thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

IZZ-koppeling

Met de IZZ-koppeling kun je de gegevens van de verzekerden importeren en downloaden als een .csv bestand. Dit bestand kun je in Profit importeren. Je voorkomt daarmee dat je gegevens dubbel moet vastleggen.

Inhoud

Beschrijving

Met de IZZ-koppeling hoef je de huidige instellingen in de instantie Zorg en Welzijn voor IZZ niet meer te vullen. De bedragen bij de medewerker worden rechtstreeks uit de polisadministratie van IZZ geïmporteerd. Dit voorkomt fouten en scheelt tijd!

Schema IZZ koppeling:

Hrm_IZZ koppeling (10)

Let op:

De IZZ-koppeling houdt geen rekening met de werkgeversbijdrage voor kinderen van 18 jaar en ouder in de cao's voor de ziekenhuizen en gehandicaptenzorg. Voor meer informatie kun je contact opnemen met IZZ.

Export vanuit IZZ

Voor de export vanuit IZZ lever je een bestand met je werknemersnummers aan bij IZZ.

Het bestand lever je aan als een csv.bestand waarin de volgende velden zijn opgenomen:

 • het collectiviteitsnummer van de collectiviteit
 • de klantnummers van de bij IZZ-verzekerde werknemers
 • werknemersnummers van de IZZ verzekerde werknemers. Dit nummer mag maximaal 15 posities lang zijn.

Meer informatie vind je in de Handleiding nieuwe werkwijze van IZZ.

Looninrichting premies IZZ aanpassen

De premies van IZZ worden in drie looncomponenten berekend:

 • 135.004.010 'IZZ basisverzekering'
 • 135.004.011 'IZZ aanvullende verzekering'
 • 135.004.530 'IZZ werkgeversbijdrage boeken'

Deze drie looncomponenten worden standaard in de cao meegeleverd, maar je moet het nummer van het component nog aanpassen.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Looninrichting aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 5. Pas de waarde aan bij Nummer component:
  • 450 voor 'IZZ basisverzekering'
  • 451 voor 'IZZ aanvullende verzekering'
  • 452 voor 'IZZ werkgeversbijdrage boeken'
 6. Klik op: OK.

  Let op:

  Als bovenstaande nummers al in gebruik zijn bij andere looncomponenten, geef je de bestaande looncomponenten een ander nummer. De IZZ-componenten gaan mee in een Import waarin deze nummers voorgedefinieerd zijn.

Importdefinitie IZZ downloaden

Je downloadt de exportdefinitie voor het importeren van de loonmutaties.

Importdefinitie downloaden en toevoegen:

 1. Via deze link download je het bestand Import_IZZ.IPD
 2. Klik op: Opslaan.
 3. Ga naar: HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Loonmutatie.
 4. Selecteer Importdefinitie toevoegen (via een geleverd bestand).
 5. Klik op: Volgende..
 6. Selecteer het te importeren bestand met de omschrijving Import_IZZ.IPD.
 7. Klik op: Voltooien.
IZZ-bestand importeren

Als je het bestand van IZZ hebt en je hebt de importdefinitie gedownload kun je de loonmutaties verwerken.

De aangeleverde mutaties importeer je op de looncomponent 135.004.530 'IZZ werkgeversbijdrage boeken'. Standaard wordt deze waarde belast uitbetaald via looncomponent 135.003.001 ‘IZZ werkgeversbijdrage belast’. Als je gebruik maakt van de werkkostenregeling en de werkgeversbijdrage is ondergebracht in de vrije ruimte, kun je het bedrag onbelast uitbetalen via 135.008.001 ‘IZZ werkgeversbijdrage onbelast’. Je wijzigt hiervoor in de parameter ‘IZZ werkgeversbijdrage onderbrengen in vrije ruimte’ in de eigenschappen van de looncomponent.

IZZ levert negatieve bedragen aan. Deze bedragen staan ook negatief in het importbestand en worden in de importdefinitie via een optie op het veld positief gemaakt.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

IZZ bestand importeren:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Import medewerker Payroll / Loonmutatie.
 2. Selecteer Import via bestaande definitie en/of wijzigen bestaande definitie.
 3. Klik op: Volgende.
 4. Selecteer de importdefinitie Import IZZ
 5. Selecteer bij Bestand om te importeren het exportbestand vanuit IZZ.

  Bijvoorbeeld C:\Profit\IZZ201307.txt.

 6. Selecteer bij Bestand met afgekeurde regels een bestand waar de afgekeurde regels kunnen komen

  Bijvoorbeeld C:\Profit\IZZ201307 afgekeurde regels.txt.

 7. Klik enkele malen op Volgende en dan op Voltooien om de wizard af te ronden.
 8. Klik altijd op Controle om de import te controleren.

IZZ-koppeling mogelijke fouten

De volgende twee scenario's kunnen een foutmelding veroorzaken:

 1. Correctie bij medewerker uit dienst
 2. Medewerker niet gevonden

Als de medewerker uit dienst is en er volgt nog een correctie op de IZZ premie, dan heeft de medewerker geen geldig contract. Je krijgt dan een foutmelding bij het importeren.

Oplossing:

 1. Je voegt een nabetalingscontract toe bij de medewerker om dit laatste bedrag te verrekenen.
 2. Je gebruikt de importdefinitie Import IZZ periode keuze. Bij deze import kun je de periode selecteren waarop de import betrekking heeft, voor de rest is het gelijk aan de standaard import. In dit geval importeer je het bestand met afgekeurde regels.

  Bijvoorbeeld C:\Profit\IZZ201307 afgekeurde regels.txt.

Zie ook

Direct naar

 1. Instantie medewerker
 2. Instanties toevoegen
 3. Instanties bij een werkgever
 4. Belastingdienst
 5. Instantie per dienstverband
 6. Medewerker stopt met werken op AOW-gerechtigde leeftijd
 7. Medewerker blijft werken na AOW gerechtigde leeftijd
 8. Instantie Zorg en welzijn toevoegen
 9. IZZ-koppeling

Process

Dienstverband

Work area

HRM