thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Campagne toevoegen

Als je een campagne start leg je onder andere de looptijd, de verwachte opbrengst en het budget vast.

Campagne toevoegen:

 1. Ga naar: CRM / Campagnebeheer / Campagne.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de omschrijving in.
 4. Selecteer het Type campagne en vul de Begindatum en Einddatum in.

  Dit zijn informatieve gegevens, je kunt deze bijvoorbeeld gebruiken in analyses en rapporten. Ook voor de begindatum en na de einddatum kun je de campagne gebruiken.

  De tabel Type campagne is een vrije tabel waar je zelf waarden aan kunt toevoegen.

 5. Vul de Verwachte opbrengst in. Dit bedrag vergelijk je later met het totaal van de positief afgesloten forecasts. De verwachte opbrengst is eigenlijk het gewenste resultaat.
 6. Vul het Budget in. Dit bedrag vergelijk je later met inkoopfacturen en directe kosten die je op de campagne hebt geboekt.
 7. Klik op: Volgende.
 8. Je kunt nu opmerkingen vastleggen over het evenement. Bijvoorbeeld notities van een brainstormsessie.
 9. Klik op: Voltooien.

Direct naar

 1. Campagnes
 2. Campagne toevoegen
 3. Campagne-actie toevoegen
 4. Dossieritemtype instellen
 5. Doelgroep bepalen
 6. Campagne-actie genereren
 7. Campagnekosten toevoegen
 8. Werkelijke kosten (inkoopfacturen) registreren
 9. Voortgang campagne monitoren
 10. Campagneresultaten bekijken
 11. Dossieritems afhandelen

Process

Campagne

Work area

CRM