thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Belastingdienst medewerker

Bij de instantie Belastingdienst registreer je alle gegevens die nodig zijn voor de loonaangifte. Dus ook de gegevens die voorheen aan het UWV werden verstuurd.

Je voegt de instantie Belastingdienst bij de medewerker toe via de In dienst wizard in Profit Windows of via de In dienst workflow in InSite. Je kunt medewerkers dus zowel in Profit Windows als in InSite in dienst melden en tijdens de indienstmelding direct de instanties voor die medewerker toevoegen.

Er zijn allerlei redenen waardoor de gegevens bij de instantie Belastingdienst van de medewerker gewijzigd moeten worden. Het is mogelijk om deze gegevens in InSite te wijzigen (voorheen kon dit alleen in Profit Windows). Omdat dit zowel voor ESS als MSS beschikbaar is, kun je ervoor zorgen dat de medewerker zelf de gegevens bij de instantie Belastingdienst wijzigt. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting.

Inhoud

Instantieregel toevoegen of verwijderen

De instantieregels zijn gekoppeld aan de arbeidsverhouding van de medewerker. Bij indienst- en uitdiensttreding en bij het berekenen van het jaarloon BT, genereert Profit nieuwe instantieregels. Je kunt zelf regels toevoegen als dit nodig is.

Als je een nabetalingscontract toevoegt, voegt Profit automatisch een nieuwe Belastingdienst-regel toe, met de juiste historische en actuele gegevens.

Instantie Belastingdienst toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Open de instantie Belastingdienst.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Vul de begindatum in.

  Profit sluit de voorgaande instantieregel af op de dag voorafgaand aan de begindatum van de nieuwe regel.

  Let op:

  Als je wijzigingen hebt die ingaan in het nieuwe loonjaar, voeg je een instantieregel Belastingdienst toe op 1 januari van dat jaar, of later. Als Profit een regel toevoegt bij Jaarloon BT berekenen, wordt automatisch de juiste ingangsdatum gebruikt.

  Let op:

  Profit houdt bij het berekenen van het loon over een periode rekening met de laatste instantieregel. Dit betekent dat je altijd een instantieregel toevoegt per de eerste van een periode.

  Als je een begindatum vult die halverwege de periode ligt, dan rekent Profit ook voor het eerste deel van de periode met de gegevens van de nieuwe instantieregel. Dit laatste zorgt voor een foutieve berekening, loonaangifte en pensioenaanleveringen.

 7. Vul de velden voor de loonheffingentabel:
  1. Selecteer de witte of groene tabel voor de loonbelasting bij Tabelkleur.

   Het is niet mogelijk om een medewerker te verwerken met zowel de witte als de groene tabel.

  2. Selecteer de herleidingsregel bij Tabelcode.

   Als je een medewerker wilt verlonen tegen 52%, dan selecteer je hiervoor de betreffende tabelcode.

  3. Selecteer toepassen bij Loonheffingskorting, als je deze wilt toepassen voor de medewerker.
 8. Bepaal de instellingen voor de werknemersverzekeringen:
  1. Selecteer de werknemersverzekeringen waarvoor de medewerker verzekerd is.
  2. Vink Gemoedsbezwaard aan, als gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen en de volksverzekeringen van toepassing is, of als alleen gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen van toepassing is.

   Als alleen gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen van toepassing is, leg je dit niet vast in Profit. Dit heeft namelijk geen invloed op de loonberekening. Mocht je dit toch willen registeren voor je eigen informatie, dan kan je ervoor kiezen een vrij tabblad aan te maken bij de medewerkers, waarin je aangeeft dat de medewerker gemoedsbezwaard is voor de premie volksverzekeringen.

  3. Vink Premievrijstelling marginale arbeid aan, als PMA van toepassing is. Hierdoor berekent Profit de premie niet, ondanks dat de medewerker wel verzekerd is. Of deze situatie van toepassing is, kun je nalezen in de Handboek Loonheffingen.
  4. Vink Ouderenvrijstelling aan, als dit van toepassing is.
 9. Klik op: Volgende.

  Je ziet de Sector risicogroep en CBS cao. Je bepaalt deze op een hoger niveau (cao of werkgever).

  Vanaf 2020 maakt Profit geen gebruik meer van de afwijkende sectorrisicogroep op medewerkerniveau. De sector in de aangifte komt dus van de regel onder de werkgever of cao.

 10. Selecteer de uitzonderingen.

  Zie ook de toelichting studenten- en scholierenregeling.

 11. Klik op: Volgende.
 12. Selecteer de overige uitzonderingen.
 13. Ten aanzien van de toepassing van de dag- of periodetabel zal je meestal moeten kiezen voor de toepassing van de standaard regelgeving. In uitzonderingssituaties kies je voor het geforceerd toepassen van de dag- of periodetabel. Zie verder de onderstaande toelichting.
 14. Klik op: Voltooien.
Instantieregel Belastingdienst wijzigen in InSite

Er zijn allerlei redenen waardoor de gegevens bij de instantie Belastingdienst van de medewerker gewijzigd moeten worden. Via een workflow is het mogelijk om deze gegevens in InSite te wijzigen (voorheen kon dit alleen in Profit Windows). Omdat deze workflow zowel voor ESS als MSS beschikbaar is, kun je ervoor zorgen dat de medewerker zelf de gegevens bij de instantie Belastingdienst wijzigt. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet toepassen van de loonheffingskorting.

Hiervoor is de volgende standaardfunctionaliteit beschikbaar:

 • ESS/Wijzigen Belastingdienst
 • MSS/Wijzigen Belastingdienst

Je kunt alleen de actuele instantieregel wijzigen in InSite. Het wijzigen van instantieregels met een begindatum in de toekomst of een einddatum in het verleden is niet mogelijk.

Inrichting in Profit

Voordat managers (MSS) en medewerkers (ESS) gegevens van de instantie Belastingdienst in InSite kunnen wijzigen moet je dit inrichten. Lees hieronder wat je moet doen om de instantieregel Belastingdienst via InSite te kunnen wijzigen:

 1. Type pagina activeren

  Je bepaalt zelf welke gegevens je wilt gebruiken op de site. In dit geval activeer je per site het type pagina Medewerkers Belastingdienst.

  Na het activeren van het type pagina zijn er standaardpagina's beschikbaar in InSite met 'Wijziging Belastingdienst' in de omschrijving.

 2. Functionaliteit toevoegen aan autorisatierol

  Je voegt de nieuwe functionaliteit zelf toe aan een autorisatierol.

  De functionaliteit ESS/Wijzigen Belastingdienst is standaard gekoppeld aan de autorisatierol Medewerker InSite. De functionaliteit MSS/Wijzigen Belastingdienst is standaard gekoppeld aan de autorisatierol Manager insite.

 3. Pagina's toevoegen in InSite

  Tot slot voeg je de pagina's - die standaard voor deze functionaliteit beschikbaar zijn - toe in InSite, zodat de managers of medewerkers de instantieregel Belastingdienst in InSite kunnen wijzigen.

 4. Profielen

  Wil je voorkomen dat de medewerker zichzelf via InSite kan uitsluiten van de loonaangifte? Door gebruik te maken van profielen en contexten bepaal je welke instantiegegevens een medewerker in InSite kan wijzigen. Je kunt de profielen Aanmaken wijziging Belastingdienst en Beoordelen wijziging Belastingdienst inrichten.

  In het aanmaakprofiel koppel je de workflow en het beoordeelprofiel.

  Voor ESS wordt standaard de context Belastingdienst - alleen loonheffingskorting zichtbaar. Wanneer je deze context koppelt aan een profiel kan een medewerker in InSite alléén de loonheffingskorting wijzigen.

  De werkgever heeft een schriftelijke bevestiging nodig om de loonheffingskorting of studentenregeling te wijzigen. Hiervoor kun je in het profiel een document koppelen op het tabblad Document. Je kunt zelf een document koppelen en in de workflow inrichten dat het gegenereerde document digitaal ondertekend wordt.

Medewerker uitsluiten van loonaangifte

Het is mogelijk om een bepaalde medewerker niet op te nemen in de loonaangifte en in de rapporten van de loonaangifte. Je zult deze instelling slechts zelden gebruiken. Controleer terdege of de medewerker niet belastingplichtig is in Nederland voordat je deze uitsluit van de loonaangifte.

Medewerker uitsluiten van loonaangifte:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Open de eigenschappen van de instantie Belastingdienst.
 5. Open de eigenschappen van de instantieregel.
 6. Ga naar het tabblad: Bijzondere situaties 2.
 7. Vink Medewerker uitsluiten van loonaangifte aan.

  Let op:

  Als je dit veld aanvinkt, kan de aansluiting tussen de loonaangifte en de gejournaliseerde bedragen verloren gaan. Er kan bijvoorbeeld een verschil ontstaan tussen de loonbelasting die is berekend en gejournaliseerd, en de loonbelasting die op de aangifte staat.

Automatische begin- en einddatum

Als een medewerker in het verleden een contract heeft gehad bij een werkgever, waaraan de instantie Belastingdienst niet is toegevoegd, vult Profit automatisch de data van dit contract in als je een nieuwe regel bij de Belastingdienst op het tabblad Instantie van de medewerker aanmaakt.

Dit gebeurt omdat een medewerker altijd een regel moet hebben staan bij Belastingdienst op het moment dat deze medewerker een contract heeft.

Je lost dit op via de onderstaande stappen:

Automatische gevulde begin- en einddatum:

 1. Voeg de Belastingdienst toe aan de werkgever.
 2. Voeg een nieuwe regel toe bij de Belastingdienst op het tabblad Instantie bij de medewerker. (Zoals is aangegeven bij Instantie Belastingdienst toevoegen).

De regels bij de Belastingdienst op het tabblad Instantie bij de medewerker zijn nu weer consistent.

Zie ook

Direct naar

 1. Instantie medewerker
 2. Instanties toevoegen
 3. Instanties bij een werkgever
 4. Belastingdienst
 5. Instantie per dienstverband
 6. Medewerker stopt met werken op AOW-gerechtigde leeftijd
 7. Medewerker blijft werken na AOW gerechtigde leeftijd
 8. Instantie Zorg en welzijn toevoegen
 9. IZZ-koppeling

Process

Dienstverband

Work area

HRM