thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Country-by-Country

Multinationale ondernemingen met een omzet vanaf € 750 miljoen zijn verplicht een Country-by-Country aangifte te doen. In deze aangifte wordt jaarlijks aan de fiscus gerapporteerd over o.a. de winsten, de omzet, betaalde belastingen en activiteiten van de verschillende landen waarin de multinationale onderneming opereert.

Beschrijving

Je dient de Country-by-Country aangifte jaarlijks in, in het land waar de rapporterende vennootschap fiscaal gevestigd is. De Country-by-Country aangifte moet altijd binnen 12 maanden na de laatste dag van het boekjaar aangeleverd zijn bij de Belastingdienst (tenzij uitstel verleend is).

Notificeren

In Nederland gevestigde vennootschappen van de multinationale onderneming moeten de Belastingdienst melden welke vennootschap de Country-by-Country aangifte gaat indienen én in welk land. De notificatie moet uiterlijk op de laatste dag van het boekjaar door de Belastingdienst zijn ontvangen.

Je kunt de notificatie doen op het Gegevensportaal van de Belastingdienst. Het is niet mogelijk de notificatie via Profit naar de Belastingdienst te verzenden.

Aangifte vanuit cliënt Vpb

De Country-by-Country aangifte moet worden ingediend door de uiteindelijke moederentiteit óf de surrogaatmoederentiteit óf een andere groepsentiteit.

In Profit wordt de Country-by-Country aangifte altijd gestart vanuit de cliënt Vpb. Als de Country-by-Country aangifte niet door de moeder maar door een andere vennootschap wordt gedaan, maak je in Profit van deze vennootschap een nieuwe cliënt Vpb. In de aangifte kun je vervolgens aangeven vanuit welke rol de vennootschap rapporteert.

Als alle gegevens in de aangifte zijn vastgelegd en bij Verificatie geen foutmeldingen zijn, kun je de aangifte klaarzetten en versturen naar de Belastingdienst.

Country-by-Country reporting 2021

Ieder jaar worden in de Country-by-Country rapportage (wets)wijzigingen doorgevoerd. Je kunt, de Country-by-Country rapportage voor 2021 invullen en opsturen naar de Belastingdienst als Profit 21 is uitgeleverd. De CbC-rapportage is beschikbaar in de cockpit van de cliënt Vpb. Voordat je de rapportage kunt uitwerken moet je het biljet vrijgeven. Ook de rapporten voor de CbC-rapportage zijn vanaf Profit 21 beschikbaar voor fiscaal jaar 2021.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook

Process

Country-by-Country reporting

Work area

Fiscaal