thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Fiscale kaart Vpb

De fiscale kaart is een beknopte samenvatting van de aangifte. In eerste instantie wordt deze gevuld met de gegevens vanuit de aangifte. Na ontvangst van een voorlopige/definitieve aanslag Vennootschapsbelasting, kun je de gegevens in de fiscale kaart aanpassen. Is de aanslag eenmaal definitief vastgesteld, dan bevat de fiscale kaart de definitief vastgestelde gegevens voor een bepaald aangiftejaar. Zo blijven de oorspronkelijke aangiftegegevens bewaard.

Met behulp van de gegevens van de aangifte en de fiscale kaart wordt vastgesteld of de aanslag conform de aangifte is en indien afwijkend of er een bezwaar- of beroepschrift moet worden ingestuurd. De fiscale kaart kan ook worden gebruikt voor de verliesverrekening. Ook worden deze gegevens gebruikt voor het doen van schattingen over de toekomst (Schattingsformulier ondernemers) en aanleveren van de restantbedragen voor de aangifte volgend jaar (verliezen) etc.

Gegevens vullen

De aanslaggegevens kun je alleen wijzigen als je bij de Bedrijfsgegevens de optie Aanslag IB/PVV definitief hebt aangevinkt.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb verwerken
 2. Stamgegevens
 3. Uitwerken vennootschappen
 4. Commercieel / Fiscaal uitwerken
 5. Algemene gegevens
 6. Activa
 7. Passiva
 8. Winstberekening
 9. Verliesverrekening
 10. Giften
 11. Niet-aftrekbare bedragen
 12. Belastbaar bedrag
 13. Belastingbedrag
 14. Investeringen / Desinvesteringen
 15. Bedrijfsgebouwen/-terreinen
 16. Aandeelhouders
 17. Deelnemingen
 18. Wijzigingen in de fiscale eenheid
 19. Herinvesteringsreserve
 20. Willekeurige afschrijving
 21. Omzetbelasting
 22. Voorzieningen
 23. Buitenlandse resultaten
 24. Objectvrijstelling
 25. Zeescheepvaart
 26. Ruling - verdeling
 27. Innovatiebox
 28. Agrarische onderneming
 29. Generieke renteaftrekbeperking
 30. Diversen
 31. Verificatie
 32. Controle aangifte Vpb
 33. Akkoord en ondertekening (Vpb)
 34. Conceptaangifte Vpb
 35. Rapportage aangifte Vpb
 36. Fiscale kaart Vpb

Process

Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal