thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Raadplegen cliënt Vpb

In de eigenschappen van de cliënt Vpb kun je de gegevens van een cliënt raadplegen en eventueel wijzigen. Je kunt niet altijd alle gegevens van een cliënt wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld minder velden wijzigen als je al een aangifte hebt ingevoerd voor de cliënt.

Je opent de eigenschappen van een cliënt Vpb via Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb. Selecteer een cliënt en open de eigenschappen.

Let op:

Je ziet alleen de tabbladen waarvoor je geautoriseerd bent. Je kunt, als je daarvoor de juiste rechten hebt, de autorisatie instellen via tabblad-autorisatie.

Inhoud

Weergaven van Cliënt Vpb gebruiken

In de weergaveschermen van de cliënten Vpb (de tabbladen onder Cliënt Vpb) zie je steeds een aantal kolommen. Een beheerder heeft de mogelijkheid om deze weergaven naar eigen wens aan te passen. Het maken en aanpassen van de weergave kan alleen gedaan worden door een beheerder, iemand die dus rechten heeft op Profit Windows. Als je een nieuwe weergave aanmaakt of een bestaande weergave aanpast heeft dit effect voor alle gebruikers! Zo heb je de mogelijkheid om:

 • De teksten (namen) van de kolommen aan te passen;
 • Nieuwe velden toe te voegen;
 • Een filter aan een weergave te koppelen.

  Tip:

  Neem contact op met de fiscale applicatiebeheerder als je ook in Fiscaal InSite over weergaven (of extra kolommen) wil beschikken die afwijken van de standaard weergave die meegeleverd is.

Je beschikt standaard over een aantal weergaven:

 • Afgekeurde berichten Vpb: in deze weergave zie je de berichten die zijn afgekeurd.
 • Cliënt Vpb (beknopt): in deze weergave krijg je een overzicht van alle cliënten Vpb die in de omgeving aanwezig zijn met de jaaronafhankelijke gegevens. Deze weergave is ook beschikbaar voor de voorlopige aangifte. In dat geval heet de weergave Cliënt Vpb VA (beknopt).
 • Cliënt Vpb (jaargegevens): in deze weergave staan de jaarafhankelijke gegevens. Je ziet alleen de cliënten waarvoor in het jaar van de Jaarinstelling een aangifte Vpb wordt uitgevoerd. Deze weergave is ook beschikbaar voor de voorlopige aangifte. In dat geval heet de weergave Cliënt Vpb VA (jaargegevens).
 • Uitstel (jaargegevens): in deze weergave zie je de cliënten die meegaan in de uitstelregeling.

Acties

Je kunt de volgende acties starten:

 • Cockpit: hiermee open je de aangifte in Fiscaal InSite.
 • Raadplegen aanslag
 • Dossieritem(s)

Tabblad Organisatie en Cliënt Vpb

Op de tabbladen Organisatie en Cliënt kun je de gegevens van de cliënt bekijken en wijzigen die je bij het aanmaken hebt ingevoerd. Op het tabblad Organisatie staan de communicatiegegevens van de cliënt Vpb. Bijvoorbeeld het adres, postadres en de website. Op het tabblad Cliënt Vpb staan specifieke gegevens over de cliënt Vpb. Bijvoorbeeld het fiscaalnummer, de oprichtingsdatum en de cliëntengroep.

Tabblad Boekjaar

Op dit tabblad kun je de jaarafhankelijke fiscale gegevens van de cliënt invullen, raadplegen en wijzigen. Je kunt per jaar op het tabblad Algemeen bij procesflow een behandelaar / beoordelaar / adviseur en vennoot opgeven. Vervolgens kun je op het tabblad Categorie de zwaarte van de aangifte opgeven en per persoon de tijdsbesteding. Op deze manier krijgt de behandelaar inzicht in de tijd die besteed mag worden en kan hij het budget goed beheersen. In de jaarovergang worden deze gegevens overgenomen.  In deze wizard worden ook de vrije tabbladen op de jaargegevens getoond.

Nieuw boekjaar toevoegen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt Vpb.
 3. Ga naar het tabblad: Boekjaar.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul de jaargegevens in.

  Vul in ieder geval het jaar, de begindatum van het boekjaar, de einddatum van het boekjaar en de becon in.

 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de velden in. 
 8. Klik op: Voltooien.

Bijzonderheden in een boekjaar:

Je kunt per boekjaar specifieke kenmerken vastleggen voor de Vpb, dit doe je op het tabblad Bijzonderheden (via Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb / Boekjaar / Bijzonderheden). Op het tabblad Boekjaar leg je bijvoorbeeld vast of er in het betreffende boekjaar sprake is van een fiscale eenheid. Ook kun je hier de Functionele valuta selecteren.

De meeste bijzonderheden kun je ook via InSite vastleggen bij de cliënt Vpb. Hiervoor ga je naar de cockpit van de betreffende cliënt Vpb en klik je op Aanpassen.

Tabblad Dochter(s) FE:

Op het tabblad Dochter(s) FE kun je de dochtermaatschappij(en) aan de moedermaatschappij koppelen. Dit doe je met de knop Nieuw. Je kunt dan een bestaande vennootschap als dochter selecteren. Als je de dochtermaatschappij nog niet hebt aangemaakt kun je dat doen bij Vennootschap (via Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Vennootschap).

Klik hier voor meer informatie over de fiscale eenheid.

Tabblad Categorie:

Op het tabblad Categorie kun je de zwaarte van de aangifte aangeven en hoe veel tijd de verschillende personen aan de aangifte mogen besteden.

Ontvoegde dochter omzetten naar cliënt Vpb:

Via de volgende stappen kun je een in het boekjaar ontvoegde dochter in hetzelfde boekjaar als zelfstandige Cliënt Vpb toevoegen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Vennootschap.
 2. Open de eigenschappen van de ontvoegde dochter.
 3. Verwijder het fiscaalnummer.
 4. Klik op: OK.
 5. Maak een nieuwe cliënt Vpb aan.

Het accorderen moet door een "natuurlijke" persoon gebeuren. Bij een cliënt Vpb moet je daarom nog een contactpersoon invoeren. Dit doe je in de eigenschappen van de cliënt Vpb op het tabblad Cliënt Vpb.

Tabblad Voortgang (t/m 2018)

Op dit tabblad worden de voortgangsgegevens van de aangifte(n) van de cliënt per jaar weergegeven.

Voortgangsgegevens raadplegen (t/m 2018):

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Open de eigenschappen van de cliënt Vpb.
 3. Ga naar het tabblad: Voortgang.

  Je ziet hier een weergave met alle voortgangsregels van de cliënt Vpb.

 4. Open de eigenschappen van het belastingjaar.

  Bovenin het scherm worden de naam van de cliënt en de status van de aangifte getoond.

 5. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  Tot en met het fiscale jaar 2018 ziet het tabblad Algemeen in de eigenschappen van de voortgang van de cliënt IB/Vpb er als volgt uit:

 6. Vul de velden in. 
  • Bij het veld Verzoek tot doen van aangifte kun je handmatig de datum invullen wanneer de Belastingdienst het bericht verstuurd heeft dat de cliënt aangifte moet doen. Je kunt bijvoorbeeld cliënten hebben waarvoor je geen aangifteverplichting hebt. Als er geen verplichting bekend is om aangifte te doen, dan krijg je ook geen uitstel. Dit kan later natuurlijk als nog komen en anders moet je voor de cliënt alsnog versneld aangifte doen. Je kunt met dit veld dus goed de statussen algemeen monitoren, juist voor cliënten waarvoor je geen aangifteverplichting hebt.
  • Je vinkt Gaat mee met aanvraag beconuitstel aan als de cliënt mee doet met de uitstelregeling via de becon.
  • Voor oudere voortgangsjaren (tot en met 2018) is het veld Uitstel tot zelf invullen beschikbaar. Met behulp van dit veld is het mogelijk om voor 2018 (en eerder) zelf de inleverdatum te bepalen. Standaard staat het veld uitgevinkt. Zodra je het veld Uitstel tot zelf invullen aanvinkt kun je de datum in het veld Uitstel tot aanpassen.

   Als het vinkveld 'Uitstel tot zelf invullen' is aangevinkt, wordt de datum in het veld 'Uitstel tot' niet meer bijgewerkt vanuit het SBU. Het veld 'Uitstel tot zelf invullen' is alléén beschikbaar voor de voortgangsjaren 2018 en eerder. Vanaf 2019 is het niet mogelijk om de datum in het veld 'Uitstel tot' aan te passen.

  • Het veld Uit de CVU uitstel moet gevuld worden als de cliënt handmatig uit de uitstelregeling is verwijderd door de Belastingdienst. Bij Uit de CVU uitstel vul je de datum in vanaf wanneer de cliënt niet meer in de uitstelregeling zit. De ingevulde datum in dit veld kan gebruikt worden als input voor een rapportage, om aan te geven welke cliënten wel of niet zijn opgenomen in de uitstelregeling. Klik hier voor meer informatie over het afmelden van cliënten voor de uitstelregeling.
  • In het memoveld Opmerkingen t.b.v. uitstel kun je notities kwijt die je wilt maken bij de uitstelaanvraag van de betreffende cliënt IB/Vpb.
 7. De volgende velden op dit tabblad kun je niet handmatig invullen:
 8. Gebruik de actieknoppen op het tabblad Algemeen in de voortgangsgegevens van de cliënt om de overige typen uitstel aan te vragen voor de betreffende cliënt:

  Via de verschillende acties kun je Individueel, Bijzonder of Incidenteel uitstel aanvragen. 

  • Individueel uitstel vraag je aan als deze cliënt niet mee gaat met beconuitstel. Klik op de actie Aanvragen individueel uitstel als voor deze cliënt sprake is van individueel uitstel.
  • Bijzonder / Incidenteel uitstel vraag je aan als de cliënt van de Belastingdienst toestemming heeft gekregen voor een verlenging van het uitstel. Klik op de actie Aanvragen bijzonder uitstel of Aanvragen incidenteel uitstel als voor deze cliënt sprake is van één van deze typen uitstel.

   Je kunt alleen bijzonder uitstel aanvragen van 1 januari tot 1 maart. Incidenteel uitstel kun je altijd aanvragen.

 9. Op de tabbladen Plannen, Aangifte en Cliënt vul je de informatie in voor de aangifte. Als je via InSite de aangifte invoert en afhandelt worden de verschillende velden en datums automatisch bijgewerkt.
 10. Ga naar het tabblad: Uitstelaanvragen.

  Hier zie je welke uitstelaanvragen voor deze cliënt naar de Belastingdienst zijn verstuurd.

 11. Ga naar het tabblad: Terugkoppeling uitstel.

  Hier zie je de terugkoppeling van de Belastingdienst op het uitstelverzoek van deze cliënt voor het huidige jaar. Het tabblad Terugkoppeling uitstel wordt wekelijks met gegevens gevuld bij het verwerken van de SBU. Iedere keer als er een wijziging plaatsvindt in de terugkoppeling van de Belastingdienst voor deze cliënt wordt er een regel aan de weergave toegevoegd.

 12. Klik op: OK.

Tabblad Aangifte

Op dit tabblad worden de aangiftegegevens per jaar getoond.

Je kunt de volgende acties uitvoeren:

 • Deblokkeren aangifte: klik op deze knop als de aangifte geblokkeerd is doordat de aangifte verkeerd is afgesloten, bijvoorbeeld door een stroomstoring.
 • Verwijderen aangifte: klik op deze knop om de hele aangifte te verwijderen.
 • Vrijgeven aangifte: klik op deze knop om een verzonden aangifte weer vrij te geven. De verschillende datums worden leeggemaakt en je kunt de aangifte opnieuw invoeren en verzenden. De velden Teruggezet op en Teruggezet door worden gevuld.

Tabblad Dossier

Op dit tabblad staat informatie over het dossier van de cliënt.

Je beschikt over meerdere weergaven. Je beschikt over een aparte weergave voor het dossier van het fiscale jaar van de Jaarinstelling. Daarnaast is er een weergave die alle dossieritems bij de cliënt laat zien.

Direct naar

 1. Cliënt Vpb Beheer
 2. Cliënt Vpb toevoegen
 3. Cliënt Vpb raadplegen
 4. Collectief wijzigen cliënt Vpb
 5. Cliënt Vpb verwijderen
 6. Cliënt Vpb InSite
 7. Cliënt Vpb blokkeren voor licentie
 8. Vennootschap
 9. Fiscale eenheid
 10. Stappenplan fiscale aangifte Vpb
 11. Soorten aangiftebiljetten Vpb

Process

Cliënt Vpb

Work area

Fiscaal