thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte Vpb: Generieke renteaftrekbeperking

Met ingang van 2019 geldt een generieke renteaftrekbeperking, de zogeheten earningsstrippingregeling. Deze nieuwe generieke renteaftrekbeperking is onderdeel van de implementatie van ATAD1 (Anti Tax Avoidance Directive). De ATAD-wetgeving is bedoelt om belastingontwijking internationaal tegen te gaan en een einde te maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillende belastingstelsels van verschillende landen.

Earningsstrippingregeling:

Als onderdeel van de implementatie van ATAD1 voert het kabinet nu een nieuwe generieke renteaftrekbeperking in, in de vorm van een zogenaamde earningsstrippingregeling. Rente is niet langer aftrekbaar voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)-rente meer bedraagt dan maximaal 30% van de winst (het brutobedrijfsresultaat EBITDA). De regeling kent een drempel van € 1.000.000 aan rente en bevat géén zogenaamde groepsescape. Rente die in een bepaald jaar niet aftrekbaar is, kan worden doorgeschoven naar volgende jaren.

In verband met de earningsstrippingregeling beschik je in de aangifte Vpb over de specificatie Generieke renteaftrekbeperking.

Het scherm Generieke renteaftrekbeperking bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. Bepalen saldo renteBepalen gecorrigeerde winst 15b (fiscale EBITDA)/ Bepalen grondslag earning stripping
 2. Toepassing artikel 15b, berekenen (niet-)aftrekbare rente
 3. Minimumkapitaalregeling

1. Bepalen saldo rente

Het onderdeel Bepalen saldo rente op het scherm Generieke renteaftrekbeperking bevat de volgende velden:

Hieronder vind je per veld in het onderdeel Bepalen saldo rente een toelichting. In die toelichting lees je wat er ingevuld moet worden in het betreffende veld óf hoe het veld berekend wordt.

Som van de kosten van schulden volgens winst- en verliesrekening:

Af: correctie op de kosten van schulden:

Som van de rente(kosten) van schulden:

Som van de opbrengsten van vorderingen volgens winst- en verliesrekening:

2. Bepalen gecorrigeerde winst 15b (fiscale EBITDA)/ Bepalen grondslag earning stripping

Het onderdeel Bepalen gecorrigeerde winst 15b (fiscale EBITDA)/ Bepalen grondslag earning stripping op het scherm Generieke renteaftrekbeperking bevat de volgende velden:

3. Toepassing artikel 15b, berekenen (niet-)aftrekbare rente

Het onderdeel Toepassing artikel 15b, berekenen (niet-)aftrekbare rente op het scherm Generieke renteaftrekbeperking bevat de volgende velden:

4. Minimumkapitaalregeling

Je kunt het onderdeel Minimumkapitaalregeling alleen vullen als bij de algemene gegevens de vraag ‘Is bank of verzekeraar en heeft rente waarop de minimumkapitaalregeling van toepassing is? met Ja is beantwoord.

Het onderdeel Minimumkapitaalregeling op het scherm Generieke renteaftrekbeperking bevat de volgende velden:

Direct naar

 1. Aangifte Vpb verwerken
 2. Stamgegevens
 3. Uitwerken vennootschappen
 4. Commercieel / Fiscaal uitwerken
 5. Algemene gegevens
 6. Activa
 7. Passiva
 8. Winstberekening
 9. Verliesverrekening
 10. Giften
 11. Niet-aftrekbare bedragen
 12. Belastbaar bedrag
 13. Belastingbedrag
 14. Investeringen / Desinvesteringen
 15. Bedrijfsgebouwen/-terreinen
 16. Aandeelhouders
 17. Deelnemingen
 18. Wijzigingen in de fiscale eenheid
 19. Herinvesteringsreserve
 20. Willekeurige afschrijving
 21. Omzetbelasting
 22. Voorzieningen
 23. Buitenlandse resultaten
 24. Objectvrijstelling
 25. Zeescheepvaart
 26. Ruling - verdeling
 27. Innovatiebox
 28. Agrarische onderneming
 29. Generieke renteaftrekbeperking
 30. Diversen
 31. Verificatie
 32. Controle aangifte Vpb
 33. Akkoord en ondertekening (Vpb)
 34. Conceptaangifte Vpb
 35. Rapportage aangifte Vpb
 36. Fiscale kaart Vpb

Process

Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal