thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Signaal toevoegen op basis van gegevensverzameling

Je voegt een nieuw signaal toe op basis van een gegevensverzameling.

Signaal toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Signaal / Definitie.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Selecteer gebaseerd op een gegevensverzameling bij Maak een nieuwe signaaldefinitie.
 4. Selecteer de gegevensverzameling voor het signaal.

  Let op: 

  Bij sommige gegevensverzamelingen kun je kiezen voor een gegevensverzameling inclusief autorisatie of exclusief autorisatie. Bij een gegevensverzameling exclusief autorisatie ontvangt de gebruiker alle signalen die voor hem bestemd zijn. Bij een gegevensverzameling inclusief autorisatie krijgt een medewerker alleen signalen als hij geautoriseerd is voor gegevens in het signaal. Hierdoor zou het bijvoorbeeld voor kunnen komen, dat een medewerker wel zijn eigen verjaardagssignaal ontvangt, maar niet die van zijn collega's.

 5. Klik op: Volgende.
 6. Vul de omschrijving in.
 7. De overige velden (zoals Definitiecategorie) zijn van belang voor het filteren in de weergave en de filterautorisatie.
 8. Klik op: Volgende
 9. Pas de gegevensverzameling aan. De gegevensverzameling moet alle noodzakelijke velden voor het signaal bevatten.
  1. Klik bij Gegevensverzameling op Aanpassen.
  2. Plaats de gewenste velden naar de rechterkant.
  3. Klik op: Voltooien.
 10. Selecteer een waarde in Type signaal. Dit bepaalt het signaalverloop.
 11. Deze stap is afhankelijk van je keuze in Type signaal:
  • Bij Signaal gebaseerd op datum selecteer je het datumveld waarop het signaal gebaseerd moet zijn. Vul ook Aantal dagen voor en Aantal dagen na in.
  • Bij een signaal gebaseerd op gegevens klik je eerst op Volgende. Vervolgens leg je een filter vast. Het signaal wordt gegenereerd als dit aan het filter voldoet.
 12. Klik op: Volgende
 13. Selecteer bij de Vergelijkingswaarde zoveel velden, dat het gegenereerde signaal uniek zal zijn.

  Let op: 

  Meestal is code van een persoon of organisatie (medewerker, verkooprelatie, cliënt IB, en dergelijke) voldoende als vergelijkingswaarde. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld gegevens waarbij een historie aanwezig is, omdat er dan meerdere regels van toepassing kunnen zijn. Je moet dan extra vergelijkingswaarden toevoegen, waardoor een unieke regel bepaald kan worden. Je gebruikt als vergelijkingswaarde dan bijvoorbeeld een code (van de persoon of organisatie) en de begindatum van de historieregel.

  Als het signaal niet uniek is, geeft Profit hiervan een melding tijdens het genereren van signalen.

  Een signaal is gebaseerd op datum of waarde. Op basis van de door jou ingestelde waarde zal een signaal worden gegenereerd. Een signaal kan echter ook worden gegenereerd als een vergelijkingswaarde wijzigt, terwijl het signaal hier niet op gebaseerd is. Dit geldt bijvoorbeeld bij een nieuwe salaris-, contract, functie- of roosterregel (Scorfi-regel). Het kan voorkomen dat de vergelijkswaarde (een Scorfi-veld) niet wijzigt, maar door de nieuwe Scorfi-regel wordt dit toch geïnterpreteerd als een wijziging en wordt het signaal gegenereerd.

 14. Klik op: Volgende
 15. Maak de signaaltekst door tekst en eventueel velden in te voegen.
 16. Klik op: Volgende.
 17. Kies een bestemming. De meest eenvoudige optie is om een signaal te bestemmen voor een gebruikersgroep. Voor meer informatie, zie Bestemming inrichten.
  1. Klik op: Nieuw.
  2. Selecteer bij Soort bestemming een gebruikersgroep of verantwoordelijkheid en klik op OK.
  3. Selecteer bij Type communicatie hoe je het signaal wilt communiceren, alleen via InSite, alleen via e-mail, of via beide.
  4. Selecteer bij Reservebestemming een gebruikersgroep waarin de gebruikers staan die signalen beheren.
 18. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Signaal toevoegen
 2. Profit-signaal kopiëren
 3. Eigen signaal toevoegen op basis van gegevensverzameling
 4. Repeterend signaal zonder gegevensverzameling toevoegen
 5. Repeterend signaal met gegevensverzameling toevoegen

Process

Signaal

Work area

Algemeen