Fiscaal rapport automatisch opslaan in dossier (OutSite)

In de algemene fiscale instellingen geef je aan dat je gebruik wilt maken van het automatisch opslaan in dossier.

Scenario 1: Aangifte heeft de workflowstatus 6 - Versturen aangifte aan cliënt

Profit gebruikt het standaard type dossieritem -13 (Aangifte IB) of -14 (Aangifte Vpb) bij het automatisch opslaan van fiscale rapporten dat je hebt vastgelegd op het tabblad Rapportage ter accordering van de algemene fiscale instellingen (Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen / tabblad Rapportage ter accordering). In deze standaard type dossieritems is een muterende workflow aanwezig om de aangifte te versturen naar de Belastingdienst.

Scenario 2: Aangifte heeft een lagere workflowstatus dan 6 - Versturen aangifte aan cliënt

Profit gebruikt het (eigen) type dossieritem dat je hebt ingesteld op het tabblad Dossier van de algemene fiscale instellingen (Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen / tabblad Dossier) bij het automatisch opslaan van fiscale rapporten. In de (eigen) type dossieritems zijn géén muterende workflows aanwezig om de aangifte te versturen naar de Belastingdienst

Heb je géén (eigen) type dossieritems gekoppeld op het tabblad Dossier van de algemene fiscale instellingen, dan geef je bij het opslaan van de rapportage zelf het type dossieritem op. Het rapport wordt dan standaard als RTF-bestand opgeslagen in plaats van een PDF-bestand.

Als je namelijk het fiscale rapport met de PCC opslaat, dan gebruikt Profit standaard de dossieritems -13 of -14, behalve als je eigen dossieritems hebt vastgelegd op het tabblad Dossier.

Automatisch opslaan in dossier instellen:

 1. Ga naar: Fiscaal / Beheer / Instellingen / Algemeen.
 2. Ga naar het tabblad: Dossier.
 3. Selecteer het type dossieritem voor het automatisch opslaan van de fiscale rapportage voor IB en Vpb.

  In dit geval het type dossieritem dat je in de vorige stap hebt toegevoegd.

 4. Selecteer de Brieven aanslag voor IB en Vpb als je deze ook automatisch wilt opslaan in het dossier.
 5. Klik op: Opslaan en sluiten.
 6. Klik op: Ja.

  De omgeving opent automatisch opnieuw, met de nieuwe instellingen.

Zie ook:

Direct naar

 1. Aangifte IB/Vpb via accountancyportal inrichten
 2. Fiscaal rapport automatisch opslaan in dossier
 3. Akkoorddocumenten instellen
 4. Kenmerkcombinatie toevoegen bij rapport
 5. Aangifte accorderen via portal
 6. Ander type dossieritem extern vastleggen
 7. Organisatieadviseur tonen