thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

ReportConnector (XML)

Connector voor het genereren en ophalen van een Profit-rapport. Je haalt het rapport op in base64-formaat, je kunt dit converteren naar bijvoorbeeld PDF.

Let op:

Je vindt alle URL's voor connectoren op de centrale pagina URL's van WebServices.

Je kunt de ReportConnector alleen aanroepen als deze in de app connector geactiveerd is.

In Profit is autorisatie van toepassing op rapporten en op de inhoud van rapporten. Deze autorisatie geldt ook als je via de Reportconnector een rapport ophaalt:

 • De gebruiker die gekoppeld is aan de token, moet geautoriseerd zijn voor het raadplegen van het rapport.
 • De gebruiker die gekoppeld is aan de token, ziet in het rapport alleen regels waarvoor hij geautoriseerd is.

Voor rapporten van het type verkoopfactuur geldt het volgende. De connector heeft administratie-instellingen nodig voor het genereren van deze rapporten. Hiervoor gebruikt de connector de instellingen van de laatste administratie waarop de gebruiker heeft ingelogd.

Let op:

Je kunt een rapport met een voorloopscherm niet raadplegen via de ReportConnector. Een voorloopscherm is een op maat gemaakt instellingen en -filterscherm waarmee je de inhoud van een rapport bepaalt.

Inhoud

Voorbereidingen voor de ReportConnector in Profit

Je vraagt de GUID van het rapport op, je hebt deze nodig bij de aanroep. Als je een filter in het rapport wilt toepassen, vraag je ook de codes van de velden op die je in het filter wilt gebruiken.

Je kunt de connector alleen aanroepen als deze in de app connector geactiveerd is (tabblad Connectoren).

Report ID achterhalen:

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Voeg een nieuwe weergave toe.
 3. Neem het veld ID op in de weergave:

  App_Ondersteunde functies (30)

  Profit neemt de GUID op in de weergave. Zoek de GUID van het rapport dat je wilt ophalen.

Veldcodes ophalen t.b.v. filter:

Je moet bij het toepassen van een filter in de Reportconnector gebruik maken van de veldcodes die in het rapport staan.

 1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Rapport.
 2. Open het rapport:.
 3. Klik op: Aanpassen. Hiermee open je de gegevensverzameling.

 4. Klik enkele malen op: Volgende.
 5. Klik op: Voorbeeld.
 6. Druk op: Ctrl+Shift+I.

  Je ziet een venster met de veldcodes.

  App_Ondersteunde functies (30)

 7. Neem de juiste veldcode over in een filter bij de aanroep van de ReportConnector.

SOAP-aanroep

Profit Connector voor het ophalen van een rapport uit een Profit-omgeving.

Xml-voorbeeld-bestand downloaden

 • token

  Token van de gebruiker die de connector uitvoert. Je moet een CDATA-tag gebruiken bij de token, zie het te downloaden XML-voorbeeld.

Specifiek voor deze connector:

Direct naar

 1. Profit-connectoren o.b.v. XML
 2. Alle URL's van de Profit Webservices, IP-adressen en vereisten TLS
 3. App connector inrichten en gebruikers toevoegen
 4. GetConnector bouwen en testen
 5. UpdateConnector bouwen en testen
 6. Profit Connectoren aanroepen via SOAPUI
 7. Logging foutmeldingen

Process

AFAS Connect Connector UpdateConnector

Work area

Connectoren