thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

crediteren en verstrekken

Je kunt cursusfacturen voor een deelnemer crediteren en daarna direct e-mailen, afdrukken en opslaan in het dossier.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Er moet een factuur zijn aangemaakt voor het cursusevenement voor de betreffende deelnemer.
 • Bij de deelnemer per cursusevenement moet je het vakje Crediteren aangevinkt hebben!
 • Je kunt slechts één keer een creditnota maken per factuur.
 • Het te crediteren bedrag wordt automatisch bepaald en is hetzelfde bedrag als het eerder gefactureerde bedrag.
 • Als automatische cursusfacturen gecrediteerd zijn kunnen deze niet opnieuw door de automatische facturering heen gaan. Je moet de facturen opnieuw handmatig invoeren via CRM / Cursusmanagement / Facturering / Facturen.
 • Je kunt alleen massaal creditfacturen e-mailen als je dit hebt ingericht.

Automatisch cursusfacturen crediteren en e-mailen, afdrukken en opslaan in dossier:

 1. Ga naar: CRM / Cursusmanagement / Facturering / Crediteren.
 2. Vul eventueel een waarde in bij Administratie.
 3. Selecteer een waarde bij Factuurdatum.
 4. Vink Alle facturen automatisch verstrekken na voltooien aan om de creditfacturen direct te verstrekken.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Selecteer de regels die je wilt crediteren.
 7. Klik op: Voltooien.

  Let op: 

  Als je het scherm verlaat zonder te crediteren, blijft de selectie die je eventueel hebt uitgevoerd wel bestaan. Als je dit onderdeel de volgende keer opstart, zullen de gemarkeerde regels nog steeds gemarkeerd zijn voor automatische creditering.

 8. Selecteer de Printer en Printerlade.
 9. Selecteer een afwijkende Verstrekkingswijze als je alle te verwerken rapporten op dezelfde manier wilt e-mailen en/of afdrukken.
 10. Selecteer een afwijkend Rapport als je voor alle te verwerken rapporten wilt afwijken van de standaard rapportdefinitie. Als je geen afwijkend rapport selecteert bepaald Profit het type rapport automatisch.
 11. Selecteer een afwijkend Berichtsjabloon (e-mailsjabloon) als je voor de begeleidende tekst van alle e-mailberichten wilt afwijken van het standaard berichtsjabloon.
 12. Vink Opslaan in dossier aan als je voor iedere e-mail of afdruk een dossieritem wilt toevoegen, met een gekoppeld rapport.
 13. Klik op: Volgende.

  Je ziet nu een overzicht van de regels.

 14. Klik op: Afdrukvoorbeeld en/of E-mail voorbeeld als je een voorbeeld wilt zien.

  Als je de wachtrij gebruikt heb je deze stap niet en kun je geen afdrukvoorbeeld tonen.

 15. Klik op: Voltooien.

  Let op:

  Profit plaatst deze taak in de wachtrij. Terwijl de taak in de wachtrij wordt uitgevoerd, kun je gewoon doorwerken. Zie: Wachtrij gebruiken en beheren.

Direct naar

 1. Cursusfacturering
 2. Cursusfacturen massaal e-mailen en afdrukken
 3. Cursusfacturen e-mailen
 4. Cursusfactuur crediteren, e-mailen, afdrukken en opslaan in dossier
 5. Cursusfactuur crediteren
 6. Factuur wijzigen
 7. Cursusfacturen journaliseren
 8. Cursusfacturen alleen genereren
 9. Verzamelfactuur over Profit modules heen genereren in Financieel

Process

Cursusfactuur

Work area

CRM