Akkoorddocumenten instellen

Op omgevingsniveau leg je per jaar en per aangiftesoort (Aangifte IB of Vpb) de rapporten vast waarmee de aangiften klaargezet worden voor verzending. Dit is het fiscale rapport dat met het vaste type dossieritem (-13 Aangifte IB of -14 Aangifte Vpb) ingestuurd wordt en uiteindelijk in de workflowstap terecht komt.

Akkoorddocument instellen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen.
 2. Ga naar het tabblad: Rapportage ter accordering.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Filter bijvoorbeeld op Jaar.
 5. Selecteer de rapporten die ingestuurd kunnen worden.
 6. Klik op: Voltooien.

  De geselecteerde rapporten zijn ook ingesteld voor alle cliëntengroepen. In de eigenschappen van de cliëntengroep kun je ook rapport selecteren op het tabblad Rapportage ter accordering.

 7. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je kunt de ingestelde rapportage wijzigen of verwijderen. Dit heeft invloed op nieuw aan te maken akkoorddocumenten, de reeds ingestuurde documenten blijven ongewijzigd.

  Als je het scherm met Opslaan en sluiten afsluit verschijnt de melding: LET OP! Eventuele wijzigingen in de instellingen zullen ook doorgevoerd worden bij de cliëntengroepen die gebruik maken van deze instellingen. Weet je zeker dat je door wilt gaan?.

 8. Klik op Ja bij de vraag.

  Je krijgt nu een melding dat de omgeving opnieuw geopend wordt.

 9. Klik op Ja bij de melding..

Zie ook:

Direct naar

 1. Aangifte IB/Vpb via accountancyportal inrichten
 2. Fiscaal rapport automatisch opslaan in dossier
 3. Akkoorddocumenten instellen
 4. Kenmerkcombinatie toevoegen bij rapport
 5. Aangifte accorderen via portal
 6. Ander type dossieritem extern vastleggen
 7. Organisatieadviseur tonen