Aangifte Vpb: Giften (winstuitdelingen)

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag je van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. Voorwaarde is dat je de giften schriftelijk kunt bewijzen.

Gift aan culturele ANBI

Doe je een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling? Dan mag je de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Klik hier voor meer informatie over aftrekbare giften.

Inhoud

Niet-aftrekbare giften

De niet-aftrekbare giften zijn opgesplitst in twee soorten:

 • Gewone giften
 • Openlijke of vermomde uitdelingen van winst

Aangezien beide giften niet aftrekbaar zijn, maar wel geboekt zijn als kostenpost, moeten ze gecorrigeerd worden in de resultatenrekening.

Correctie niet-aftrekbare gift invullen:

 1. Open de aangifte Vpb van de cliënt waarbij een niet-aftrekbare gift gecorrigeerd moet worden in de resultatenrekening.
 2. Klik op: Uitwerken vennootschap(pen).
 3. Ga naar het tabblad: Giften (winstuitdelingen).
 4. Klik op de specificatieknop van één van de twee soorten giften in het onderdeel Niet-aftrekbaar.
 5. Vul de Omschrijving in.
 6. Vul het bedrag in.
 7. Bepaal in welke post van de resultatenrekening de gift gecorrigeerd moet worden; standaard is de post Andere kosten ingevuld, maar je kunt een andere post selecteren.
 8. Klik op: OK om de mutatie te verwerken. Er wordt nu automatisch een nieuwe regel aangemaakt.
 9. Sluit de specificatie.
Aftrekbare giften

De aftrekbare giften zijn opgesplitst in vier soorten:

 • Giften in geld
 • Giften in natura
 • Giften aan culturele instellingen
 • Computergiften

Afhankelijk van drempels e.d. kan een bepaald gedeelte niet aftrekbaar zijn. Deze zijn wel geboekt als kostenpost en moeten als zodanig worden gespecificeerd in de resultatenrekening.

Voorbeeld A:

Winst B.V.: € 1.000.000

Gift (aan culturele instelling): € 300.000

Conclusie: maximale aftrek € 102.500 (50% van winst, gemaximeerd op 100.000 plus 50% van gift aan culturele instelling, gemaximeerd op € 2.500).

Voorbeeld B:

Winst B.V.: € 10.000

Gift (aan culturele instelling): € 6.000

Conclusie: maximale aftrek € 7.500 (50% van winst plus 50% van gift aan culturele instelling, gemaximeerd op 2.500).

Aftrekbare gift invullen:

 1. Open de aangifte Vpb van de cliënt waarvoor je een aftrekbare gift wilt invullen.
 2. Klik op: Uitwerken vennootschap(pen).
 3. Ga naar het tabblad: Giften (winstuitdelingen).
 4. Klik op de specificatieknop van één van de vier soorten giften in het onderdeel Aftrekbaar.
 5. Vul de Omschrijving in.
 6. Vul het Bedrag in.
 7. Bepaal op welke post van de resultatenrekening de gift betrekking heeft; standaard is de post Andere kosten ingevuld, maar je kunt een andere post selecteren.
 8. Klik op: OK om de mutatie te verwerken. Er wordt nu automatisch een nieuwe regel aangemaakt.
 9. Sluit de specificatie.

  Let op: 

  Deze mutaties worden niet in de Afwijking commercieel fiscaal verwerkt, maar pas later in het uiteindelijke aangiftebiljet.

Wijzigingen in de aangifte Vpb 2019

Vanwege de aanpassingen in de berekening van het belastbare bedrag is in 2019 ook een wijziging doorgevoerd bij de Giften. Het veld Maximale aftrek (50% van de winst vóór giftenaftrek of 100.000 euro) (67F059) houdt vanaf de aangifte Vpb 2019 rekening met de nieuwe velden in de berekening van het belastbare bedrag.

De berekening van de maximale aftrek is als volgt gewijzigd:

 • In plaats van Totaal niet-aftrekbare rente (61F066) wordt het veld Rente als bedoeld in art. 10a Vpb (61F062) in de berekening gebruikt.
 • In plaats van Aftrek rente art. Vlllc (61F165) - wat een aftrekpost was in de berekening van de maximale aftrek - wordt nu het veld Vergoedingen en waardemutaties als bedoeld in art. 10b Vpb (61F163) in de berekening gebruikt. Dit veld wordt in de berekening opgeteld.
 • Het veld Saldo voordelen uit hoofde van gecontroleerde (buitenlandse) lichamen (60F143) wordt nu meegenomen in de berekening van de maximale aftrek.
 • Het veld Niet-aftrekbare rente (61F075) uit het onderdeel Generieke renteaftrekbeperking op het scherm Belastbaar bedrag wordt nu opgeteld in de berekening van de maximale aftrek.
 • Het veld Voortwenteling van niet-aftrekbare rente (61F071) wordt nu als aftrekpost meegenomen in de berekening van de maximale aftrek.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb verwerken
 2. Stamgegevens
 3. Uitwerken vennootschappen
 4. Commercieel / Fiscaal uitwerken
 5. Algemene gegevens
 6. Activa
 7. Passiva
 8. Winstberekening
 9. Verliesverrekening
 10. Giften
 11. Niet-aftrekbare bedragen
 12. Belastbaar bedrag
 13. Belastingbedrag
 14. Investeringen / Desinvesteringen
 15. Bedrijfsgebouwen/-terreinen
 16. Aandeelhouders
 17. Deelnemingen
 18. Wijzigingen in de fiscale eenheid
 19. Herinvesteringsreserve
 20. Willekeurige afschrijving
 21. Omzetbelasting
 22. Voorzieningen
 23. Buitenlandse resultaten
 24. Objectvrijstelling
 25. Zeescheepvaart
 26. Ruling - verdeling
 27. Innovatiebox
 28. Agrarische onderneming
 29. Generieke renteaftrekbeperking
 30. Diversen
 31. Verificatie
 32. Controle aangifte Vpb
 33. Akkoord en ondertekening (Vpb)
 34. Conceptaangifte Vpb
 35. Rapportage aangifte Vpb
 36. Fiscale kaart Vpb