RGS Brugstaat IB

In Profit wordt de RGS Brugstaat ondersteund. De RGS brugstaat is een standaard voor het eenvoudig uitwisselen van grootboeksaldi op basis van RGS (Referentie Grootboekschema)

De brugstaat is een XML bestand met RGS codes die je exporteert vanuit de jaarrekening en importeert in een aangifte IB of Vpb.

Let op:

Je kunt alleen van de .XML import mogelijkheid gebruik maken, als je vanuit je boekhoudsoftware kunt exporteren naar de Brugstaat.

Naast de brugstaat kan je ook de balans en resultatenrekening van begin en einde jaar importeren via Import C/F.

Let op:

In de brugstaat staan waarden met 2 cijfers achter de komma, dit wordt niet ondersteund door Fiscaal. De cijfers achter de komma worden afgekapt. Hierdoor kan het zijn dat de balans niet in evenwicht is na import of dat de rondtelling van vermogensvergelijking en saldo fiscale winstberekening niet correct is. Je moet dit zelf handmatig corrigeren.

Klik hier voor meer informatie over het exporteren van RGS Brugstaat (Referentie GrootboekSchema).

Formaat importbestand

Je kunt het volgende formaat gebruiken:

Velden die geïmporteerd worden

Formaat

Commerciële en fiscale velden inlezen in Balans einde en balans begin van het jaar

<Post>/<RGS-code>;<Omschrijving>;<Balans/resultatenrekening einde jaar>;<Balans/resultatenrekening begin jaar>.

 

Importeren van velden:

Totaalvelden kun je niet importeren. Deze tellingen maakt Profit namelijk zelf. Er is ook een aantal velden die Profit wel kent in de C/F structuur maar waar geen RGS-code voor is.

Klik hier voor de lijst met te importeren C/F posten.

Klik hier voor de lijst met niet te importeren C/F posten.

Klik hier voor het Excelbestand met alle gekoppelde RGS codes. In dit bestand zie je aan de linkerkant, onder C/F, de post waarnaar geïmporteerd wordt. Op dezelfde regel zie je alle mogelijke grootboekrekening codes die voor die ondernemingspost herkend en geïmporteerd zullen worden.

RGS brugstaat import IB:

 1. Klik op: Onderneming uitwerken / fiscale balans/resultatenrekening
 2. Klik op: Import commercieel

  Let op: 

  Je kunt één regel importeren op één post.

  Het is voor de IB niet mogelijk om per post meerdere regels in de jaarstukken te hebben. Er is altijd één regel, bijvoorbeeld ‘1a Goodwill’, waarvan de omschrijving niet aangepast kan worden.

  Als de brugstaat geïmporteerd wordt en er zitten meerdere RGS-codes in die aan dezelfde post in de aangifte gekoppeld zijn, dan worden bij de IB alle posten bij elkaar opgeteld en de som getoond in het gekoppelde veld. Hierbij wordt geen enkele omschrijving overgenomen.

 3. Klik op: Bestand kiezen bij Importbestand.
 4. Selecteer het .xml bestand.
 5. Klik op: Openen.
 6. Vink Alle gegevens verwijderen aan als je de gegevens uit de C/F module wilt verwijderen.
 7. Als alles goed staat klik je op Importeren. De gegevens worden ingelezen in de commerciële en fiscale balans en de resultatenrekening.
 8. Als de import klaar is krijg je hiervan een melding.

  De balanstotalen staan na het inlezen nog op 'nul'. Deze totalen worden doorgerekend op het moment dat je op de onderste balk 'Totaal activa/passiva' klikt. Ditzelfde geldt voor de resultatenrekening.

 9. Controleer altijd de balanstotalen aan de hand van de uitgebrachte jaarrekening via de menuoptie Invoeren jaarstukken.

Direct naar

 1. Commercieel/Fiscaal uitwerken IB
 2. Opstarten C/F-module
 3. Commerciële balans / resultatenrekening
 4. Import C/F IB
 5. RGS brugstaat IB
 6. Overnemen C/F gegevens IB
 7. Verloop van het kapitaal
 8. Afwijking commercieel / fiscaal
 9. Herverdeling fiscaal vermogen
 10. Fiscale balans / resultatenrekening
 11. Rapportages C/F-module
 12. Samenwerkingsverband
 13. Aangifte met alleen fiscale cijfers