Organisatie inrichten voor externe aangiften

Alle klanten waarvoor je als dienstverlener externe berichten indient, moet je als organisatie toevoegen in Profit.

Inhoud

Organisatie inrichten

Voeg de klant/organisatie toe en leg per klant/organisatie de relevante identificatienummers vast.

Voorbeeld:

Je dient voor een klant de btw-aangifte, icp-aangifte en aangifte loonheffing en KvK-stukken in.

Je moet bij de klant de volgende identificatienummers vasleggen: het btw-nummer (geldt ook voor de icp-aangifte), het LH-nummer en het KvK-nummer.

Organisatie inrichten:

 1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
 2. Open de eigenschappen van de organisatie.
 3. Ga naar het tabblad: Communicatieconnector.

  Wordt dit tabblad niet getoond? Kijk of het tabblad correct geautoriseerd is en kijk of dit nog in de Management Tool moet worden toegevoegd.

 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer het type bericht. Als een bepaald type niet beschikbaar is, is dit geblokkeerd.
 6. Vul het nummer in (het btw-nummer, LH-nummer of KvK-nummer).

  Je kunt deze gegevens alleen vastleggen bij organisaties, niet bij personen. Als je externe berichten voor een persoon wilt indienen, moet je de persoon ook als organisatie vastleggen. Dit kan nodig zijn bij zzp'ers.

 7. Autoriseer contactpersonen voor toegang tot OutSite:
  • Geef de contactpersoon toegang tot de site.
  • In de eigenschappen van de contactpersoon autoriseer je de rol Beheerder accountancyportal (soort Persoon bij organisatie).
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.
Btw-nummer automatisch kopiƫren naar organisatie

Het kan voorkomen dat een organisatie in Profit ook vastgelegd is als een verkooprelatie. Bij het gebruik van de Communicatieconnector moet je het btw-nummer bij de organisatie vastleggen (als je de btw- of icp-aangifte via de Communicatieconnector verzorgt) en voor de facturering moet je het btw-nummer bij de verkooprelatie vastleggen. Als de activering Communicatieconnector accordering OutSite ingeschakeld is, worden de btw-nummers van verkooprelaties via de hieronder beschreven methode gekopieerd naar gekoppelde organisaties.

Je geeft in de eigenschappen van een organisatie op het tabblad Communicatieconnector aan welke aangiften je via de Communicatieconnector verzorgt. Bij organisaties die ook als verkooprelatie vastgelegd zijn, geldt het volgende:

 • Activering inschakelen

  Bij het inschakelen van de activering Communicatieconnector accordering OutSite wordt bij elke organisatie die ook als verkooprelatie bekend is, het btw-nummer van de verkooprelatie gekopieerd naar de organisatie. Hierdoor ontstaat bij de organisatie op het tabblad Communicatieconnector een nieuwe regel (type Omzetbelastingnummer) met het btw-nummer.

  Dit gebeurt alleen als het btw-nummer van de verkooprelatie begint met de aanduiding 'NL'.

 • Btw-nummer wijzigen bij verkooprelatie

  Als de activering Communicatieconnector accordering OutSite ingeschakeld is en het btw-nummer van de verkooprelatie wordt gewijzigd, dan wordt bij de organisatie op het tabblad Communicatieconnector een nieuwe regel (type Omzetbelastingnummer) met het btw-nummer toegevoegd.

  Dit gebeurt alleen als bij de organisatie nog geen regel van het type Omzetbelastingnummer is vastgelegd en het btw-nummer van de verkooprelatie begint met de aanduiding 'NL'.

 • Btw-nummer wijzigen bij verkooprelatie, terwijl dit al bij de organisatie is vastgelegd

  Als bij de organisatie al wel een regel van het type Omzetbelastingnummer is vastgelegd en het btw-nummer bij de verkooprelatie wordt gewijzigd, dan wordt deze wijziging niet doorgevoerd bij de organisatie.

Direct naar

 1. Bericht verzenden vanuit extern pakket
 2. Inrichting
 3. Organisatie inrichten voor externe berichten
 4. Statussen van externe berichten beoordelen