thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vennootschap

Aan elke cliënt Vpb is minimaal één vennootschap gekoppeld, in een fiscale eenheid wordt dit de moeder(vennootschap) genoemd. De overige, in dit onderdeel opgenomen, vennootschappen zijn dochters van een cliënt. Bij het aanmaken van een nieuwe cliënt Vpb wordt automatisch een vennootschap toegevoegd. Als je bij een cliënt Vpb een fiscale eenheid wilt inrichten dan voeg je de dochters toe als vennootschappen.

Let op:

Als een vennootschap aan een cliënt Vpb is gekoppeld mag je de naam en het adres niet bij de vennootschap wijzigen. Als je deze velden wijzigt bij een organisatie of een contact en er is een koppeling naar een vennoot, dan wordt de velden automatisch bij de vennootschap gewijzigd.

Inhoud

Vennootschap toevoegen

De aangifte Vpb doe je voor een cliënt Vpb. De cliënt Vpb bestaat uit één of meerdere vennootschappen (Fiscale eenheid). Elke cliënt Vpb is aan minimaal één vennootschap gekoppeld, in een fiscale eenheid wordt dit de moeder(vennootschap) genoemd. Zowel voor de moeder als de dochter(s) voeg je vennootschappen toe. Bij het toevoegen van een cliënt Vpb wordt de vennootschap automatisch aangemaakt.

Vennootschap toevoegen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Vennootschap.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de velden in.

  Als je bij de vennootschap een Fiscaal nummer invult kan je dit nummer niet meer gebruiken bij de cliënt Vpb.

 4. Klik op: Voltooien.

Vennootschappen autoriseren

Met behulp van gegevensfilters zorg je dat gebruikers een afgebakend deel van gegevens wel kunnen zien (bewerken) terwijl de overige gegevens in het betreffende bestand voor deze gebruikers niet toegankelijk zijn. Je kunt voor diverse functies gegevensfilters definiëren en hierop gebruikers autoriseren. Dit geldt ook voor de functies cliënten en vennootschappen.

Voorbeeld:

Als je een dochter aan een Fiscale eenheid toevoegt open je de weergave van de vennootschappen. Door hier een geautoriseerd gegevensfilter voor aan te maken kun je voorkomen dat de gebruikers, die in de normale cliënt Vpb weergave niet alle cliënten mogen zien, nu wel alle cliënten zouden zien.

Vennootschap autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Klik op: Extra / Onderhoud gegevensfilters.
 3. Selecteer Fiscaal - Cliënten VPB vennootschappen.
 4. Vink Volgens filters aan.
 5. Klik op: Toevoegen.
 6. Vul de omschrijving in. Deze omschrijving wordt getoond als je gebruikers op het filter gaat autoriseren.
 7. Selecteer hoe je de toegang tot dit gegevensfilter wilt regelen, je kunt kiezen uit:
  • Volgens filter: je stelt zelf een filter in waarmee je precies kunt aangeven welke gegevens worden getoond aan de gebruikers die voor het gegevensfilter worden geautoriseerd. Je kunt nu een filter instellen op één of meer velden in het betreffende bestand. De methode voor het instellen van een filter wordt besproken in de help van Geavanceerde filters.
  • Volledig: als je hiervoor kiest, betekent dit dat de gebruikers die voor het gegevensfilter worden geautoriseerd, alle vennootschappen te zien krijgen.

Als je in het onderste vak op de knop Vernieuwen klikt, wordt het resultaat van het gegevensfilter in dit vak getoond. Als je een filter hebt ingesteld, kun je dit desgewenst wissen door op de knop Wissen te klikken. Met de knop Wijzigen kun je de filters in deze lijst wijzigen, met de knop Verwijderen kunnen filters uit de lijst worden verwijderd.

Als je met de knop Verwijderen een gegevensfilter uit de lijst verwijdert, vervallen automatisch ook de autorisaties die je op dit filter aan de gebruikers hebt toegekend. Als je een filter wijzigt, betekent dit ook dat de autorisatie voor de gebruikers via dit filter direct wordt gewijzigd.

Uitgewerkt voorbeeld:

Je wilt een groep gebruikers toegang geven tot alle vennootschappen met een klantengroep gelijk aan 123456. In dit geval stel je voor autorisatie vennootschappen in dat er standaard geen toegang is tot de gegevens. Voer de volgende stappen uit:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Klik op: Extra / Onderhoud gegevensfilters.
 3. Selecteer Fiscaal - Cliënten VPB vennootschappen.
 4. Vink Volgens filters aan.
 5. Klik op: Toevoegen.
 6. Vul het filter als volgt in: Cliëntengroep=VB:

 7. Klik op: OK.

  Nu kun je groepen en/of gebruikers autoriseren voor het filter. Dit doe je via de volgende stappen:

 8. Selecteer een groep of een gebruiker.
 9. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 10. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Vennootschap / Filters / Fiscaal - Cliënten Vpb vennootschappen / Cliëntengroep.
 11. Selecteer het veld Filter actief.

  Via de knop Wijzigen kun je hier direct het geselecteerde filter aanpassen.

  Let op:

  Wijzigingen in de menu’s en autorisaties van gebruikers worden pas van kracht na het afsluiten en opnieuw openen van de omgeving.

Boekjaar gekoppelde dochter wijzigen

Je kunt de loop van het boekjaar van een gekoppelde dochter wijzigen.

Let op:

Je kunt de eigenschappen alleen wijzigen als je geautoriseerd bent voor de functie Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Vennootschappen per periode / Tabbladen / Algemeen.

Boekjaar gekoppelde dochter wijzigen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt Vpb.
 3. Ga naar het tabblad: Boekjaar.
 4. Open de eigenschappen van het boekjaar.
 5. Ga naar het tabblad: Dochter(s) FE.
 6. Open de eigenschappen van de dochter.
 7. Vul een waarde in bij Begin boekjaar en Einde boekjaar.
 8. Klik drie keer op: OK.

Vennootschap naar nieuwe cliënt Vpb

Je kunt een vennootschap omzetten naar een cliënt Vpb. Deze actie gebruik je bijvoorbeeld als een dochtermaatschappij een volledige cliënt Vpb wordt.

Vennootschap naar nieuwe cliënt Vpb:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Vennootschap.
 2. Selecteer de vennootschap die je om wilt zetten.
 3. Klik op de actie: Vennootschap naar nieuwe cliënt Vpb.
 4. Vul bij Referentienummer het nummer in waaronder de cliënt bijvoorbeeld bij het accountantskantoor bekend is, bijvoorbeeld het nummer van de dossiermap.
 5. Vul een waarde in bij Oprichtingsdatum.

  De overige velden in dit scherm worden overgenomen van de vennootschap.

 6. Klik op: Volgende.
 7. Selecteer een waarde bij Jaar. Dit is het jaar waarop de aangifte betrekking heeft.
 8. Selecteer bij Beconnummer de belastingconsulent waar de cliënt bij hoort.
 9. Klik op: Voltooien.

Koppeling Vennootschap en cliënt Vpb

Je kunt controleren aan welke cliënt Vpb een vennootschap is gekoppeld.

Koppeling Vennootschap en Cliënt Vpb:

 1. Ga naar:
  • Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse
  • Fiscaal / Uitvoer / Beheer / Analyse
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Selecteer gebaseerd op een gegevensverzameling.
 4. Selecteer de gegevensverzameling Vennootschappen per periode.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Klik nog een keer op Volgende.
 7. Selecteer Eenvoudig filter.
 8. Vul bij Fiscaal nummer vennootschap het nummer in van de vennootschap.
 9. Klik op: Voltooien.

  Je ziet nu aan welke cliënt Vpb de vennootschap is gekoppeld.

Cliënt Vpb omzetten naar vennootschap

De aangifte Vpb doe je in Profit voor een cliënt Vpb. De cliënt Vpb bestaat uit één of meerdere vennootschappen. Elke cliënt Vpb is aan minimaal één vennootschap gekoppeld. Als je bij een cliënt Vpb (moedervennootschap) een fiscale eenheid wilt inrichten dan voeg je de dochters toe als vennootschappen. Het is in Profit niet mogelijk om een cliënt Vpb als dochter te voegen in de fiscale eenheid.

Bij het voegen van een dochtermaatschappij in een bestaande fiscale eenheid kan het gebeuren dat de dochter in Profit al bekend is als Cliënt Vpb én vennootschap. Bijvoorbeeld als een voorheen zelfstandige cliënt Vpb nu als dochter in de fiscale eenheid wordt gevoegd. Omdat het in Profit niet mogelijk is om een cliënt Vpb als dochter in de fiscale eenheid te voegen, moet je ervoor zorgen dat de dochter in Profit alleen nog als vennootschap bekend is. Je kunt een voorheen zelfstandige cliënt Vpb zonder foutmelding als dochter in een fiscale eenheid voegen, mits de boekjaren van de moeder- en dochtermaatschappij niet overlappen.

Heeft de dochtermaatschappij een boekjaar dat overlapt met het jaar waarin de vennoot als dochter in de fiscale eenheid wordt gevoegd? Dan geeft Profit de melding: 'De vennootschap is tevens een cliënt Vpb. Een vennootschap kan niet tegelijkertijd als cliënt Vpb aanwezig zijn, alsmede gekoppeld zijn aan een fiscale eenheid, in een bepaalde periode.' Bij het voegen van een dochter in de fiscale eenheid geldt in Profit altijd dat de boekjaren van de moeder- en dochtermaatschappij niet mogen overlappen.

Hoe je ervoor zorgt dat de boekjaren van de moeder- en dochtermaatschappij niet overlappen hangt af van het moment waarop de dochter in de fiscale eenheid wordt gevoegd.

Dochter wordt aan het begin van het boekjaar in de fiscale eenheid gevoegd

Dochter wordt halverwege het boekjaar in de fiscale eenheid gevoegd

Vennootschap verwijderen

Je kunt een vennootschap verwijderen.

Vennootschap verwijderen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Beheer / Verwijder cliënt.
 2. Vink Vpb aan.
 3. Vul een waarde in bij BSN/Fiscaal nummer.

  Als je het Fiscale nummer van de vennootschap niet hebt kun je, nadat je op Volgende hebt geklikt, de vennootschap selecteren.

 4. Klik op: Volgende.
 5. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Cliënt Vpb Beheer
 2. Cliënt Vpb toevoegen
 3. Cliënt Vpb raadplegen
 4. Collectief wijzigen cliënt Vpb
 5. Cliënt Vpb verwijderen
 6. Cliënt Vpb InSite
 7. Cliënt Vpb blokkeren voor licentie
 8. Vennootschap
 9. Fiscale eenheid
 10. Stappenplan fiscale aangifte Vpb
 11. Soorten aangiftebiljetten Vpb

Process

Cliënt Vpb Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal