thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Afdrukken Excel overzicht van FE met haar dochters

Het is mogelijk om een overzicht af te drukken van een Fiscale eenheid met haar dochters. Dit doe je door in de cockpit onder Actie te klikken op FE overzicht (Excel). Deze functie toont de gegevens van deze client (moeder/FE) inclusief alle dochters in Excel. Hierdoor heb je meer inzicht in de ingevoerde gegevens van de fiscale eenheid.

Inhoud

Export

Het doel van het overzicht is het verduidelijken van de consolidatiegegevens in het aangifteproces.

Rapporteren naar een cliënt:

Let op:

Het komt voor dat je de cockpit niet altijd rechtstreeks kunt openen in een browser. Je krijgt een melding dat je je eigen browser moet gebruiken. Je klikt achter de URL op Kopiëren en plakt deze adresregel in je eigen browser. Nu open je de cockpit.

Als je het PCC lokaal hebt geïnstalleerd, dan wordt de stap Kopieer URL overgeslagen en wordt de cockpit lokaal direct geopend.

Fiscaal InSite

PCC inrichten en installeren

 1. Klik op: FE overzicht (Excel).
 2. Je krijgt nu een scherm met bovenin de volgende melding: 'De Excel wordt nu aangemaakt, een ogenblik geduld'.

Instellingen browser

Voor het exporteren moet de beveiliging van de browser juist zijn ingericht. (Advies: Neem contact op met de systeembeheerder als je deze instellingen wilt wijzigen.)

 1. Ga naar: Start / Configuratiescherm / Internet-opties / Tabblad Beveiliging.
 2. Voeg het adres van Fiscaal InSite toe aan de zone Vertrouwde websites
 3. Controleer of de beveiligingsinstelling ActiveX-besturingselementen die niet zijn gemarkeerd als veilig initialiseren en uitvoeren in script voor de zone Vertrouwde websites op Inschakelen staat.
Handmatig Excel starten

Als Excel niet automatisch opstart, kun je de export naar Excel handmatig starten via de knop Export naar Excel.

Het kan zijn dat je bij het opstarten van het Fiscale eenheid overzicht de volgende melding krijgt: Een ActiveX-besturingselement op deze pagina kan onveilig zijn in de interactie met andere gedeeltes van de pagina. Wil je deze interactie toestaan? Klik op Ja als je dit wilt toestaan en de Excel wilt starten.

Er wordt nu een spreadsheetmodel geopend dat standaard de volgende tabbladen bevat:

 • Commerciële balans
 • Commerciële winst- en verliesrekening
 • Commerciële vermogensvergelijking
 • Aansluiting commercieel-fiscaal vermogen
 • Aansluiting commercieel-fiscaal resultaat
 • Fiscale balans
 • Fiscale winst- en verliesrekening
 • Fiscale vermogensvergelijking

Aanpassen lay-out

Dit spreadsheetmodel is een standaardlay-out. Uiteraard is het mogelijk om dit model handmatig aan te passen aan de gewenste lay-out.

Let op: 

De cijfers mogen niet gewijzigd worden.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb verwerken
 2. Stamgegevens
 3. Uitwerken vennootschappen
 4. Commercieel / Fiscaal uitwerken
 5. Algemene gegevens
 6. Activa
 7. Passiva
 8. Winstberekening
 9. Verliesverrekening
 10. Giften
 11. Niet-aftrekbare bedragen
 12. Belastbaar bedrag
 13. Belastingbedrag
 14. Investeringen / Desinvesteringen
 15. Bedrijfsgebouwen/-terreinen
 16. Aandeelhouders
 17. Deelnemingen
 18. Wijzigingen in de fiscale eenheid
 19. Herinvesteringsreserve
 20. Willekeurige afschrijving
 21. Omzetbelasting
 22. Voorzieningen
 23. Buitenlandse resultaten
 24. Objectvrijstelling
 25. Zeescheepvaart
 26. Ruling - verdeling
 27. Innovatiebox
 28. Agrarische onderneming
 29. Generieke renteaftrekbeperking
 30. Diversen
 31. Verificatie
 32. Controle aangifte Vpb
 33. Akkoord en ondertekening (Vpb)
 34. Conceptaangifte Vpb
 35. Rapportage aangifte Vpb
 36. Fiscale kaart Vpb

Process

Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal