewijzigde gegevens
  • Intrekken land

  Als je kiest voor Intrekken land wordt de In te trekken aangiftecode automatisch gevuld met de aangiftecode van het land.

 4. Voor elk land dat je toevoegt aan de aangifte maakt Profit een Identificerende aangiftecode voor dit land.

  Als een nieuwe versie van de aangifte wordt verstuurd maakt Profit een nieuwe code.

 5. Vul de Kengetallen in.

  Er zijn twee manieren om de Kengetallen te vullen:

  • Je kunt direct een bedrag invullen in het veld naast de specificatie.
  • Als je een toelichting wilt geven op het kengetal open je de specificatie en vul je het bedrag én de toelichting in de specificatieregel.

   Je kunt maximaal één specificatieregel toevoegen per kengetal.

  Ook bij de Toelichting geldt dat je bij een vervolgaangifte in hetzelfde jaar verplicht bent om aan te geven welke gegevens veranderd zijn. Daarom kies je bij Soort toelichting voor:

  • Nieuwe of gewijzigde toelichting
  • Intrekken toelichting

  Als je kiest voor Intrekken toelichting wordt de In te trekken code toelichting automatisch gevuld.

 6. Vul het onderdeel Vennootschappen in.

  Je specificeert welke vennootschappen van de multinationale groep activiteiten hebben in het land. Voor elke vennootschap uit het land vul je een specificatieregel in én vink je minimaal één bedrijfsactiviteit aan.

  Let op:

  Als gevolg van de specificaties van de Belastingdienst is het invullen van het Fiscaalnummer / RSIN nummer van de vennootschap verplicht. Is het RSIN nummer van een vennootschap onbekend? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

 7. Zet, na het invullen van een pagina, het veld Akkoord op Ja.
 8. Klik op: Opslaan.

Kengetallen per land

In de Country-by-Country rapportage vul je per land een aantal kengetallen in. Deze negen kengetallen gaan over het land waar de multinationale eenheid opereert (bijvoorbeeld Gestort kapitaal). Per kengetal geef je de som op van het bedrag van alle vennootschappen die in het land opereren.

Kengetallen invullen:

Tax_CbCr_

Toelichting op de Kengetallen van een land:

Hieronder vind je per kengetal een toelichting. In die toelichting lees je wat er precies ingevuld moet worden bij het betreffende kengetal.

Kengetallen over Inkomsten

Winst (verlies) vóór winstbelasting

Betaalde winstbelasting

In de jaarrekening opgenomen winstbelasting

Gestort kapitaal

Gecumuleerde winst

Aantal medewerkers

Materiële activa andere dan geldmiddelen of kasequivalenten

Land verwijderen

Let op:

Je kunt meerdere Country-by-Country aangiften per jaar versturen voor een cliënt. Bij een vervolgaangifte in hetzelfde jaar ben je verplicht om mee te sturen welke gegevens verwijderd zijn. Je kunt dus niet zomaar een land uit de aangifte verwijderen. De actie Verwijder land is alléén bedoeld om landen die per ongeluk zijn toegevoegd en nog niet eerder naar de Belastingdienst zijn verzonden, te verwijderen.

Als een land in een vervolgaangifte niet meer van toepassing is gebruik je de actie Verwijder land dus niet, maar kies je in het landenscherm bij Soort gegevens voor Intrekken land. De actie Verwijder land is daarom niet beschikbaar als een In te trekken aangiftecode bekend is.

Je kunt een toegevoegd land, inclusief de ingevulde gegevens, verwijderen.

 1. Klik op: Verwijder land.

  Je krijgt nu een melding.

 2. Klik op: Ja als je zeker weet dat je het land wilt verwijderen.

Als de aangifte Alleen-lezen is kun je geen landen verwijderen.

Status en voortgang

Het scherm Status en voortgang is opgebouwd uit twee onderdelen:

Ondertekening

Je ziet hier de gegevens van de belastingconsulent die verantwoordelijk is voor de Country-by-Country aangifte.

Verder kun je hier het veld Aangifte gereed voor verzending aanvinken. Dit kan alleen als er geen foutmeldingen meer zijn in het verificatiescherm. Als je Aangifte gereed voor verzending aanvinkt wordt de Datum ondertekening gevuld met de systeemdatum.

Voortgang

Je kunt hier de voortgang van de aangifte volgen. Je beschikt in de Country-by-Country aangifte over de volgende datumvelden:

 • Aangifte verwerken: deze datum wordt gevuld vanuit het voorloopscherm bij het opstarten van een nieuwe aangifte.
 • Aangifte gecontroleerd en akkoord: deze datum vul je in het naloopscherm bij het afsluiten van een aangifte.
 • Aangifte verstuurd aan Belastingdienst: deze datum wordt gevuld als de aangifte digitaal verstuurd is en de verzendstatus 5 (Verzonden) is.
 • Aangifte ontvangen door Belastingdienst: deze datum wordt gevuld als de ontvangstbevestiging van de Belastingdienst digitaal is ontvangen en de verzendstatus 6 (Ontvangen door Belastingdienst) is.

De datumvelden Verstuurd aan en Ontvangen door Belastingdienst worden vanuit het verzend- en ontvangstproces automatisch gevuld. De Country-by-Country aangifte is verstuurd als de verzendstatus 5 (Verzonden) is en ontvangen als de verzendstatus 6 (Ontvangen door Belastingdienst) is.

Bij Verzendstatus zie je de status van de verzending. De statussen bij de elektronische verzending van de Country-by-Country aangifte zijn gelijk aan die van de normale aangifte.

Meer informatie: Statussen bij elektronische verzending

Let op:

Het kan voorkomen dat de verzendstatus 'blijft hangen' op 5 (verzonden). Als dit te lang duurt kun je de aangifte vrijgeven en opnieuw insturen.

De Verzendstatus wordt pas teruggezet als het bericht daadwerkelijk (opnieuw) is aangemaakt (verzendstatus 3 of hoger). Dit kan met de actie Vrijgeven.

Het Versienummer wordt opgehoogd met 1 bij het invullen van de datum Aangifte gecontroleerd en akkoord.

Status Country-by-Country aangifte:

Je kunt de status van de Country-by-Country aangifte ook controleren in de eigenschappen van de Cliënt Vpb.

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt.
 3. Ga naar het tabblad: Berichten.

  Hier zie je de aangiften en toeslagen met onder andere het versienummer en de status.

 4. Klik op: OK.

Verificatie Country-by-Country

Op het tabblad Verificatie vind je Hints & Tips over de aangifte. De controles in het verificatiescherm worden onderverdeeld in:

 • Let op
 • Foutmeldingen
 • Waarschuwingen
 • Hints

Als voor een onderdeel geen afwijkingen zijn gevonden dan krijg je daarvan een melding. Als er foutmeldingen in het verificatiescherm aanwezig zijn is het niet mogelijk de aangifte elektronisch te versturen. Hints en waarschuwingen belemmeren het elektronisch versturen van de aangifte niet.

Verificatie Country-by-Country aangifte:

 1. Open InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Klik op: Cliënt Vpb.
 5. Selecteer de cliënt die de Country-by-Country aangifte gaat doen.
 6. Klik op: Aangiftejaar als niet het juiste jaar wordt voorgesteld.
 7. Selecteer het juiste jaar.
 8. Klik op: CbCr 20XX.
 9. Open de juiste Country-by-Country aangifte.
 10. Klik op: Verificatie.

  De volgende foutmeldingen kunnen verschijnen:

  • Als je een land aan de aangifte hebt toegevoegd, maar het veld Land leeg is.

   Melding: "Het land is niet gevuld bij één of meerdere landen. Dit is verplicht."

  • Als bij een vennootschap nog géén bedrijfsactiviteit is aangevinkt.

   Melding: "Bij vennootschap [Vennoot] – [Fiscaal nummer] in het land [Land] is geen activiteit ingevuld. Dit is verplicht."

  • Als je hebt gekozen voor Intrekken land terwijl er geen voorgaande gegevens bekend zijn.

   Melding: "Bij het land [Land] is aangegeven dat deze ingetrokken moet worden, dit is alleen mogelijk bij een vervolgaangifte waarbij de ‘In te trekken aangiftecode’ bekend is."

  • Als je hebt gekozen voor Intrekken toelichting terwijl er geen voorgaande gegevens bekend zijn.

   Melding: "Bij het land [Land] is in de specificatie [Specificatie] aangegeven dat deze ingetrokken moet worden, dit is alleen mogelijk bij een vervolgaangifte waarbij de ‘In te trekken code toelichting’ bekend is."

  • Als de aangifte nog niet digitaal ingestuurd mag worden.

   Melding: "Klaarzetten ter verzending valt buiten de door de Belastingdienst toegestane termijn."

  • Als het veld Boekjaar van niet gevuld is.

   Melding: "Het veld 'Boekjaar van’ is niet gevuld bij de algemene gegevens. Dit is verplicht. (Scherm 'Country-by-Country')"

  De volgende waarschuwingen kunnen verschijnen:

  • Als een land meerdere keren is toegevoegd aan de aangifte.

   Melding: "Het land [Land] komt meerdere keren voor. Is dit juist?"

  • Als een fiscaalnummer van een vennootschap meerdere keren binnen één land voorkomt.

   Melding: "De vennootschap [Naam] – [Fiscaal nummer] komt meerdere keren voor in het land [Land]. Is dit juist?"

  • Als de totale duur van het boekjaar ongelijk is aan 12 maanden én de 'Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren' (99F038) leeg is.

   Melding: "Het boekjaar komt niet overeen met een periode van 12 maanden, dit moet aangegeven worden bij ‘Waarschuwing met betrekking tot afwijkende boekjaren’ (Scherm ‘Country-by-Country’)"

Direct naar

 1. Country-by-Country
 2. Country-by-Country uitwerken
 3. Country-by-Country gegevens importeren
 4. Standaardrapportage Country-by-Country afdrukken
 5. Country-by-Country aangifte controleren
 6. Country-by-Country aangifte verzenden
 7. Country-by-Country aangifte vrijgeven

Process

Country-by-Country reporting

Work area

Fiscaal