thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Jaarovergang Fiscaal

Het einde van het jaar is in zicht. Werk je met Fiscaal? Dan geldt voor jou de volgende belangrijke volgorde: genieten van het kerstdiner, oliebollen bakken én de jaarovergang in Fiscaal. In dit artikel lees je alles over de jaarovergang in Profit Fiscaal. Zo kun je zonder zorgen het nieuwe jaar in! Bezoek hier onze themapagina over de fiscale jaarovergang.

Voordat je de aangiften in het nieuwe jaar kunt openen voer je de jaarovergang uit. De jaarovergang zet verschillende gegevens van de cliënten IB en/of cliënten Vpb over naar het nieuwe fiscale jaar. De jaarovergang in Profit Fiscaal loopt altijd via de wachtrij.

Wijziging jaarovergang Vpb

De jaarovergang zet de stamgegevens van de cliënten Vpb over naar het nieuwe belastingjaar. Profit voegt dan automatisch ook een nieuw boekjaar toe bij de cliënt Vpb.

Profit houdt bij de jaarovergang rekening met lange boekjaren Vpb. Profit voegt géén nieuw boekjaar toe als een cliënt Vpb een lang boekjaar heeft in het oude jaar van de jaarovergang én dit boekjaar eindigt op 31-12 van het nieuwe jaar. In alle andere gevallen voegt Profit bij de jaarovergang wél een nieuw boekjaar toe bij de cliënt Vpb. Dit zorgt ervoor dat er geen overlappende boekjaren ontstaan bij cliënten Vpb.

Voorbeeld:

Een cliënt Vpb heeft een lang boekjaar 2021, vanaf 01-07-2021 t/m 31-12-2022. Bij de jaarovergang van 2021 naar 2022 wordt voor deze cliënt géén nieuw boekjaar toegevoegd. De cliënt Vpb heeft namelijk een boekjaar 2021 dat eindigt op 31-12-2022 en vervolgens een boekjaar 2023 dat start op 01-01-2023.

Werkwijze

Beschrijving

Je kunt de jaarovergang in één keer voor alle cliënten IB, Vpb en OB uitvoeren, maar ook voor één specifieke cliënt. Alleen de cliënten waarbij je hebt aangegeven dat ze volgend jaar cliënt zijn worden meegenomen in de jaarovergang.

Welke gegevens gaan mee in de jaarovergang?

De jaarovergang zet de stamgegevens van de cliënten IB en/of cliënten Vpb over naar het nieuwe belastingjaar. Bij de jaarovergang worden ook de fiscale rapporten (.rtf), de rapportensets en de akkoorddocumenten voor zowel IB als Vpb aangemaakt voor het nieuwe belastingjaar.

Voorbeeld:

Stel je voor dat het rapport Akkoordverklaring 2019 IB (Profit) ingesteld is als akkoorddocument. Ter voorbereiding op het nieuwe belastingjaar wordt de jaarovergang van 2017 naar 2018 uitgevoerd. Na de jaarovergang van 2017 - 2018 is het rapport Akkoordverklaring 2020 IB (Profit) ingesteld.

Verder kun je bij de jaarovergang voor de IB ook de jaargegevens en rapporten van de voorlopige aangifte toeslagen en de schenkbelasting overzetten. Voor de Vpb kun je de rapporten van de voorlopige aangifte, dividendaangifte en de country-by-country aangifte overzetten naar het nieuwe jaar. Ten slotte worden de vrije velden die betrekking hebben op de jaargegevens overgenomen. Ook voor de OB kun je de stamgegevens en de rapporten overzetten.

Verschil overnemen stamgegevens en aangiftegegevens

Als je de jaarovergang uitvoert voegt Profit automatisch een nieuw jaar toe in de stamgegevens van de cliënt. Met de jaarovergang worden alléén de stamgegevens overgenomen, zoals bijvoorbeeld het biljetsoort en de behandelaar. Klik hier voor een overzicht van alle stamgegevens die meegenomen worden in de jaarovergang.

De aangiftegegevens van het voorgaande jaar worden overgenomen als je de aangifte van het nieuwe belastingjaar voor het eerst opent. Je kunt de jaarovergang meerdere keren uitvoeren. Profit voegt dan alleen een jaar toe bij cliënten waar dat nog niet is gebeurd. Er worden géén gegevens overschreven. Klik hier voor meer informatie over het overnemen van aangiftegegevens.

Voorbeelden jaarovergang

Onderneming

De cijfers van de onderneming worden bij de jaarovergang alléén overgezet naar het nieuwe jaar als de onderneming in de opeenvolgende jaren op dezelfde manier wordt uitgewerkt.

Stel je voor dat er bij een onderneming in 2017 sprake is van een fiscale eenheid (de optie Fiscale eenheid is bij de moedermaatschappij aangevinkt) én de cijfers worden geconsolideerd ingelezen (de optie Cijfers geconsolideerd inlezen is bij de moedermaatschappij aangevinkt). In 2018 is de fiscale eenheid opgeheven en is de moedermaatschappij zelfstandig belastingplichtig (de opties Fiscale eenheid en Cijfers geconsolideerd inlezen zijn bij de moedermaatschappij uitgevinkt). Als je nu de jaarovergang van 2017 naar 2018 uitvoert, dan zal Profit de eindcijfers van de onderneming uit 2017 niet overzetten naar 2018. Dit komt omdat de methode van uitwerken in 2018 is gewijzigd (geen fiscale eenheid).

Wachtrij

De jaarovergang in Profit Fiscaal loopt altijd via de wachtrij.

Als je de functionaliteit Muterende fiscale workflow hebt geactiveerd, dan worden er bij het uitvoeren van de jaarovergang automatisch dossieritems aangemaakt voor alle cliënten. Als er in dit geval een jaarovergang gedaan wordt van de stamgegevens voor een 'oud' fiscaal jaar (bijvoorbeeld 2014 naar 2015), dan worden voor dit 'oude' jaar ook automatisch workflows aangemaakt. Als dit ongewenst is (bijvoorbeeld omdat de aangiften al zijn afgerond) dan kunnen deze dossieritems, nadat ze in de wachtrij zijn aangemaakt, collectief verwijderd worden. Voordat je de dossieritems collectief kunt verwijderen voeg je een nieuwe weergave toe via CRM / Dossier / Dossier. Daarna kun je de dossieritems in deze nieuwe weergave verwijderen via de actieknop Collectief verwijderen.

Process

Jaarovergang

Work area

Fiscaal