thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte Vpb: Verliesverrekening

Op het moment dat er in een belastingjaar sprake is van een verlies mag dit verlies verrekend worden met de eventuele winst van het voorgaande belastingjaar. Je kunt de verliezen verrekenen met de negen volgende jaren. Het bepalen van de verliesverrekening doet Profit Fiscaal automatisch. De conclusies uit de verliesverrekening worden verwerkt in de carry back beschikking. Dit is de vierde kolom op de fiscale kaart. Deze conclusies zijn bedoeld als controle voor jezelf. Ook kun je deze conclusies aan de klant toesturen.Op het moment dat je de verliesverrekening hebt uitgevoerd wordt de optie Jaar is verrekend aangevinkt bij de persoonlijke gegevens.

De boxen structuur van onze huidige wet laat geen onderlinge (horizontale) verrekening van verliezen tussen de boxen in hetzelfde jaar toe. Een verlies in een bepaalde box kan dus uitsluitend worden verrekend met positieve inkomsten in diezelfde box over eerdere of latere jaren.

Detailregels

De detailregels die bij de verliesverrekening worden ingevuld zijn uitsluitend bedoeld voor het in te sturen bericht. Vanuit deze detailregels wordt niets doorgesluisd naar de hoofdregel en met de detailregels wordt ook geen verliesverrekening gedaan. De detailregels verklaren dus alleen maar waar de verliezen vandaan komen. Wil je nu een bedrag dat niet verrekenbaar is, dan moet in de hoofdregel een lager bedrag 'Verrekenbaar' invullen dan het bedrag 'Voor verrekening'.

Voorwaartse verliesverrekening


De termijn voor voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is vanaf 2019 beperkt tot 6 jaar (was 9 jaar).

Om nadelige gevolgen te voorkomen, wordt een verlies uit 2019 (waarvoor een termijn van slechts 6 jaar geldt) eerder verrekend dan verliezen uit 2017 en 2018. Een verlies uit 2020 wordt eerder verrekend dan een verlies uit 2018. Zie ook de site van de Belastingdienst.

Voorvoegingsverlies

Op het moment dat een dochter met voorvoegingsverlies winst gaat maken verwerk je dat onder het kopje Verliesverrekening. Je kunt hier een specificatie opgeven waarin je aangeeft dat het een voorvoegingsverlies betreft van een bepaalde dochter. Profit zal dit verlies dan gaan verrekenen en bij de Belastingdienst wordt dan ook doorgegeven dat het een voorvoegingsverlies betreft.

Let op!

Wij ondersteunen in Profit de verliesverrekening inclusief voorvoegingsverlies maar ondersteunen niet het deel waarbij het voorvoegingsverlies van een dochteronderneming (uit eerdere jaren) alleen wordt meegenomen en verrekend met de winst van dezelfde dochter in de FE in de aangifte Vpb. Dit moet je zelf bijhouden.

Geen Fiscale Eenheid

Als er geen Fiscale Eenheid is ben je niet verplicht om te specificeren omdat de specificatie niet meegestuurd wordt in het bericht naar de Belastingdienst. Je mag wel specificeren, dit heeft alleen zin als het bedrag in de kolom 'Verrekenbaar' lager moet zijn dan het bedrag in de kolom 'Voor verrekening'.

Verrekenbaar

De kolom Verrekenbaar kun je invullen in de aangifte zelf. Je beschikt over een specificatie om alle bedragen in de kolommen te specificeren per dochter. Deze specificatie sluist niet terug naar de aangifte maar is alleen een specificering per dochter van de totaalregel met verrekening in de aangifte. De regels uit de specificatie worden niet teruggesluisd naar de aangifte omdat de bestaande verliesverrekening blijft.

Het bedrag ‘Verrekenbaar’ wordt nu eenmalig gevuld bij een nieuwe aangifte uit het bedrag ‘Voor verrekening’ op het moment dat de nieuwe aangifte wordt aangemaakt. Je kunt dit bedrag aanpassen.

Specificatie Carry forward

Je kunt alle velden invullen behalve Resteert en Niet benut bedrag.

Als je een vennootschap selecteert worden RSIN, Boekjaar begin en Boekjaar eind ook gevuld. Zolang je geen vennootschap selecteert kun je deze velden zelf invullen. Selecteer je een dochtermaatschappij dan worden de velden leeggemaakt en overschreven met de waarden van de bijhorende dochtermaatschappij.

Specificatie Carry back

Je kunt alle velden invullen behalve Resteert en Niet benut bedrag.

Als je een vennootschap selecteert, wordt RSIN ook gevuld. Zolang je geen vennootschap selecteert kun je dit veld zelf invullen. Selecteer je een dochtermaatschappij dan wordt het veld leeggemaakt en overschreven met de waarde van de bijhorende dochtermaatschappij.

Het veld verrekenbaar is alfanumeriek zodat het invullen van '0' (nul) ook mogelijk is.

Melding:

Bij de verificatie kan je de volgende melding krijgen: "Verlies dit boekjaar voor verrekening" moet gelijk zijn aan de absolute waarde van "Belastbare winst" als "Belastbare winst" kleiner is dan 0.

Hieronder is een voorbeeld uitgewerkt van hoe je dit kan verwerken in de aangifte.

Belastbare winst= -350

Verlies dj verrekenbaar = 0

Verlies dit jaar

Voor verrekening

Verrekenbaar

Verrekening

Restant

 

350

350

350

0

Specificatie

 

 

 

 

Dochter 1

200

200

200

0

Dochter 2

150

150

150

0

Direct naar

 1. Aangifte Vpb verwerken
 2. Stamgegevens
 3. Uitwerken vennootschappen
 4. Commercieel / Fiscaal uitwerken
 5. Algemene gegevens
 6. Activa
 7. Passiva
 8. Winstberekening
 9. Verliesverrekening
 10. Giften
 11. Niet-aftrekbare bedragen
 12. Belastbaar bedrag
 13. Belastingbedrag
 14. Investeringen / Desinvesteringen
 15. Bedrijfsgebouwen/-terreinen
 16. Aandeelhouders
 17. Deelnemingen
 18. Wijzigingen in de fiscale eenheid
 19. Herinvesteringsreserve
 20. Willekeurige afschrijving
 21. Omzetbelasting
 22. Voorzieningen
 23. Buitenlandse resultaten
 24. Objectvrijstelling
 25. Zeescheepvaart
 26. Ruling - verdeling
 27. Innovatiebox
 28. Agrarische onderneming
 29. Generieke renteaftrekbeperking
 30. Diversen
 31. Verificatie
 32. Controle aangifte Vpb
 33. Akkoord en ondertekening (Vpb)
 34. Conceptaangifte Vpb
 35. Rapportage aangifte Vpb
 36. Fiscale kaart Vpb

Process

Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal