thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Fiscale eenheid (FE)

Er is onderscheid tussen Cliënten en Vennootschappen. Bij een cliënt kunnen namelijk meerdere vennootschappen horen. De aangifte wordt altijd gemaakt voor een Cliënt en niet voor een Vennootschap.

Als er geen sprake is van een Fiscale Eenheid dan bestaat een cliënt uit één vennootschap (die zijn dan hetzelfde). Als wel sprake is van een Fiscale Eenheid dan bestaat een cliënt (= de moedermaatschappij) uit meerdere vennootschappen (de dochtermaatschappijen).

Tax_Commercieel Fiscaal Uitwerken

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Op verzoek kan een moedermaatschappij samen met een of meer dochtermaatschappijen aangemerkt worden als een fiscale eenheid. Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan (ook niet fiscaal), maar is niet meer zelfstandig belastingplichtig.

Een voordeel van een fiscale eenheid is dat de verliezen van een maatschappij kunnen worden verrekend met de winsten van een andere maatschappij uit dezelfde groep.

Voor het vormen van een fiscale eenheid gelden verschillende voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij moet bezitten. Verder moeten de moeder- en de dochtermaatschappij:

 • dezelfde boekjaren hanteren;
 • dezelfde winstbepalingen hanteren;
 • feitelijk gevestigd zijn in Nederland.

Verzoek fiscale eenheid

Om een fiscale eenheid te vormen, moeten de betrokken maatschappijen een verzoek doen bij het belastingkantoor waaronder de moedermaatschappij valt.

Het aanvraagformulier fiscale eenheid bestaat uit 3 delen, die je kunt downloaden:

 • op deel A verstrek je de gegevens van de moedermaatschappij;
 • op deel B verstrek je de gegevens van de dochtermaatschappij;
 • deel C gebruik je alleen als de dochtermaatschappij al als moedermaatschappij in een fiscale eenheid is gevoegd. Je verstrekt op deel C gegevens van de dochtermaatschappijen van die bestaande fiscale eenheid.

Je kunt deel A, B en C afdrukken, invullen, en met alle gevraagde bijlagen per post versturen. Je mag het formulier ook in een eigen brief opnemen. Je kunt het verzoek niet elektronisch indienen.

Bij het verwerken van een fiscale eenheid kun je kiezen tussen het uitwerken van de vennootschappen afzonderlijk (dus met elimineren en consolideren) en geconsolideerd uitwerken. Deze keuze wordt door de applicatiebeheerder gemaakt.

Bij het aanmaken van een fiscale eenheid is het volgende van belang:

 • Als de dochtermaatschappij (=vennootschap) niet bekend is als cliënt moet de applicatiebeheerder de nieuwe dochtervennootschap(pen) toevoegen. Dit moet ook als je een nieuwe dochtermaatschappij toevoegt aan een bestaande fiscale eenheid.
 • Als dochtermaatschappij (= vennootschap) al bekend is als cliënt dan moet de applicatiebeheerder deze cliënt aanmaken als vennootschap. Je kunt geen cliënt toevoegen als dochtervennootschap in een fiscale eenheid.

Inhoud

Aanmaken van een Fiscale Eenheid

Fiscale Eenheid aanmaken Profit Fiscaal Windows:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt Vpb.
 3. Ga naar het tabblad: Boekjaar.
 4. Open de eigenschappen van het belastingjaar
 5. Ga naar het tabblad: Bijzonderheden.
 6. Vink de volgende velden aan:
  • Fiscale eenheid, én
  • Commercieel-fiscaal uitwerken (verplicht bij elektronische aangifte; A-biljet).
 7. Ga naar het tabblad: Dochter(s) FE.
 8. Klik op: Nieuw.
 9. Selecteer een vennootschap.
 10. Klik op: Voltooien.

  Let op: 

  Een dochter van een in Fiscale eenheid voeg je niet toe als cliënt Vpb maar als vennootschap. Het is hier niet mogelijk om een nieuwe vennootschap aan te maken, dat moet je doen bij Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Vennootschap. Klik hier voor meer informatie over het toevoegen van vennootschappen.

Fiscale eenheid in Fiscaal InSite:

 1. Open Fiscaal InSite.
 2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Klik op: Cliënt Vpb.
 5. Selecteer een cliënt.
 6. Ga naar het tabblad: Fiscale eenheid.
 7. Klik op: Nieuw.
 8. Selecteer een vennootschap.
 9. Vul de Begin en Einddatum van het huidige belastingjaar in.
 10. Klik op: Aanmaken.

Je kunt een vennootschap verwijderen via de knop Verwijderen.

Invullen van een aangifte voor een Fiscale Eenheid

Na het aanmaken van een fiscale eenheid kun je de commerciële en fiscale cijfers van de moeder- en dochtermaatschappijen invullen.

Aangifte van een Fiscale Eenheid invullen:

 1. Open Fiscaal InSite.
 2. Klik op: Cliënt Vpb.
 3. Selecteer een cliënt.
 4. Klik op: Vpb 20XXx.
 5. Vul een datum in bij Gegevens compleet.
 6. Klik op: Aanpassen.
 7. Klik op: Uitwerken vennootschap(pen).

Aangiftebiljet van de Fiscale Eenheid

Het aangiftebiljet van de fiscale eenheid (de moedermaatschappij) moet je verder invullen via het uitwerken van de aangifte Vpb.

In deze module zullen de geconsolideerde cijfers uit de C/F modules van de vennootschappen worden geladen (via het consolidatiescherm) of in een keer de ingebrachte geconsolideerde cijfers. In feite worden alle (commerciële) en fiscale cijfers ingevuld tot en met het saldo fiscale winstberekening.

Bij het verder invullen van het biljet moet dan wel extra gelet worden op de specifieke gegevens voor de fiscale eenheid (o.a. specificatie 2; dochtermaatschappijen). Vergeet ook niet om zaken zoals investeringsaftrek, scholingsaftrek e.d. op geconsolideerde basis in te vullen en uit te rekenen. Deze worden dan in de aangifte Vpb geconsolideerd meegenomen.

Rapportage van de Fiscale Eenheid

Vanuit de C/F module kun je diverse rapportages aanmaken (en versturen) voor de vennootschappen (moedermaatschappij en dochtermaatschappij) apart.

Vanuit de aangifte module Rapportage kun je de rapportages aanmaken (en versturen) voor zowel de cliënt (alleen de moedermaatschappij!), de vennootschappen (alleen de dochters) als de consolidatie. Ook kun je, naast deze rapportage, in de cockpit de consolidatie in een vast formaat aar Excel overzetten (Fiscale eenheid overzicht (Excel).

Rapportage printen:

 1. Klik op: Rapportage.
 2. Selecteer het rapport dat je wilt afdrukken.
 3. Het rapport wordt op het scherm getoond.

Je kunt ook het Fiscale eenheid overzicht selecteren in de cockpit onder Overige acties.

(De)Blokkeren dochtermaatschappij

Je kunt een dochtermaatschappij van een Fiscale eenheid (de)blokkeren zonder dat je andere dochters (de)blokkeert.

Dochtermaatschappij (de)blokkeren:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt Vpb.
 3. Ga naar het tabblad: Boekjaar.
 4. Open de eigenschappen van het belastingjaar.
 5. Ga naar het tabblad: Dochter(s) FE.
 6. Klik op: Nieuw
 7. Selecteer een vennootschap.
 8. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Cliënt Vpb Beheer
 2. Cliënt Vpb toevoegen
 3. Cliënt Vpb raadplegen
 4. Collectief wijzigen cliënt Vpb
 5. Cliënt Vpb verwijderen
 6. Cliënt Vpb InSite
 7. Cliënt Vpb blokkeren voor licentie
 8. Vennootschap
 9. Fiscale eenheid
 10. Stappenplan fiscale aangifte Vpb
 11. Soorten aangiftebiljetten Vpb

Process

Cliënt Vpb Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal